19 މާރޗް 2019 | އަންގާރަ | 08 ފަސްބަދުރުވަ
12 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:58
އިރުއަރާ 06:10
މެންދުރު 12:18
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:30

ސެލްބްރިޓީން ރާއްޖެ އައުން

2019ގެ ފެށުން ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ގިނަ ތަރިންތަކެއް ފާހަގަކުރީ ރާއްޖޭގައި

  • އޭގެ ތެރޭގައި ހޮލީވުޑް އަދި ބޮލީވުޑްގެ ފަންނާނުން ހިމެނޭ
އައިޝަތު ޝާނީ | Shaaknee

| 5 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު 21:31 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕާޓީގެ އެދުމުގެ މަތިން، މަހިބަދޫ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް ނަން އަނބުރާ ނަންގަވައިފި
  2. އަދާލަތުގެ ދެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ނިންމައިފި
  3. މި ދެމަފިރިން ފަހު ނޭވާ ދޫކުރީ އަތާއި އަތް ގުޅުވައިގެން ތިބެ ލޯތްބާ އެކު
  4. ޑެންގީ އާއި ޗިކުންގުންޔާ ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވެއްޖެ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާ!
  5. ކެޓްރީނާ އަނެއްކާވެސް އައު ކާރެއް ގަނެފި
  6. ޓެކްސް އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފާސްކުރި އިސްލާހަކީ ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރި ކަމެއް: އަސްލަމް
  7. ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ކުރި ތާއީދު އަނބުރާ ގެންގޮސްފި
  8. މިސްކިތަށް ހަމަލާދިން ޓެރަރިސްޓް ދިފާޢުގައި އަމިއްލައަށް ވަކާލާތުކުރަން ނިންމައިފި


ސެއިންޓް ރީޖަސް ވޮއްމުލި ރިސޯޓް -- ފޯ ސީޒަން

ގިނަ އަދަދެއްގެ ސެލެބްރިޓީން ވަނީ ރާއްޖޭގައި އާ އަހަރުގެ ފެށުން ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފަންނާނުންނާއި ބޮލީވުޑްގެ ފަންނާނުން ހިމެނެއެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖޭގައި އާ އަހަރުގެ ފެށުން ފާހަގަކުރި ތަރިންގެ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑް 'ކޯލްޑްޕެލޭ'ގެ ލީޑް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ، ކްރިސް މާޓިން ހިމެނެއެވެ.

ކްރިސްއާ އެކު، އޭނާގެ ކުރީގެ އަނބިމީހާ، 'އަޔަންމޭން'އާއި 'އެވެންޖަރސް'ގެ ފިލްމްތަކުން ފެންނަ ގްވިނެތު ޕަލްޓްރޯ އާއި ގްވިނެތުގެ މިހާރުގެ ފިރިމީހާ، 'އެމެރިކަން ހޮރޯ ސްޓޯރީ'ގެ ކޯ-ކްރިއޭޓަރ ބްރެޑް ފަލްޝަކްވެސް އާ އަހަރު ފާހަގަކުރީ ރާއްޖޭގައެވެ. އަދި ކްރިސްގެ މިހާރުގެ ލޯބިވެރިޔާ، 'ފިފްޓީ ޝޭޑްސް'ގެ ފިލްމްތަކުން ފެންނަ ޑަކޯޓާ ޖޯންސަންވެސް ދަތުރުގައި ބައިވެރިވިއެވެ.

ކްރިސްއާއި ގްވިނެތުގެ ދެ ކުދިން ތިބޭއިރު، ރާއްޖެއަށް އައިސްފައިވަނީ ދަރިންނާއެކު ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ގްވިނެތު އާއި ބްރެޑްގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕޯސްޓްތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި އެ މީހުން ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދަނީ ނ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ސޮނޭވާ ޖަނީގައެވެ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) on

ކްރިސްގެ ދަރިންނާއި ޑަކޯޓާގެ ފޮޓޯއެއް އެއްވެސް ތަނެއްގައި ޝެއާކޮށްފައި ނުވާއިރު، ވެލާނާ އިންޓަނެޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ މުއައްޒަފަކު ޑަކޯޓާއާއެކު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ.

އަދި، ކްރިސްއާ ބައްދަލުވި ވާހަކަ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އިސްމާއިލް އައްފާން ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

އޭނާ ލަވަކިޔަން ހުއްޓާ ކްރިސް އައުމުން އޭނާ ގާތު ގިޓާގައި ސޮއިކުރުމަށް އެދުނުކަމަށް އައްފާން ބުންޏެވެ. އަދި ގިޓަރގައި ސޮއި ކުރަމުން ކްރިސްވަނީ 'ކޯލްޑްޕްލޭ'ގެ ލަވަތައް ކްރިސްއަށް ވުރެ 'ރީތިކޮށް' އައްފާން ކިޔާކަމަށް ބުނެ ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެހެން ކަންކޮޅުގައި ދިރިއުޅޭ އިރު 24 ގަޑިއިރު ޕަޕަރާޒީންގެ އުނދަގޫތަކާއި ކުރިމަތިވާ މިފަދަ ތަރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން އަހަރަކުން އަހަރަކަށް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ބައެއް ރިޕޯޓްތަކުން ބުނާ ގޮތުން މީގެ ސަބަބަކީ ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަކުގައި ޕަޕަރާޒީންގެ އުނދަގޫ ނެތުމެވެ.

ކްރިސްއާއި އޭނާގެ 'މޮޑަރން ފެމިލީ'ގެ އިތުރުން، ރާއްޖޭގައި 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފެށުން ފާހަގަކުރި ހޮލީވުޑްގެ ތަރިންގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރު ސުޕަރމޮޑެލް އަދި އެކްޓްރެސް ކާރާ ޑިލެވިން، ދައްތަ ޕޮޕީ ޑިލެވިން, 'ޕްރިޓީ ލިޓްލް ލަޔަރސް'ގެ ތަރިއެއްކަމަށްވާ އޭޝްލީ ބެންސަން، ފިލްމީތަރި ސިއެނަރ މިލަރ އަދި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރީޓާ އޯރާ ހިމެނެއެވެ.

ބޮލީވުޑްގެ ތަރިންކަމަށްވާ ޓައިގަރ ޝްރޮފް އާއި ދިޝާ ޕަޓާނީގެ އިންސޓަގްރާމް ޕޯސްޓްތަކަށް ބަލާއިރު، އެ މީހުން ވެސް 2018 ވަނަ އަހަރު ނިންމައި 2019 އަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައިވަނީ ރާއްޖޭގައެވެ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tiger Shroff (@tigerjackieshroff) on

މީގެ އިތުރުންވެސް 2018 ވަނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ގިނަ ތަރިން ވަނީ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި، ޖަސްޓިން ބީބަރ، އެލިޒަބެތު ހަރލީ އާއި އޭނާގެ އާއިލާ، ކްރިސް ޖެނަރ އާއި ލޯބިވެރިޔާ ކޯރީ ގެމްބަލް، އަދި ސައިފް އަލީ ޚާން އާއި ކަރީނާ ކަޕޫރު ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް