19 މާރޗް 2019 | އަންގާރަ | 09 ފަސްބަދުރުވަ
12 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:19
އަސްރު 15:23
މެންދުރު 12:18
އިރުއަރާ 06:10
ފަތިސް 04:58

ބޮލީވުޑް

މުންނާބާއި 3 މި އަހަރު ރިލީޒް ކުރަނީ

  • މި ސީރީޒް ގައި ކުރިން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ސަންޖޭދަތް އާއި އަރްޝްދް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 9 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ 19:43 | |

މަގުބޫލް

  1. މި ދެމަފިރިން ފަހު ނޭވާ ދޫކުރީ އަތާއި އަތް ގުޅުވައިގެން ތިބެ ލޯތްބާ އެކު
  2. ކެޓްރީނާ އަނެއްކާވެސް އައު ކާރެއް ގަނެފި
  3. ޓެކްސް އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފާސްކުރި އިސްލާހަކީ ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރި ކަމެއް: އަސްލަމް
  4. ހާސް ކަނޑާލާ، ގޯއްޗެއް ދޭނަމޭ: ނަޝީދު
  5. މިސްކިތަށް ހަމަލާދިން ޓެރަރިސްޓް ދިފާޢުގައި އަމިއްލައަށް ވަކާލާތުކުރަން ނިންމައިފި
  6. ޕާޓީގެ ގުނަވަންތަކާ މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން، މުޢުނީއާމެދު އަޅާފައި މިވަނީ ސިޔާސީ ފިޔަވަޅެއް: އެމްޑީޕީ
  7. ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ކުރި ތާއީދު އަނބުރާ ގެންގޮސްފި
  8. ނެދަލޭންޑްގައި ބަޑިން ހަމަލާދީ އެތައް ބަޔަކު ޒަހަމް ކޮށްލައިފި


ސަންޖޭދަތް އާއި އަރްޝަދް ވަރްސީ -- ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

"މުންނާ ބާއީ 3" މިއަހަރު ތެރޭގައި ރިލީޒް ކުރާނެ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ތަރި އަދި "މުންނާ ބާއީ" ސީރީސްގެ ފިލްމްތަކުން ފެނިފައި ވަނީ އަރްޝަދް ވަރްސީ ބުނެފިއެވެ.

ރާޖް ކުމާރު ހިރާނީ ޑައިރެކްޓް ކުރާ މި ސީރީޒް ގައި ކުރިން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ސަންޖޭދަތް އާއި އަރްޝްދްއެވެ.

ޕީޓީއައި އަށް ދިން އިންޓަވިއު އެއްގައި އަރްޝަދް ބުނެފައި ވަނީ މި ފިލްމްގެ ސްކްރިޕްޓް މިހާރު ތައްޔާރު ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި މިއަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ނުވަތަ މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ފިލްމް ރިލީޒް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މި ފިލްމްގައި ވެސް އޭނާ އާއި ސަންޖޭދަތު ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް އަރަޝަދް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަރްޝަދް ބުނެފައި ވަނީ "ގޯލްމާލް" ސީރީސްގެ ފަސްވަނަ ފިލްމް ވެސް މިއަހަރު ތެރޭގައި ރިލީޒް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ގޯލްމާލް ސީރީސްގެ ޑައިރެކްޓަރ ރޯހިތު ޝެޓީގެ ފިލްމް "ސިމްބާ" ވަނީ ދާދި ފަހުން ރިލީޒް ކޮށްފައެވެ. މި ފިލްމްގެ ޚާއްސަ ލަވައަކުން ގޯލްމާލް ޓީމްގެ ތަރިން ވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ. މި ލަވައިގައި ގޯލްމާލްގެ އިތުރު ފިލްމެއް ހަދަން އުޅޭ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ވަނީ ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް