21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 03 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

އެމެރިކާ-ޗައިނާ

އެެމެރިކާ އާއި ޗައިނާގެ ވިޔަފާރީގެ ބައްދަލުވުން މިއަދު

  • އެމެރިކާ އާއި ޗައިނާ އިން ނަގަން ފެށި ޓެރިފްތައް ވަނީ މެދުކަނޑާލާފައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 7 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ 13:22 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  3. އިބްރާ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށްފި
  4. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު
  5. ހޮޅުދޫ ދާއިރާ އާއި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ފޮށިތައް އަލުން ގުނަނީ
  6. މާލޭގައި އަނެއްކާވެެސް އެކްސިޑެންޓެއް، ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް
  7. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު
  8. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި


ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 7 އިން 8 އަށް ބެއިޖިންގައި -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑޮ ދެ އިގްތިސާދުގެ މެދުގައި އުފެދިފައިވާ ވިޔަފާރީގެ ކޯޅުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ އަޒުމުގައި ބާއްވާ ބައްދަލުވުން ހޯމަ ދުވަހު ފަށާނެއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ޗައިނާ އިން ވަނީ އެ ގައުމަށް އެތެރެކުރާ އެމެރިކާގެ މުދަލުން 300 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ މުދަލުން ޓެރިފެއް ނަގަން ފަށާފައެވެ. އަދި އެމެރިކާ އިން ވެސް ވަނީ ހަމަ އެގޮތަށް ކަންތައް ކޮށްފައެވެ.

މިއީ އެމެރިކާ އާއި ޗައިނާއިން އެއްގައުމު އަނެއް ގައުމެއްގެ މުދަލުން ނަގަން ފެށި ބޮޑެތި ޑިއުޓީތައް ކަނޑާލުމުގެ މަޝްވަރާކުރުމަށް 90 ދުވަހުގެ މުއްދަތައް އެ ޑިއުޓީތައް ނެގުން ހުއްޓާލުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އާއި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިން ޕިން އެއްބަސްވެ ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ދެ ގައުމުން އެއް މޭޒުދޮށުގައި ބައްދަލުކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ޑިއުޓީ ނެގުން މެދުކަނޑާލަށް ދެ ގައުމުން އެއްބަސްވީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރ މަހު އާޖެންޓީނާގެ ވެރިރަށް ބޮއިނިސް އައިރިސްގައި ބޭއްވި ޖީ 20 ސަމިޓަށް ފަހު ދެ ބޭފުޅުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައެވެ. މިއީ ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި މި އަހަރު ވިޔަފާރީގެ ހަނގުރާމަ ފެށުނު ފަހުން ދެ ބޭފުޅުން ބައްދަލުކުރެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ޗައިނާގެ ކޮމާސް މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްގައި ބުނެފައި ވަނީ މި ބައްދަލުވުމުގައި ދެ ގައުމުގެ ލީޑަރުން އެއްބަސްވެ ވަޑައިގެންފައިވާ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރެއްވުމަށް މަޝްވަރާ ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާގެ ވަފްދުގެ އިސް ވެރިޔަކަށް ހުންނަވާނީ ޑެޕިއުޓީ ޓްރޭޑް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް ޖެފްރީ ގެރިޝް ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެެމެރިކާއިން ޗައިނާގެ 200 ބިލިއަން ޑޮލަރަށްވާ މުދަލަށް 10 އިންސައްތައިގެ ޓެރިފެއް ތައާރަފްކުރީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުއެވެ. ރައީސް ޓްރަމްޕް ރާއްވަވާފައި އޮތީ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން އެ ޓެރިފް 25 އިންސައްތައަށް ބޮޑުކުރުމަށެވެ.

ނަމަވެސް މިހާރު އެ ޓެރިފް މަޑުޖައްސާލާފައިވާއިރު ރައީސް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެ 90 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެ ގައުމުން އެއްބަސްވުމަކަށް ދިއުމަށް ނުކުޅެދިއްޖެ ނަމަ 10 އިންސައްތައިގެ ބަދަލުގައި 25 އިންސައްތައަށް ޓެރިފް ބޮޑުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ޓެކްސް މަޑު ޖައްސާލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސާމާނާއި، ހަކަތައިގެ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ސާމާނާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެެހެނިހެން ބައެއް ސާމާނު ކުޑަ މިންވަރެއް އެމެރިކާއިން ގަތުމަށް އެއްބަސްވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް