19 މާރޗް 2019 | އަންގާރަ | 09 ފަސްބަދުރުވަ
12 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:19
އަސްރު 15:23
މެންދުރު 12:18
އިރުއަރާ 06:10
ފަތިސް 04:58

އޭޝިއަން ކަޕް

އޭޝިއަން ކަޕް: ތައިލޭންޑް ބަލިކޮށް އިންޑިއާ އަށް އުންމީދީ ފެށުމެއް

  • ތައިލޭންޑް އަތުން އިންޑިއާ މޮޅުވީ 1-4 ގެ ނަތީޖާއަކުން
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 7 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ 10:59 | |

މަގުބޫލް

  1. މި ދެމަފިރިން ފަހު ނޭވާ ދޫކުރީ އަތާއި އަތް ގުޅުވައިގެން ތިބެ ލޯތްބާ އެކު
  2. ކެޓްރީނާ އަނެއްކާވެސް އައު ކާރެއް ގަނެފި
  3. ޓެކްސް އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފާސްކުރި އިސްލާހަކީ ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރި ކަމެއް: އަސްލަމް
  4. ހާސް ކަނޑާލާ، ގޯއްޗެއް ދޭނަމޭ: ނަޝީދު
  5. މިސްކިތަށް ހަމަލާދިން ޓެރަރިސްޓް ދިފާޢުގައި އަމިއްލައަށް ވަކާލާތުކުރަން ނިންމައިފި
  6. ޕާޓީގެ ގުނަވަންތަކާ މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން، މުޢުނީއާމެދު އަޅާފައި މިވަނީ ސިޔާސީ ފިޔަވަޅެއް: އެމްޑީޕީ
  7. ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ކުރި ތާއީދު އަނބުރާ ގެންގޮސްފި
  8. ނެދަލޭންޑްގައި ބަޑިން ހަމަލާދީ އެތައް ބަޔަކު ޒަހަމް ކޮށްލައިފި


އިންޑިއާ ކުޅުންތެރިން ލަނޑަށް ފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ -- ޓްވިޓަރ

އޭޝިއަން ކަޕްގައި ތައިލޭންޑް ބަލިކޮށް، އިންޑިއާ އިން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފިއެވެ.

މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް އޭގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު އިންޑިއާ އިން ކާމިޔާބުކުރީ ތައިލޭންޑާ ވާދަކޮށް 1-4 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

އަބޫދާބީގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނެގީ ވެސް އިންޑިއާއިންނެވެ. މި ލަނޑު 27 ވަނަ މިނެޓުގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ ސުނިލް ޗެތުރީއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް 33 ވަނަ މިނެޓުގައި ތައިލެންޑުން ވަނީ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޑަންގްޑާއެވެ. މި ލަނޑާ އެކު އިންޑިއާ އިން ލީޑު އަނބުރާ ހޯދުމަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއިން ދެ ޓީމު ވެސް އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ފުރަތަމަ މިނެޓު ތެރޭގައި އިންޑިއާ އިން ވަނީ ލީޑު އަނބުރާ ހޯދާފައެވެ. މި ލަނޑު ވެސް އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ސުނިލް ޗެތުރީއެވެ. އޭނާ ވަނީ މެޗުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ.

އިންޑިއާގެ ތިންވަނަ ލަނޑު 68 ވަނަ މިނެޓުގައި އަނީރުދް ތާޕާ ކާމިޔާބުކުރިއިރު، ހަތަރުވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރީ 80 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖޭޖޭއެވެ.

މި ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ ބަހުރެއިން އަދި ޔޫއޭއީ ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިމުނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

އެގޮތުން ގްރޫޕް ބީގެ އެއްވަނައިގައި ތިން ޕޮއިންޓާއެކު މިވަގުތު އޮތީ އިންޑިއާއެވެ. ބަހުރެއިން އަދި ޔޫއޭއީއަށް އެއް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ތައިލޭންޑަށް ޕޮއިންޓެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޔޫއޭއީއާ ދެކޮޅަށް އިންޑިއާ ނިކުންނައިރު، ހަމަ އެދުވަހު ތައިލޭންޑް ނިކުންނާނީ ބަހުރޭންއާ ދެކޮޅަށެވެ.

މިފަހަރުގެ އޭޝިއަން ކަޕަށް ކޮލިފައިވި ސާކް ހަމައެކަނި ގައުމަކީ އިންޑިއާއެވެ. އެގޮތުން ތައިލޭންޑް އަތުން އިންޑިއާ ހޯދި ކާމިޔާބީއަށް މި ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކުގެ ސަޕޯޓަރުން އަންނަނީ މަރުހަބާ ކިޔަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް