24 މާރޗް 2019 | އާދީއްތަ | 13 ފަސްބަދުރުވަ
17 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:57
އިރުއަރާ 06:07
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:19
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29

ރިހާނާ

ރިހާނާގެ ފޭނުންގެ އިންތިޒާރުތަކަށް ނިމުމެއް: އަންނަ އަހަރު އަލްބަމެއް ރިލީޒްކުރަނީ

  • ރިހާނާގެ އަލްބަމެއް އެންމެ ފަހުން ރިލީޒްކޮށްފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު
އައިޝަތު ޝާނީ | Shaaknee

| 25 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ 12:05 | |

މަގުބޫލް

  1. ބަލިކަމަށް ބުނެ ބަހާނާ ދެއްކުމަށް ފަހު ރާއްޖޭ އައުމުން ރަޝިއާގެ ރީތީގެ ރާނީއެއްގެ ލަގަބު އަތުލައިފި
  2. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
  3. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
  4. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
  5. އިތުރު ދެ ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރަނީ
  6. ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ފަހު އިހުމާލުވެފައިވާ 67 ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
  7. ހަރާމް އެއްޗެއް ކައިފިނަމަ އިލާހީ ކޯފާ ހަށިގަނޑަށް ވާޖިބުވާނެ: ޚުތުބާ
  8. ހަ ގޮނޑި ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ނެތީ އެމްޑީޕީއަށް: ޤާސިމް


ރިހާނާ -- ޝަޓާ ސްޓޮކް

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރިހާނާގެ ފޭނުން އޭނާގެ އާ އަލްމަބަމަކަށް ކުރަމުންދާ އިންތިޒާރު އަންނަ އަހަރު ނިމިގެންދާނެއެވެ.

ބާބެޑޯސްއަށް ނިސްބަތްވާ 30 އަހަރުގެ ރިހާނާގެ އަލްބަމެއް ނިކުންނާނެ ދުވަހަކާ މެދު އޭނާގެ ފޭނުން ސުވާލު ކުރަމުންދާތާ އެތައް މަހެއް ވެފައިވާއިރު، އޭނާ މިހާރު ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު އަލްބަމެއް ރިލީޒްކުރަން ނިންމާފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.

ރިހާނާގެ އަލްބަމެއް އެންމެ ފަހުން ރިލީޒްކޮށްފައި ވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރެވެ. އެއީ އޭނާގެ އަށް ވަނަ ސްޓޫޑިއޯ އަލްބަމް ކަމަށްވާ 'އެންޓި' އެވެ.

އެ އަށް ފަހު ރިހާނާ ބޮޑަށް ކުރަމުން އަންނަނީ އޭނާގެ 'ފެންޓީ ބިއުޓީ ލައިން' އާއި 'ސެވޭޖް' ލޯންޖްރޭ ލައިންތަކުގެ މަސައްކަތެވެ. މީގެ އިތުރުން، 2018 ވަނަ އަހަރު ވެގެން ދިޔައީ ރިހާނާއަށް ފިލްމީ ދުނިޔޭގައި ކާމިޔާބު އަހަރަކަށެވެ. ގިނަ އަންހެން ތަރިންތަކާ އެކު 'އޯޝަންސް 8' ފިލްމުން އޭނާ ފެނިގެންދިޔައެވެ.

ލައިންތަކުގެ ޕްރޮމޯޝަން މަސަައްކަތުގައި އޭނާ އުޅޭ އިރު އެންމެ ގިނައިން މީހުން ކުރާ ސުވާލަކީ އޭނާގެ އާ ލަވަތަކެއް އަޑު އިވޭނެ ދުވަހެއްގެ ވާހަކައެވެ.

އެގޮތުން، ނިމިގެންދިޔަ ހަފްތާ ބަންދުގައި 'ފެންޓީ'ގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް އިންސްޓަގްރާމްގައި ޕޯސްޓް ކުރުމުން އަލްބަމްގެ ރިލީޒް ޑޭޓް ބުނެދޭން ފޭނެއް އެހުމުން ރިހާނާ ބުނެފައި ވަނީ، "2019ގައި" ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، މި އަލްބަމާ ގުޅޭ އިތުރު އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އޭނާ ހާމަކޮށްފައެެއް ނުވެއެވެ.

އަންނަ އަހަރު އަލްބަމެއް ރިލީޒް ކުރާނެކަން ރިހާނާ ހާމަކޮށްފައިވާއިރު، އަލުން ސްޓޫޑިއޯގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމުގެ އިޝާރާތެއް އޭނާވަނީ މި އަހަރުކޮށްފައެވެ.

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ރެޕް އާޓިސްޓް އަދި މިއުޒިކް ޕްރޮޑިއުސަރ ޖޭ-ޒީގެ އެހީއާކު 2005 ވަނަ އަހަރު ދުނިޔެއަށް ތައާރަފްވެގެންދިޔަ ރިހާނާއަކީ މިހާރު 'ޕޮޕް އައިކަން' އެކެވެ.

އޭނާގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ލަވަތަކުގެ ތެރޭގައި 'ޕޮން ޑި ރިޕްލޭ،' 'އަމްބްރެއްލާ،' 'އަންފެއިތުފުލް،' 'ވީ ފައުންޑް ލަވް،' އަދި 'ޑައަމަންޑްސް' ހިމެނެއެވެ.

އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް ނުވަ ގްރެމީ އެވޯޑާއި 13 އެމެރިކަން މިއުޒިކް އެވޯޑާއު 12 ބިލްބޯޑް މިއުޒިކް އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ޝާނީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް