21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 03 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން

'ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން' އަށް ޗައިނާ އިން ވެސް ތަރުހީބެއް ނުލިބުނު!

  • ރިލީޒް ކުރި ފުރަތަމަ ދުވަހު 52.5 ކުރޯޑް ރުޕީސް ލިބިފައިވޭ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 30 ޑިސެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ 17:58 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  3. އިބްރާ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށްފި
  4. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު
  5. ހޮޅުދޫ ދާއިރާ އާއި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ފޮށިތައް އަލުން ގުނަނީ
  6. މާލޭގައި އަނެއްކާވެެސް އެކްސިޑެންޓެއް، ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް
  7. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު
  8. ނާޒިމް ފްރޭމް ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފި


'ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން' ޕޯސްޓަރ -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑުގެ ސުޕަރސްޓަރ އާމިރު ޚާން އާއި އަމީތާބް ބައްޗަން އެކުގައި އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ދިޔަ ފިލްމު "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" އަށް ޗައިނާ އިން ވެސް ތަރުހީބެއް ނުލިބުނު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ޗައިނާގައި އާމިރު ޚާންގެ ފިލްމުތަކަށް ބޮޑު ސަޕޯޓެއް ލިބިފައިވީ ނަމަވެސް "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" އަށް ޗައިނާ ބޮކްސް އޮފީހުން ލިބިފައި ވަނީ ފިނި ތަރުހީބެކެވެ.

އެ ގޮތުން އިންޑިޔާގައި ފިލްމު ރިލީޒްކުރިތާ އެއްމަސް ފަހުން ޗައިނާގައި މި ފިލްމު އެޅުވި ދުވަހު ލިބިފައި ވަނީ 10 ކްރޯރް ރުޕީސްއެވެ.

އިންޑިޔާގެ ސިނަމާތަކުގައި "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" އަށް އެހާ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ނުލިބުމުނު ނަމަވެސް އާމިރު އެންމެ ފަހުގެ ދެ ފިލްމު ކަމަށްވާ "ޑަންގަލް" އަދި "ސީކްރެޓް ސުޕަރސްޓަރ" އަށް ލިބުނު ފަދަ ތަރުހީބެއް ބޭރު ގައުމުތަކުގައި މި ފިލްމަށް ވެސް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ޕްރޮޑިއުސަރުން އުންމީދު ކުރިއެވެ. "ޑަންގަލް" އަދި "ސީކްރެޓް ސުޕަރސްޓަރ" އަކީ ޗައިނާގެ ބޮކްސް އޮފީހުގައި ވަރަށް ބޮޑު ކާމިބެއް ހޯދާފައިވާ ދެ ފިލްމެވެ.

މި އަހަރުގެ ދިވާލީގައި ރިލީޒްކުރި "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" ވަނީ ރެކޯޑް މުގުރާލާފައެވެ. އެގޮތުން މި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރި ފުރަތަމަ ދުވަހު ފިލްމަށް ވަނީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި 50 ކްރޯޑް އިންޑިއަން ރުޕީސް ލިބިފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ދުވަހާ އަޅާބަލާއިރު ފިލްމަށް ލިބެމުން ދިޔަ ތަރުހީބު ކުޑަވެފައި ވަނީ ފިލްމު ކްރިޓިކުންގެ ފާޅުކުރި ނެގެޓިވް ހިޔާލުތައް ގިނަވުމުން ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. ފިލްމުތައް ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ މި ފިލްމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔާފައެވެ.

ދަ އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސް އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިފިލްމަށް މިހާތަނަށް ލިބިފައި ވަނީ 150.32 ކްރޯރް ރުޕީސްއެވެ. ފިލްމް އުފެއްދުމަށް 300 ކްރޯރް ރުޕީސް ހޭދަވި ކަމަށް ވެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް