24 މާރޗް 2019 | އާދީއްތަ | 13 ފަސްބަދުރުވަ
17 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:29
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:07
ފަތިސް 04:57

ދިވެހި ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީ

'ގޮށްރާޅު'ގެ ޓިކެޓް ޖެނުއަރީ 4 ގައި ވިއްކަން ފަށަނީ

  • ޓިކެޓް ލިބެން ހުންނާނީ އޮލިމްޕަހުން
  • ފިލްމް ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ 4 ގައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 25 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ 15:02 | |

މަގުބޫލް

  1. ބަލިކަމަށް ބުނެ ބަހާނާ ދެއްކުމަށް ފަހު ރާއްޖޭ އައުމުން ރަޝިއާގެ ރީތީގެ ރާނީއެއްގެ ލަގަބު އަތުލައިފި
  2. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
  3. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
  4. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
  5. އިތުރު ދެ ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރަނީ
  6. ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ފަހު އިހުމާލުވެފައިވާ 67 ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
  7. ހަރާމް އެއްޗެއް ކައިފިނަމަ އިލާހީ ކޯފާ ހަށިގަނޑަށް ވާޖިބުވާނެ: ޚުތުބާ
  8. ހަ ގޮނޑި ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ނެތީ އެމްޑީޕީއަށް: ޤާސިމް


ގޮށްރާޅުގެ ޕޯސްޓަރު -- ޑާކް ރެއިން އެންޓަރޓެއިންމަންޓް

ޑާކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމަންޓުން އުފައްދާ ފިލްމް "ގޮށްރާޅު" ޓިކެޓް އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ވިއްކަން ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ފިލްމްގެ އެއް ޕްރޮޑިއުސަރު މުހައްމަދު އަލީ މޮގާ ބުނީ ޓިކެޓް ވިއްކަން ހުންނާނީ އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 10:00 އިން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 10:00 އަށް އޮލިމްޕަހުގައި ކަމަށެވެ. އަދި މި ފިލްމު ޓިކެޓެއްގެ އަގަކީ 100 ރުފިޔާ ކަމަށް މޮގާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މަގުބޫލު ފިލްމުތައް ނެރެމުން އަންނަ ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސް އިން އުފައްދާ "ގޮށްރާޅު" މި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ގޮށްރާޅަކީ މުއުމިން ފުއާދުގެ ވާހަކައަކަށް އަހުމަދު ޝިނާން ޑައިރެކްޓްކުރާ ކުރައިމް ތްރީލާއެކެވެ.

މި ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސް ކޮށްފައި ވަނީ މޮގާ އާއި އާއިޝަތު ފުވާދު ތައުފީޤެވެ.

ފިލްމުގެ ލީޑް ރޯލަކުން ފެނިގެންދާ ޖުމައްޔިލް ނިމާލް ގެ އިތުރުން މި ފިލްމުން ދެން ފެނިގެން ދާނީ މި ދާއިރާ އަށް އަލަށް ތަޢާރަފްވާ ހަސަން އިރުފާން (ޒަކިއްޓެ)، އާއި ޢައިޝަތު ތަސްނީމާއެވެ. މީގެ އިތުރުން އާމިނަތު ރަޝްފާ، ނުޒުހަތު ޝުޢައިބު (ނުޒޫ)، ޢަބްދުﷲ އަޒާން، ނާޝިތު މުޙައްމަދު އަދި ހަމްދާން ފާރޫޤްގެ އިތުރުން މަރިޔަމް ޝަކީލާ އާއި އިސްމާއިލް ރަޝީދު (ކޮޕީ އިއްސެ) ފެނިގެންދާނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް