19 މާރޗް 2019 | އަންގާރަ | 08 ފަސްބަދުރުވަ
12 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:58
އިރުއަރާ 06:10
މެންދުރު 12:18
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:30

ބޮލީވުޑް

ވަރުން ދަވަން އަނެއްކާ ވެސް ބައްޕަ ޑޭވިޑް ދަވަންގެ ފިލްމަކުން

  • މި ފިލްމަކީ "ކޫލީ ނަމްބަރު 1" ގެ ރީމޭކެއް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 7 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ 16:09 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕާޓީގެ އެދުމުގެ މަތިން، މަހިބަދޫ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް ނަން އަނބުރާ ނަންގަވައިފި
  2. އަދާލަތުގެ ދެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ނިންމައިފި
  3. މި ދެމަފިރިން ފަހު ނޭވާ ދޫކުރީ އަތާއި އަތް ގުޅުވައިގެން ތިބެ ލޯތްބާ އެކު
  4. ޑެންގީ އާއި ޗިކުންގުންޔާ ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވެއްޖެ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާ!
  5. ކެޓްރީނާ އަނެއްކާވެސް އައު ކާރެއް ގަނެފި
  6. ޓެކްސް އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފާސްކުރި އިސްލާހަކީ ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރި ކަމެއް: އަސްލަމް
  7. ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ކުރި ތާއީދު އަނބުރާ ގެންގޮސްފި
  8. މިސްކިތަށް ހަމަލާދިން ޓެރަރިސްޓް ދިފާޢުގައި އަމިއްލައަށް ވަކާލާތުކުރަން ނިންމައިފި


ވަރުން ދަވަން އާއި އާލިއާ ބަޓް -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ވަރުން ދަވަން އަނެއްކާ ވެސް އޭނާގެ ބައްޕަ ޑޭވިޑް ދަވަން ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން މި ފިލްމަކީ "ކޫލީ ނަމްބަރު 1" ގެ ރީމޭކް އެކެވެ.

މި ފިލްމްގެ ޕްރޮޑިއުސަރަކީ ވަރުންގެ ބޭބެ ރޯހިތު ދަވަން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

 މީގެ ކުރިން ވަރުން ވަނީ އޭނާގެ ބައްޕަ ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ "ޖުޅުވާ 2" އަދި "މޭ ތެރޭ ހީރޯ" އިން ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

މި ފިލްމްގައި ވަރުންއާއެކު ފެނިގެންދާނީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ބޮލީވުޑަށް އަލަށް ތަޢާރަފްވި ސާރާ އަލީ ޚާން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނި ނަމަވެސް ފަހުން އެ ރޯލަށް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ ވަރުންއާ އެކު "ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާ" އިން ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފްވި އާލިއާ ބަޓް ކަމަށް ޙަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

ވަރުން އާއި އާލިއާ ވަނީ މީގެ ކުރިން އެކުގައި ތިން ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި "ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާ" ގެ އިތުރުން "ބަދްރިނާތުކީ ދުލްހަނިޔާ" އާއި "ހަމްޓީ ޝަރްމާކީ ދުލްހަނިޔާ" ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް