21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 03 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

ބޮލީވުޑް

ސެޓަލައިޓް ޝަންކަރުގައި ސޫރަޖް ޕަންޗޯލީ

  • ސޫރަޖް ވަނީ ފިލްމްގެ ޕޯސްޓަރު ޓްވިޓާގައި ހިއްސާކޮށްފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 8 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ 16:58 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  3. އިބްރާ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށްފި
  4. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު
  5. ހޮޅުދޫ ދާއިރާ އާއި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ފޮށިތައް އަލުން ގުނަނީ
  6. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
  7. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު
  8. މާލޭގައި އަނެއްކާވެެސް އެކްސިޑެންޓެއް، ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް


ސޫރަޖް ޕަންޗޯލީ -- ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

2015 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމް "ހީރޯ" އިން އިން ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފްވެގެން ދިޔަ ސޫރަޖް ޕަންޗޯލީ ކުޅޭ ފިލްމް "ސެޓަލައިޓް ޝަންކަރު" ގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފިއެވެ.

މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ފިލްމްގެ ޕޯސްޓަރު "ހީރޯ" ގެ ޕްރޮޑިއުސަރ ސަލްމާން ޚާން ވަނީ އޭނާގެ ޓްވިޓާގައި ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސޫރަޖް ވެސް ވަނީ އޭނާގެ ފިލްމް ގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރއިން އެއް ޕޯސްޓަރުގައި ފެނިގެންދަނީ މަޑު މުށި ކުލައިގެ ދަބަހެއްގައި އެކި ކުލަ ކުލައިގެ ބެޖް ތަކެއް ތަތް ކޮށްފައިވަނިކޮށެވެ. ސޫރަޖް އަކީ އެކްޓަރ އަދިތްޔާ ޕަންޗޯލީ އާއި އެކްޓްރެސް ޒަރީނާ ވަހާބް ގެ ދަރިފުޅެވެ.

އިރްފާން ކަމާލް ޑައިރެކްޓް ކުރާ މި ފިލްމްގެ ޕްރޮދިއުސަރުންނަކީ ބޫޝަން ކުމާރު، މުރާދް ކެއިތަނީ، ކްރިޝްނަ ކުމާރު އަދި އަޝްވިން ވަރްދޭ އެވެ. މި ފިލްމާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލްތަކެއް އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް