21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 03 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

ޖަމާލް ހަޝޯގީގެ މަރު

ހަޝޯގީ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތަކުން ނުފުދޭ: އދ

  • ބައިނަލްއަގްވާމީ ތަހުގީގަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ގޮވާލި
އަމަން ހަލީމް | soupized

| 5 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު 22:49 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  3. އިބްރާ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށްފި
  4. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު
  5. ހޮޅުދޫ ދާއިރާ އާއި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ފޮށިތައް އަލުން ގުނަނީ
  6. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
  7. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު
  8. މާލޭގައި އަނެއްކާވެެސް އެކްސިޑެންޓެއް، ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް


ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޙަޝޯގީ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ހަޝޯގީގެ މައްސަލައިގައި ސައުދީން ފަށާފައިވާ ޝަރީއަތުން ނުފުދޭ ކަމަށާއި، އެއީ ދެފުށް ފެންނަ އިންސާފުވެރި ޝަރީއަތެއްތޯ ބެލޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް އދގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާބެހޭ އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ.

އެ އިދާރާގެ ތަރުޖަމާނު ރަވީނާ ޝަމްދަސާނީ ވިދާޅުވީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ބައިވެރިވުމާއެކު، މިނިވަން ތަހުގީގެއް ހިންގުމަށް ސައުދީއަށް ގޮވާލާ ކަމަށެވެ. ރަވީނާ މިހެން ވިދާޅުވީ ސައުދީން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު، ހަޝޯގީގެ މަރުގެ ދައުވާ ލިބޭ 11 މީހުންގެ މައްޗަށް ޝަރީއަތް ފަށައިފައި ވަނިކޮށެވެ.

މި 11 މީހުންގެ ތެރެއިން ފަސް މީހެއްގެ މައްޗަށް މަރުގެ ހުކުމް އިއްވުމަށް ސައުދީ ޕްރޮސިކިއުޓަރު ވަނީ އެދިފައެވެ. އދ.އިން ވަނީ އެ މީހުންގެ މައްޗަށް މަރުގެ ހުކުމް އިއްވުމާއި ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ވާހަކަދައްކަމުން އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަންލްގެ މެދު އިރުމަތީ ސަރަހައްދުގެ ސަމާހް ހާދިދް ބުނީ ސައުދީ ދައުލަތުގެ އެއްމެ މަތީ ފަންތިން މި އަމަލުގައި ބައިވެރިވެފައިވުމާއި ގުޅިގެން މިނިވަން އިންސާފުވެރި ޝަރީއަތެއް ނުބޭއްވޭނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވަނީ އދ އިސްވެގެން ހިންގާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ތަހުގީގަކަށް ގޮވާލާފައެވެ.

ތުރުކީގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސުލެޓް ތެރޭގައި މަރާލެވުނު ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޙަޝޯގީ މަރާލުމުގައި، ސައުދީ ސަރުކާރުގެ އަދި ހާއްސަކޮށް ވަލީއަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާންގެ ބައިވެރިވުމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ސައުދީއިން ވަނީ ތަކުރާރުކޮށް ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް އެމެރިކާގެ ސީއައިއޭއިން ނިންމާފައިވަނީ ޖަމާލް ހަޝޯގީ މަރާލުމުގެ އޯޑަރު ދިންކަމަށް ބެލެވެނީ ވަލީއަހުދު ކަމަށެވެ. އަދި ސީދާ ވަލީއަހުދުގެ ނަން ނުގަތެއް ކަމަކު، ތުރުކީއިން ވެސް މި ކަމުގައި ސައުދީ ސަރުކާރުގެ އެއްމެ "މަތީ ފަންތިން" ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް