21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 03 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

ނޫ އުރަހަ ކަންނެލި

ޖަޕާނުގައި ކަންނެއްޔެއް 3.1 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކައިފި

  • ހަރުގެ މަސް ވެސް ގަތީ، ކުރިން ވެސް އެއްމެ ބޮޑު އަގެއް ދީފައި މަސް ގަތުމުގެ ރެކޯޑް އޮންނަ ޖަޕާނުގެ ކިޔޯޝީ ކިމޫރާ
އަމަން ހަލީމް | soupized

| 5 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު 22:16 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  3. އިބްރާ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށްފި
  4. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު
  5. ހޮޅުދޫ ދާއިރާ އާއި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ފޮށިތައް އަލުން ގުނަނީ
  6. މާލޭގައި އަނެއްކާވެެސް އެކްސިޑެންޓެއް، ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް
  7. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު
  8. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި


މަސް ގަތް ފަރާތް ކަމުގައިވާ ކިޔޯޝީ ކިމޫރާ -- ރޮއިޓަރސް

ޖަޕާނުގެ ޓޯކިޔޯގެ އާ މަސް މާރުކޭޓުގައި ބޭއްވި ފުރަތަމަ ނީލަމުގައި، ކަންނެއްޔެއް 3.1 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކައިފިއެވެ.

ބަރުދަނުގައި 278 ކިލޯ ހުރި މި ކަންނެއްޔަކީ، ނެތިހިނގައިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ ކަންނެލީގެ ބާވަތެއް ކަމުގައިވާ ނޫ އުރަހަ ކަންނެއްޔެކެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް ކަންނެއްޔަކަށް ދެއްކި އެއްމެ ބޮޑު އަގެވެ.

މި ފަހަރު ވެސް ކަންނެލި ގަތީ، ކުރިން ވެސް އެއްމެ ބޮޑު އަގެއް ދީފައި މަސް ގަތުމުގެ ރެކޯޑް އޮންނަ ޖަޕާނުގެ ކިޔޯޝީ ކިމޫރާއެވެ. "ޓޫނާ ކިންގް" ގެ ނަމުން މަޝްހޫރު ކިމޫރާއަކީ ޖަޕާނުގައި ހިންގާ "ސޫޝީ ޒަންމާއީ" ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގެ ވެރިޔާއެވެ.

ކިމޫރާ ބުނީ އެ ކަންނެލި ތާޒާވެފައި ރަހަ މީރު ވާނެ ކަމަށް ބެލެވުނަސް މި ފަހަރު މަސް ގަނެވުނީ އުއްމީދު ކުރި އަގަށް ވުރެ މަތިން ކަމަށެވެ. ނަމެވެސް އޭނާގެ ކަސްޓަމަރުން މި މަސް ކާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށް ވެސް ކިމޫރާ ވިދާޅުވިއެވެ. މި މަސް ކެއުމަށް ބޭނުންވާ މީހުން ވަނީ ކިމޫރާގެ ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގެ ބޭރުގައި ބޮޑު ކިޔުއެއް ހަދާފައެވެ.

މި އަގަކީ ބާޒާރުގައި އާއްމު ގޮތެއްގައި ނޫ އުރަހަ ކަންނެލި ލިބެން ހުންނަ އަގަށް ވުރެ މަތިން ވިކުނު ކަންނެއްޔެކެވެ. މި މަހުގެ އަގު އެހާ ބޮޑުވީ އާ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ މަސް ނީލަމުގައި ވިކުނު މަހަކަށް ވުމުން ކަމަށް ޖަޕާނުގެ މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. އަދި މި މަސް ވިއްކި ޓޮޔޫސޫ މަރުކޭޓަކީ، ޓޯކިޔޯގެ ދުވަސްވީ ސުކީޖީ މާރުކޭޓު ބަންދު ކުރުމަށް ފަހު މި އަހަރު އަލަށް ހުޅުވި މަސް މާރުކޭޓެކެވެ.

ޖަޕާނާކީ ދުނިޔޭގައި އެއްމެ ގިނައިން ކެއުމުގައި ނޫ އުރަހަ ކަންނެލި ބޭނުން ކުރާ ގައުމެވެ. މާހިރުން ބުނަމުން އަންނަނީ، މިހާރު ބާނާ ވަރަށް ނޫއުރަހަ ކަންނެލި ބާނަމުން ދާނަމަ މި ކަންނެލީގެ ބާވަތް ދުނިޔެއިން ނެތިގެން ދާކަށް މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް