21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 03 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

އެފްއޭ ކަޕް

އެފްއޭ ކަޕް: ރޮދާހަމް ބަލިކޮށް ސިޓީވެސް ހަތަރު ވަނަ ބުރަށް

  • ރޮދާހަމްގެ މައްޗަށް ސިޓީ ކުރީހޯދީ 0-7 ގެ ތަފާތުބޮޑު ނަތީޖާއަކުން
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 7 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ 10:10 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  3. އިބްރާ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށްފި
  4. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު
  5. ހޮޅުދޫ ދާއިރާ އާއި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ފޮށިތައް އަލުން ގުނަނީ
  6. މާލޭގައި އަނެއްކާވެެސް އެކްސިޑެންޓެއް، ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް
  7. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު
  8. ނާޒިމް ފްރޭމް ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފި


ސިޓި ކުޅުންތެރިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާ ފާޅުކުރަނީ -- ޓްވިޓަރ

އެފްއޭ ކަޕްގައި ރޮދާހަމް ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީވެސް ހަތަރުވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ރޮދާހަމް އަތުން ސިޓީ މޮޅުވީ 0-7 ގެ ތަފާތުބޮޑު ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ސިޓީ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން 12 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމުން ވަނީ މެޗުގެ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރީ ރަހީމް ސްޓާލިންއެވެ. ސިޓީން ލީޑު ފުޅާކުރީ 43 ވަނަ މިނެޓުގައި ފޮޑެން ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުންނެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުމުމުގެ ކުރިން ސިޓީން ވަނީ ތިންވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑަކީ ރޮދާހަމްގެ ކުޅުންތެރިޔެއް އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަތް ލަނޑެކެވެ. ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 0-3 ގެ ނަތީޖާއިން ރޮދާހަމްގެ މައްޗަށް ސިޓީ ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެންވެސް ސިޓީގެ ފަރާތުން މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެން ގޮސްފައިވާއިރު، ސިޓީގެ ހަތަރުވަނަ ލަނޑު 52 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކުރީ ގެބްރިއަލް ޖީސަސްއެވެ. ފަސްވަނަ ލަނޑު 73 ވަނަ މިނެޓުގައިރިޔާދް މަހުރޭޒް ކާމިޔާބުކުރިއިރު، ހަވަނަ ލަނޑު 78 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކުރީ އޮޓަމެންޑީއެވެ. އަދި ހަތްވަނަ ލަނޑު 85 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކުރީ ލީރޯއި ސާނޭއެވެ.

މުޅި މެޗުގައިވެސް ރޮދާހަމްގެ ފަރާތުން މާ އެދެވޭ ކުޅުމެއް ފެނިގެން ގޮސްފައިނުވާއިރު، ލަނޑު ޖެހުމަށްވެސް އެޓީމަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް