21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 03 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

ޓީޓީއެމް

ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ޓީޓީއެމަށް ހިލޭ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

  • ފެއަރ އޮންނާނީ އޭޕްރިލް 20 އިން 22އަށް
  • އެއީ ބޮޑެތި ޓްރެވަލް އޭޖެންޓުންނާ ގުޅުވާލުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ފެއާއެއް
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 9 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ 18:48 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  3. އިބްރާ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށްފި
  4. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު
  5. ހޮޅުދޫ ދާއިރާ އާއި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ފޮށިތައް އަލުން ގުނަނީ
  6. މާލޭގައި އަނެއްކާވެެސް އެކްސިޑެންޓެއް، ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް
  7. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު
  8. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި


ޓީޓީއެމް ފެއަރ -- ރާއްޖެއެމްވީ

މޯލްޑިވްސް ގޭޓަވެސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ޓްރެވެލް ޓްރޭޑް ޝޯ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޓީޓީއެމް) އަށް ހިލޭ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭޓަވެސް އިން ބުނީ ހިލޭ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ މި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ކަމަށާއި ޓީޓީއެމް އަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ފައިދާތަކެއްވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން "ކަނެކްޓް ސޮފްޓްވެއަރ" ބޭނުންކުރުމުގެ އިތުރުން ޓީޓީއެމްގެ ގާލާ ކްލޯޒިންގް އިވެންޓަށް ދައުވަތު ވެސް އަރުވާނެ ކަމަށެވެ.

ޓީޓީއެމް ފެއަރއަކީ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ޓްރެވަލް އޭޖެންޓުންނާ ގުޅުވާލުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ފެއަރއެކެވެ.

ޓީޓީއެމް މިއަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުން 22 ވަނަ ދުވަހަށް ބާއްވަން ނިންމާފައިވާއިރު އެހެން އަހަރުތަކާ އެއްގޮތަށް މި އަހަރު ވެސް މާލޭގެ އިތުރުން ރިސޯޓްތަކުގައި މި ފެއަރ އޮންނާނެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގެޓްއަވޭސްގެ މި ހަރަކާތުގެ މަގްސަދަކީ އަންނަ އަހަރު ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ދެ މިލިޔަނަށް އިތުރުކޮށް، އަންނަ އަހަރަށް ފަތުރުވެރިންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 3.5 ބިލިޔަނަށް އިތުރު ކުރުމެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ޓީޓީއެމް ފެއަރގެ ތެރެއިން 4000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީޓިންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، 400 އަށް ވުރެ ގިނަ އިންޑަސްޓްރީ ޕްރޮފެޝަނަލުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އަދި އެ ފެއަރއަށް އާންމުންގެ ފަރާތުން ވަނީ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައެވެ.

ޓްރެވަލް ޓްރޭޑް ޝޯއަކީ ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަކާއި ރިސޯޓް ސެގްމަންޓްގައި ހުރި ޕްރޮޕަޓީތައް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައިވާ އިވެންޓެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް