19 މާރޗް 2019 | އަންގާރަ | 08 ފަސްބަދުރުވަ
12 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:58
އިރުއަރާ 06:10
މެންދުރު 12:18
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:30

ރަހަފް މުހައްމަދު

ތައިލެންޑަށް ދިޔަ ސައުދީގެ ރަހަފްއަކީ ރެފިއުޖީއެއް ކަމަށް އދ.އިން ކަނޑައަޅައިފި

  • ރަހަފް ތައިލެންޑަށް އައީ އޭނާގެ އާއިލާގެ މީހުންނަށް ފިލައިގެން
  • ގާނޫނީ ބެލެނިވެރިއާގެ ހުއްދަ ނެތި ދަތުރުކުރުމަކީ ސައުދީ ގާނޫނާ ޙިލާފުކަމެއް
އަމަން ހަލީމް | soupized

| 9 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ 18:28 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕާޓީގެ އެދުމުގެ މަތިން، މަހިބަދޫ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް ނަން އަނބުރާ ނަންގަވައިފި
  2. އަދާލަތުގެ ދެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ނިންމައިފި
  3. މި ދެމަފިރިން ފަހު ނޭވާ ދޫކުރީ އަތާއި އަތް ގުޅުވައިގެން ތިބެ ލޯތްބާ އެކު
  4. ޑެންގީ އާއި ޗިކުންގުންޔާ ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވެއްޖެ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާ!
  5. ކެޓްރީނާ އަނެއްކާވެސް އައު ކާރެއް ގަނެފި
  6. ޓެކްސް އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފާސްކުރި އިސްލާހަކީ ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރި ކަމެއް: އަސްލަމް
  7. ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ކުރި ތާއީދު އަނބުރާ ގެންގޮސްފި
  8. މިސްކިތަށް ހަމަލާދިން ޓެރަރިސްޓް ދިފާޢުގައި އަމިއްލައަށް ވަކާލާތުކުރަން ނިންމައިފި


އެއަރޕޯޓުން ދިޔުމުގެ ކުރިން ރަހަފް ތައިލެންޑް އިމިގްރޭޝަންގެ ވެރިޔާއާއި ސަލާމްކުރައްވަނީ -- އޭއެފްޕީ

އާއިލާގެ ހުއްދަ އާއި ނުލައި ތައިލެންޑަށް ދިޔަ ސައުދީގެ ރަހަފް އަލް ގުނޫންއަކީ ރެފިއުޖީއެއް ކަމަށް އދ.އިން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

ރަހަފަކީ ރެފިއުޖީއެއްގެ ގޮތުގައި އޮސްޓްރޭލިއާގައި ވަޒަންވެރިވުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމައިވައި ދިނުމަށް އެދި އދ.އިން އެދިފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒްއިން ވަނީ ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ.

ރަހަފް ތައިލެންޑަށް އައީ އޭނާގެ އާއިލާގެ މީހުންނަށް ފިލައިގެން ކުވެއިތުގައި ހުރެފައެވެ. ފިލައިގެން ދާން ޖެހުނީ އާއިލާގެ މީހުންގެ ފަރާތުން ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީ ގޮތުން އަނިޔާ ލިބެމުން ދިޔުމާ ގުޅިގެން ކަމަށް ރަހަފް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ގާނޫނީ ބެލެނިވެރިއާގެ ހުއްދަ ނެތި ދަތުރުކުރި ކަމަށް ސައުދީން ރިޕޯޓްކޮށްފައި އޮތުމުން ރަހަފް އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް ތައިލެންޑުގެ އޮފިޝަލުން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ މެދު ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރި ކަމަށް ގަބޫލުކޮށް ތައިލެންޑުގެ އިމިގްރޭޝަން އޮފިޝަލުން ވަނީ އދ.ގެ އޮފިޝަލުންނަށް ރަހަފްއާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައެވެ.

ބެންކޮކްގެ އެއަރޕޯޓުގައި ހުއްޓާ އެ ގައުމުގެ އިމިގްރޭޝަން އޮފިޝަލުން ރަހަފް އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ދާން ކުރި މަސައްކަތަށް ހުރަސް އަޅައި، ޕާސްޕޯޓް އަތުލި ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ތުހުމަތު ކޮށްފައެވެ.

ރަހަފާ ބައްދަލު ކުރުމަށް އޭނާގެ ބައްޕަ އާއި ބޭބެ ތައިލެންޑަށް ދިޔުމުން، އޭނާ ވަނީ އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ. އަދި އޭނާގެ ފޯނު އަތު ނުލީ ކީއްވެގެންތޯ ސައުދީ އޮފިޝަލަކު ސުވާލު ކުރާ ވީޑިއޯއެއް ވަނީ މީސް މީޑިއާގައި އާއްމުވެފައެވެ.

ސައުދީ އަރަބިއާގައި ފިރިހެނުންގެ ހުއްދަ ނުލިބި ބައެއް ކަންކަން ކުރުން އަންހެނުންނަށް މަނާ ކުރެވިފައިވާ އިރު، އަންހެނުންގެ ފަރާތުން ބައެއް ނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ ބާރު ވެސް ވަނީ ފިރިހެނުންނަށް ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް