21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 03 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

އެމޭޒަން ކުންފުނި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ އަންހެނުން ވަރިކޮށްފި

  • ވަރިވުމަށްފަހު އެކުވެރިންގެ ގޮތުގައި ތިބުމަށް ނިންމައިފިކަމަށް ބަޔާނުގައިވޭ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 9 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ 21:48 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  3. އިބްރާ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށްފި
  4. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު
  5. ހޮޅުދޫ ދާއިރާ އާއި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ފޮށިތައް އަލުން ގުނަނީ
  6. މާލޭގައި އަނެއްކާވެެސް އެކްސިޑެންޓެއް، ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް
  7. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު
  8. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި


ޖެފް ބެއިޒޯސް އާއި މަކެންޒީ ގެ ކައިވެންޏަށް 25 އަހަރުވެއްޖެ -- އާކައިވް

އެެމޭޒަންގެ ސީއީއޯ ޖެފް ބެއިޒޯސް އާއި އަނބިކަނބަލުން މަކެންޒީގެ 25 އަހަރުވީ ކައިވެނި ރޫޅާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

ދެ ކަނބަލުންގެ ވަރީގެ ވާހަކަ އިއުލާނުކޮށްފައި ވަނީ ބުދަ ދުވަހު ޓްވިޓަރގައި އާއްމުކޮށްފައިވާ ގުޅިފައިވާ ބަޔާނުގައެވެ.

ޒަމާންވީ ދިގު ލޯތްބަކަށްފަހު އަދި ވަކިން ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އުޅުއްވުމަށް ފަހު ވަރިވުމަށް ނިންމައި އަދި އެކުވެރިންގެ ގޮތުގައި ދެ މީހުން ތިބުމަށް ނިންމައިފިކަމަށް ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

އެމޭޒަން އުފެދުނީ މީގެ 25 އަހަރު ކުރިންނެވެ. 

އެމޭޒަން އުފެއްދި އުމުރުން 54 އަަރުގެ ޖެފް ބެޒޯއަކީ ބްލޫމްބަރގް ބިލިއަނަރުންގެ އިންޑެކްސްގައި ވާގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަދި މީހާއެވެ. އޭނާގެ މިލްކިއްޔާތުގައި 137 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހުރިކަމަށްވެއެވެ. މިއީ ބިލް ގޭޓްސްއަށްވުރެ 45 ބިލިއަން ޑޮލަރު އިތުރު އަދަދެކެވެ.

އުުމުރުން 48 އަހަރުގެ މަކެންޒީ ބެޒޯސްއަކީ ވާހަކަ ލިޔުންތެރިއެކެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް