19 މާރޗް 2019 | އަންގާރަ | 08 ފަސްބަދުރުވަ
12 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:19
އަސްރު 15:23
މެންދުރު 12:18
އިރުއަރާ 06:10
ފަތިސް 04:58

ކޮންސިއުމަރ ޓެކްނޮލޮޖީ ޝޯ

ސީއީއެސް 2019: މި ފަހަރު ވެސް ތަފާތު އުފެއްދުންތަކެއް ފެނިގެން ދާނެ

  • މި އަހަރުގެ ޝޯގައި 4400 ކުންފުންޏަކުން 182000 މީހުން ބައިވެރިވެފައިވޭ
އަމަން ހަލީމް | soupized

| 7 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ 20:01 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕާޓީގެ އެދުމުގެ މަތިން، މަހިބަދޫ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް ނަން އަނބުރާ ނަންގަވައިފި
  2. އަދާލަތުގެ ދެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ނިންމައިފި
  3. މި ދެމަފިރިން ފަހު ނޭވާ ދޫކުރީ އަތާއި އަތް ގުޅުވައިގެން ތިބެ ލޯތްބާ އެކު
  4. ޑެންގީ އާއި ޗިކުންގުންޔާ ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވެއްޖެ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާ!
  5. ކެޓްރީނާ އަނެއްކާވެސް އައު ކާރެއް ގަނެފި
  6. ޓެކްސް އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފާސްކުރި އިސްލާހަކީ ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރި ކަމެއް: އަސްލަމް
  7. ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ކުރި ތާއީދު އަނބުރާ ގެންގޮސްފި
  8. މިސްކިތަށް ހަމަލާދިން ޓެރަރިސްޓް ދިފާޢުގައި އަމިއްލައަށް ވަކާލާތުކުރަން ނިންމައިފި


ސީއީއެސްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފިނި ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ އައިސް ސްކަލްޕްޗާއެއް -- ރޮއިޓަރސް

އެމެރިކާގެ ލަސް ވޭގަސްގައި ބާއްވާ ދުނިޔޭގެ އެއްމެ ބޮޑު ކޮންސިއުމަރ ޓެކްނޮލޮޖީ ވިޔަފާރީގެ ޝޯ ކަމުގައިވާ ކޮންސިއުމަރ އިލެކްޓްރޯނިކްސް ޝޯ (ސީއީއެސް) ގައި މި އަހަރުވެސް ތަފާތު އުފެއްދުންތަކެއް ތައާރަފްކުރާނެ ކަމަށް މި ޝޯ އިންތިޒާމް ކުރާ ފަރާތުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ޝޯ އިންތިޒާމް ކުރާ ކޮންސިއުމަރ ޓެކްނޮލޮޖީ އެސޯސިއޭޝަންއިން ބުނެފައިވަނީ މި އަހަރުގެ ޝޯގައި 4400 ކުންފުންޏަކުން ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ފަހަރުގެ ޝޯގައި 182000 މީހުން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ވެސް އެ ޖަމިއްޔާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ފަހަރުގެ ޝޯގައި ތައާރަފްކުރަން ނިންމާފައިވާ ބައެއް އުފެއްދުންތަކުގެ ތެރޭގައި 8ކޭ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޓީވީއާއި، އެހީއަކާއި ނުލައި ޕާން ފިހާ ރޮބަޓަކާއި ސެމްސަންގެ ގެލެކްސީ އެސް10 ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް 5ޖީ ސަޕޯޓް ކުރާ ފޯނުތަކާއި ސްމާޓް ކާރާއި ސްމާޓް ހޯމް ޓެކްނޮލޮޖީތައް ހިމެނެއެވެ.

މި އަހަރުގެ ސީއީއެސްގައި އެންމެ ބޮޑަށް ވާހަކަ ދެކެވޭނީ އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސްއަށް ލިބިފައިވާ ކުރިއެރުންތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ކަމަށް މާހިރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މި އަހަރުގެ ޝޯގައި އެލެކްސާ އާއި ސިރީ ކަހަލަ ވޮއިސް އެސިސްޓަންޓުންގެ އެހީގައި ބޭނުންކުރެވޭ ބައިވަރު އާ އުފެއްދުންތައް ހިމެނެއެވެ.

ސީއީއެސްއަކީ 1967 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވޭގަސްގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ވަރަށް ކާމިޔާބު ވިޔަފާރި ޝޯއެކެވެ. އެގޮތުން މި ޝޯގައި ތައާރަފް ކުރެވުނު މަޝްހޫރު އުފެއްދުންތަކުގެ ތެރޭގައި ފްލެޓް ސްކްރީން ޓީވީއާއި ޑްރައިވަރ ދުއްވާ ކާރު އަދި ކާވް އާއި ފޯލްޑަބަލް ޓީވީ ސްކްރީންތައް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް