19 މާރޗް 2019 | އަންގާރަ | 08 ފަސްބަދުރުވަ
12 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:19
އަސްރު 15:23
މެންދުރު 12:18
އިރުއަރާ 06:10
ފަތިސް 04:58

ޔޫއައި ހޮޓެލްސް

ޔޫއައި ހޮޓެލްސްއިން ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލައިފި

  • ގިނަ އެވޯޑްތަކެއް ވަނީ ހާސިލްކޮށްފައި
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 6 ޖެނުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ 19:33 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕާޓީގެ އެދުމުގެ މަތިން، މަހިބަދޫ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް ނަން އަނބުރާ ނަންގަވައިފި
  2. އަދާލަތުގެ ދެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ނިންމައިފި
  3. މި ދެމަފިރިން ފަހު ނޭވާ ދޫކުރީ އަތާއި އަތް ގުޅުވައިގެން ތިބެ ލޯތްބާ އެކު
  4. ޑެންގީ އާއި ޗިކުންގުންޔާ ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވެއްޖެ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާ!
  5. ކެޓްރީނާ އަނެއްކާވެސް އައު ކާރެއް ގަނެފި
  6. ޓެކްސް އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފާސްކުރި އިސްލާހަކީ ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރި ކަމެއް: އަސްލަމް
  7. ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ކުރި ތާއީދު އަނބުރާ ގެންގޮސްފި
  8. މިސްކިތަށް ހަމަލާދިން ޓެރަރިސްޓް ދިފާޢުގައި އަމިއްލައަށް ވަކާލާތުކުރަން ނިންމައިފި


ޔޫއައި ހޮޓެލްސް -- ފޭސްބުކް

ޔޫއައި ހޮޓެލްސްއިން ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއާއި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޔޫއައި ހޮޓެލްސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ މޫސާ ނާސިޙް ވިދާޅުވީ ޔޫއައިގެ ހޮޓެލްސް އަދި ކެފޭތަކުން ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއީ ކުރިންވެސް ޕްލޭންކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި ޔޫއައި އަކީ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހިކޮށް ޙިދުމަތްދޭން ބޭނުންވާ ތަނެއް ކަމުން ޖެނުއަރީ 6 އިން ފެށިގެން ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރުން އެއްކޮށް ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ޕްލާސްޓިކް ފުޅި އާއި ކޮތަޅު، އަދި މިނޫންވެސް ޕްލާސްޓިކް އެކުލެވޭ އެއްޗެހި މިހާރު ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށް ނާސިޙް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މިހާރު އާރްއޯ ސިސްޓަމްއެއް ބޭނުންކޮށް ޙިދުމަތް ދެމުންދާއިރު ޔޫއައި ހޮޓެލްސްގައި ސޯލަރ ޕެނަލް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

މަޓާޓޯ ޓްރެވެލް އެވޯޑުގެ ލީޑިން ބިޒްނަސް ގެސްޓް ހައުސް އެވޯޑް ވިދިވިދިގެން ދެ ފަހަރު ހޯދާފައިވާ ޔޫއައި އަކީ ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލު ހޮޓެލްއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް