21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 03 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

ލީގް ކަޕް

ލީގް ކަޕް: ބާޓަން ކޮޅަށް ނުވަ ލަނޑު ޖަހާ ސިޓީން ސެމީއާ ގާތަށް

  • ބްރައިޓަންގެ މައްޗަށް ސިޓީން ކުރިހޯދީ 0-9 ގެ ނަތީޖާއަކުން
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 10 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 11:22 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  3. އިބްރާ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށްފި
  4. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު
  5. ހޮޅުދޫ ދާއިރާ އާއި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ފޮށިތައް އަލުން ގުނަނީ
  6. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
  7. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު
  8. މާލޭގައި އަނެއްކާވެެސް އެކްސިޑެންޓެއް، ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް


ސިޓީގެ ކުޅުންތެރިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ -- ޓްވިޓަރ

އިނގިރޭސި ލީގް ކަޕްގައި ބާޓަން އަލްބިއޮން ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ސެމީފައިނަލާ ގާތަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މި މެޗު ބާޓަންއާ ވާދަކޮށް ސިޓީން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 0-9 ގެ ތަފާތުބޮޑު ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ސިޓީ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ފަސްވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމުން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ކެވިން ޑިބްރޭނާއެވެ. މި ލަނޑަށްފަހުވެސް ސިޓީން ދިޔައީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ފުލުފުލުގައި ފުރުސަތު ހޯދާމުންނެވެ.

އެގޮތުން 30 ވަނަ މިނެޓުގައި ގެބްރިއަލް ޖީސަސް ސިޓީއަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދިން އިރު، އޭގެ ހަތަރު މިނެޓު ފަހުން އޭނާ ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް ސިޓީގެ ތިންވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ސިޓީގެ ހަތަރުވަނަ ލަނޑު 37 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކުރީ ޒިންޗެންކޯއެވެ. މި ލަނޑުތަކާއެކު ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 0-4 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބާޓަންގެ މައްޗަށް ސިޓީ ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ސިޓީން ވަނީ ފަސްވަނަ ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. މި ލަނޑު 57 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކޮށް، ގެބްރިއަލް ޖީސަސް ވަނީ ހެޓްރިކް ހަދާފައެވެ. ހަވަނަ ލަނޑު 62 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކުރީ ފޮޑެންއެވެ.

ސިޓީގެ ހަތްވަނަ ލަނޑު 65 ވަނަ މިނެޓުގައި ގެބްރިއަލް ޖީސަސް ކާމިޔާބުކުރިއިރު، މިއީ އޭނާ މެޗުގައި ޖެހި ހަތަރުވަނަ ލަނޑެވެ. އޭނާ ވަނީ އެންމެ ފަހުން ސިޓީއަށް ކުޅުނު ހަތް މެޗުގައި 11 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ސިޓީގެ 8 ވަނަ ލަނޑު 70 ވަނަ މިނެޓުގައި ވޯކާ ކާމިޔާބުކުރިއިރު، 83 ވަނަ މިނެޓުގައި ނުވަ ވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރީ ރިޔާދް މަހުރޭޒްއެވެ.

ބާޓަން އާއި ސިޓީ ބައްދަލުކުރާ ދެވަނަ ލެގުގެ މެޗު އޮންނާނީ މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބާޓަން ދަނޑުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް