19 މާރޗް 2019 | އަންގާރަ | 08 ފަސްބަދުރުވަ
12 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:58
އިރުއަރާ 06:10
މެންދުރު 12:18
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:30

ޝޮޕް އެންޑް ވިން ޕްރޮމޯޝަން

ލެޕާފިއުމުގެ 'ޝޮޕް އެންޑް ވިން' ޕްރޮމޯޝަންގައި ގިނަ އިނާމްތަކެއް!

  • ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ ފެބްރުއަރީ 10 އެއްގެ ނިޔަލަށް
  • އައު ދެ ސެންޓެއް ވަނީ ބާޒާރަށް ނެރެފައި
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 7 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ 16:47 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕާޓީގެ އެދުމުގެ މަތިން، މަހިބަދޫ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް ނަން އަނބުރާ ނަންގަވައިފި
  2. އަދާލަތުގެ ދެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ނިންމައިފި
  3. މި ދެމަފިރިން ފަހު ނޭވާ ދޫކުރީ އަތާއި އަތް ގުޅުވައިގެން ތިބެ ލޯތްބާ އެކު
  4. ޑެންގީ އާއި ޗިކުންގުންޔާ ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވެއްޖެ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާ!
  5. ކެޓްރީނާ އަނެއްކާވެސް އައު ކާރެއް ގަނެފި
  6. ޓެކްސް އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފާސްކުރި އިސްލާހަކީ ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރި ކަމެއް: އަސްލަމް
  7. ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ކުރި ތާއީދު އަނބުރާ ގެންގޮސްފި
  8. މިސްކިތަށް ހަމަލާދިން ޓެރަރިސްޓް ދިފާޢުގައި އަމިއްލައަށް ވަކާލާތުކުރަން ނިންމައިފި


ލެ ޕާފިއުމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮމޯޝަން -- ފޭސްބުކް

ސެންޓުގެ ވިޔަފާރި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކުރަމުން އަންނަ ލެ ޕާފިއުމުގެ "ޝޮޕް އެންޑް ވިން" އިން ބޮޑެތި އިނާމްތަކެއް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

އައު އަހަރާއި ދިމާކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެވޭނީ 1000ރ. އިން މަތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ. އެގޮތުން މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް ކޫޕަނެއް ލިބޭނެ ކަމަށާއި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްގެންދާނީ ފެބްރުއަރީ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށް އެ ފިހާރައިން ބުންޏެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ގުރުއަތުލުން ފެބްރުއަރީ 14 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އޮންނާނެ ކަމަށާއި ގުރުއަތުލުމުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ސަޕްރައިޒެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ވެސް ލެ ޕާފިއުމުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ޔޫމަން ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން އެއްވަނައަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް އައިފޯނު އެކްސްއެސް މެކްސް، ދެވަނަ އަށް ދާ ފަރާތަކަށް 10،000ރ. ގެ އަގުހުރި ގިފްޓް ހެމްޕައެއް، އަދި ތިންވަނައަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ދިހަ ފަރާތަކަށް 500ރ. ގެ އަގުހުރި މޫވްއެންޑް ޕިކް ގިފްޓް ވައުޗަރއެކެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާއިރު ކޮންމެ 2000ރ. އިން މަތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވަގުތުން އިނާމް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ވެސް ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

ލެ ޕާފިއުމް އިން އައު އަހަރާ ދިމާކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮމޯޝަންގެ އިތުރުން ވަނީ ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް މުޅިން އައު ދެ ސެންޓެއް ވެސް ތަޢާރަފްކޮށްފައެވެ. އެ ގޮތުން ފިރިހެނުންނަށް ހާއްސަ މަޝްހޫރު ލާކޯސްޓޭ ލޯމް ޕާރފިއުމާއި، އަދި އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ލަ ނޯއްޓޭ ބައި ރޮބާޓޯ ކަވާލިއެވެ. މިސެންޓް ކަސްޓަމަރުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް ޔޫމަން ވިދާޅުވިއެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް