24 މާރޗް 2019 | އާދީއްތަ | 13 ފަސްބަދުރުވަ
17 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:57
އިރުއަރާ 06:07
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:19
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29

ބޮލީވުޑް

މަހޭޝް މަންޖްރެކާގެ ދަރިފުޅު ބޮލީވުޑަށް ނިކުންނަނީ ސަލްމާންގެ ފިލްމަކުން

  • ވަރަށް އަވަހަށް ފިލްމްގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށް މެންޖްރެކަރ ވަނީ ބުނެފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 24 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޯމަ 19:56 | |

މަގުބޫލް

  1. ބަލިކަމަށް ބުނެ ބަހާނާ ދެއްކުމަށް ފަހު ރާއްޖޭ އައުމުން ރަޝިއާގެ ރީތީގެ ރާނީއެއްގެ ލަގަބު އަތުލައިފި
  2. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
  3. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
  4. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
  5. އިތުރު ދެ ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރަނީ
  6. ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ފަހު އިހުމާލުވެފައިވާ 67 ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
  7. ހަރާމް އެއްޗެއް ކައިފިނަމަ އިލާހީ ކޯފާ ހަށިގަނޑަށް ވާޖިބުވާނެ: ޚުތުބާ
  8. ހަ ގޮނޑި ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ނެތީ އެމްޑީޕީއަށް: ޤާސިމް


ސަލްމާން ޚާން -- އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސް

ސަލްމާން ޚާން ދަނީ އޭނާގެ ފިލްމް ތަކުން ޒުވާން ތަރިން ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން

މަހޭޝް މަންޖްރެކަރގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ސަތްޔާވެސް ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފް ކޮށްފއިވާ ސަލްމާން އަންނަނީ މަހޭޝްގެ އަންހެންދަރިފުޅު އަޝްވާމީ ބޮލީވުޑަށްނެރުމަށް ތައްޔާރު ވަމުން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އަޝްވާނީ ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފް ވެގެންދާނީ ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމަކުން ކަމަށާއި ވަރަށް އަވަހަށް ފިލްމްގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށް މެންޖްރެކަރު ވަނީ "މުމްބާއީ މިރޯ" އަށް ޔަގީން ކޮށްދީފައެވެ.

މަންޖްރެކަރ އާއި ސަލްމާން ޚާން އެކުގައި މަރާތީ ފިލްމް "ޝިކްޝަނާޗިޔާ އާއިޗާ ގޯ" ގެ ރީމޭކް އެއް ހެދުމަށް ދަނީ ތައްޔާރު ވަމުންނެވެ. މަންޖެރެކަރ ޑައިރެކެޓް ކުރާ މި ފިލްމްގެ ޕްރޮޑިއުސަރަކީ ސަލްމާން ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.  މި ފިލްމްގެ ބަތަލް ގެ ރޯލު ކުޅުވަން ސަލްމާނެ ބޭނުން ވަނީ ގޯވިންދާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ ރޯލް ކުޅުމަށް އަދި ގޯވިންދާ އެއްބަސް ކުރެވިފައި ނުވާތީ އެ ފިލްމްގެ މަސައްކަތް ވަނީ މަޑުޖައްސާލާފައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ސަލްމާން ގެ ފިލްމްތަކުން ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފްވި ތަރިންގެ ތެރޭގައި އޭނާ ވަނީ އޭނާގެ ޅިޔަނު އާޔުޝް ޝަރްމާ، ކެޓްރީނާ ކެއިފް، ސޯނާކްޝީ ސިންހާ، އާތިއާ ޝެޓީ، ޑެއިޒީ ޝާހު އަދި ސަނާ ޚާންގެ އިތުރުން ވެސް ގިނަ ތަރިން ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް