21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 03 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާ

ނިއުމާގެ ވަދާއީ ފިލްމް ނިވައިރޯޅި ޕްރިމިއަރ ކުރުން މިރޭ!

  • ޕްރޮމޯޝަނަލް ލަވައެއް އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް މިމަހު އެކެއްގައި ވަނީ ދައްކާލާފަ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 3 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 12:12 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  3. އިބްރާ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށްފި
  4. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު
  5. ހޮޅުދޫ ދާއިރާ އާއި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ފޮށިތައް އަލުން ގުނަނީ
  6. މާލޭގައި އަނެއްކާވެެސް އެކްސިޑެންޓެއް، ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް
  7. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު
  8. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި


ނިއުމާ މުހައްމަދު -- ފޮޓޯ: ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ދިވެހި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގައި މެދުނުކެނޑި 20 އަހަރު ގުނަމުންދާ އެންމެ ކުޅަދާނަ އެއް ބަތަލާ، ނިއުމާ މުހައްމަދުގެ ވަދާއީ ފިލްމް " ނިވައިރޯޅި" ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ޕްރިމިއަރ ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މި އަހަރު އޮލިމްޕަސް ސިނަމާ އަށް އަންނަ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ނިވައިރޯޅި" ގެ އާ ޕްރޮމޯޝަނަލް ލަވައެއް އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް މިމަހު އެކެއްގައި ވަނީ ދައްކާލާފަ އެވެ.

ނިއުމާގެ ވަދާއީ ފިލްމް "ނިވައިރޯޅި" އިން ފެނިގެންދާ މި ލަވައިގެ ނަމަކީ "ސިހުރު ފަދަވި ކަމަނަ" އެވެ.

މި ލަވަ ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ނިއުމާގެ ފިލްމް ކެރިއަރު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އޭނާ ކުޅޭ އެންމެ ފަހު ލަވަ އެވެ.

 ހިންދީ ފިލްމް "ޓާޝަން" ގައި ކަރީނާ ކަޕޫރު އެކްޓް ކޮށްފައިވާ "ޗަލިޔަ ޗަލިޔަ ޗަލިޔާ"ގެ ރާގަށް ހަދާފައިވާ މިލަވަ ކިޔާފައިވަނީ މީރާ މުހައްމަދު މާޖިދު އެވެ.

އަދި މިލަވައަށް އެކްޓް ކޮށްފައިވަނީ ނިއުމާ އެކަންޏެވެ.

މޫމިން ފުއާދުގެ ވާހަކައަކަށް ނިއުމާ ޕްރޮޑިއުސްކޮށް ޑައިރެކްޓުކުރާ "ނިވައިރޯޅި" މި ފިލްމުގެ ލީޑް ކާސްޓުންނަކީ ނިއުމާ އާއި ޔޫއްޕެއެވެ.

މި ފިލްމުގެ ޓިކެޓް މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަނީ ވިއްކަމުންވެ. އޮލިމްޕަހުން ޓިކެޓް ވިއްކަމުންދަނީ ހެނދުނު 11:00 އިން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 10:00 އަށެވެ.

ފިލްމުގެ ޕްރިމިއާ ޝޯގެ ޓިކެޓް 150 ރުފިޔާ އަށް ވިއްކާ އިރު، ދެން ހުރި ޝޯތަކުގެ ޓިކެޓް ވިއްކާނީ 100ރުފިޔާ އަށެވެ.

މި ފިލްމް މާލޭގެ އިތުރުން މި މަހުގެ ތެރޭގައި 30 ވުރެ ގިނަ ރަށުގައި ފިލްމު އެޅުވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި ފިލްމްގެ ހުރިހާ އިންޑޯ މަންޒަރެއް ނަގާފައި ވަނީ ރ. އިނގުރައިދޫގައެވެ. އަދި އެ އަތޮޅު އުނގޫފާރާއި މާލޭގައި ވެސް ފިލްމުގެ ބައެއް މަންޒަރުތަކެއް ވަނީ ނަގާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް