19 މާރޗް 2019 | އަންގާރަ | 08 ފަސްބަދުރުވަ
12 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:58
އިރުއަރާ 06:10
މެންދުރު 12:18
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:30

ސީރިޔާ ހަނގުރާމަ

އެމެރިކާ ސިފައިން ސީރިއާއިން ނުފޭބުމަށް ޔަޒީދީ އިން އެދެނީ

  • އައިއެސްއިން ޔަޒީދީންގެ 3،000އެއްހާ މީހުން މަރާލައި އަދި ވަގަށްނަގާފައިވޭ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 6 ޖެނުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ 08:04 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕާޓީގެ އެދުމުގެ މަތިން، މަހިބަދޫ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް ނަން އަނބުރާ ނަންގަވައިފި
  2. އަދާލަތުގެ ދެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ނިންމައިފި
  3. މި ދެމަފިރިން ފަހު ނޭވާ ދޫކުރީ އަތާއި އަތް ގުޅުވައިގެން ތިބެ ލޯތްބާ އެކު
  4. ޑެންގީ އާއި ޗިކުންގުންޔާ ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވެއްޖެ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާ!
  5. ކެޓްރީނާ އަނެއްކާވެސް އައު ކާރެއް ގަނެފި
  6. ޓެކްސް އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފާސްކުރި އިސްލާހަކީ ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރި ކަމެއް: އަސްލަމް
  7. ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ކުރި ތާއީދު އަނބުރާ ގެންގޮސްފި
  8. މިސްކިތަށް ހަމަލާދިން ޓެރަރިސްޓް ދިފާޢުގައި އަމިއްލައަށް ވަކާލާތުކުރަން ނިންމައިފި


ފްރީ ޔަޒީދީ ފައުންޑޭޝަނުން ބުނަނީ އައިއެސް އަލުން އައުމުގެ ބިރު އެބަ އޮތް ކަމަށް -- އަލްޖަޒީރާ

އައިއެސް އަނބުރާ އަތުވެދާނެކަމަށާއި އެކަމަކީ ބައިމަދު ދީނީ ގްރޫޕްތަކަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާ ސިފައިން ސީރިޔާއިން ފޭބުން މަޑުޖައްސާލުމަށް ޔަޒީދީ އިންގެ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ގްރޫޕްތަކުން ގޮވާލާފައިފިއެވެ.

ނެދަލޭންޑްގައި ގާއިމްވެފައި އޮންނަ ފްރީ ޔަޒީދީ ފައުންޑޭޝަނުން ހުކުރު ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އައިއެސް އަނބުރާ އައުމަކީ ޔަޒީދީ ފަދަ ބައިމަދު ގްރޫޕްތަކަށް އޮތް ނުރައްކަލެއްކަމަށެވެ.

ހަނގުރާމަވެރި އައިއެސްއިން އިރާގުގެ އުތުރާއި ސީރިޔާގައި ވެރިވެގެންފައި އޮތްއިރު ޔަޒީދީންގެ 3،000 މީހުން މަރާލައި އަދި ވަގަށްނަގާފައި ވާއިރު 7.000 ޔަޒީދީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ކުރުދީންގެ ބައިމަދު ދީނީ ޖަމާއަތެއްކަމަށްވާ ޔަޒީދީއާ ދެކޮޅަށް ހިންގުނު ޖަރީމާތައް އދން ސިފަކޮށްފައިވަނީ ނަސްލު ނައްތާލުމުގެ ޖަރީމާއެެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)ގެ ނަމުގައި އުޅެމުންދިޔަ ޖަމާއަތް "ބަލިކުރެވިއްޖެ" ކަމަށް ރައީސް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެފައިވަނިކޮށް ސީރިޔާގައި އުޅޭ އެމެރިކާގެ ސިފައިން އެ ގައުމުން ބޭލުމަށް އެމެރިކާއިން ނިންމިކަން އިއުލާނުކޮށްފައި ވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ސީރިޔާގެ އިރުއުތުރުން އައިއެސް ފައްސާލުމަށް އެމެރިކާގެ ދެހާހެއްހާ ސިފައިން އެއްގަމު މަގުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް