10 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 01 މުލަ
03 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 17:57
އިޝާ 19:14

ޕާކިސްތާނުގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު

ޕާކިސްތާނުގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ކުރި މުޒާހަރާގައި ފުލުހުންނާއި ކުރިމަތިލުންތަކެއް ހިނގައިފި

  • ޝަރީފް ހުންނެވީ އޮކްޓޫބަރު މަހުން ފެށިގެން ޕާކިސްތާނުގެ ނެޝަނަލް އެކައުންޓަބިލިޓީ ބިއުރޯގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި
އަމަން ހަލީމް | soupized

| 6 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި 22:16 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
  2. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  3. ކެޑޭޓުގައި އުޅުމަކީ މުހިންމު ވަޒީފާތަކަށް ހުޅުވޭ ދޮރެއް: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ
  4. މިސްރުގެ އަހުރާމެއްގެ މަތީގައި ބަރަހަނާ ފޮޓޯނެގި ދެމަފިރިއެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ
  5. އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކުއްޔަށް ދިން ރަށްތަކުގެ އެގްރިމެންޓް ފައިނަލް ކުރައްވަނީ ރައީސް ޔާމިން: ޒިޔަތު
  6. މަހުލޫފް ރާޅާއެޅުންތެރިންނާއި ބައްދަލުކުރަން ރާޅުގަނޑަށް!
  7. ޔޫއެންޕީގެ ލީޑަރުކަމުން ރަނިލް އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ގޮވާލައިފި
  8. އިންޓަނެޓްގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަނީ


ޕާކިސްތާނުގައި ކުރި މުޒާހަރާތަކުގެ ތެރެއިން -- އޭއެފްޕީ/ގެޓީ

ޕާކިސްތާނުގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ޝަހްބާޒް ޝަރީފް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމާއި ގުޅިގެން ކުރި މުޒާހަރާގައި ފުލުހުންނާއި ކުރިމަތިލުންތަކެއް ހިނގައި، މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ.

މި ކުރިމަތިލުންތައް ހިނގާފައިވަނީ ޝަރީފް ހާޒިރުކުރި ކޯޓު ކައިރިއަށް ދާން އޭނާއަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން އުޅުމުން، އެ މީހުން ހުއްޓުވަން ފުލުހުން ބާރުގެ ބޭނުން ކުރުމުންނެވެ. ޝަރީފް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކޮށްފައިވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ޝަރީފްގެ ޕާޓީ ކަމުގައިވާ ޕާކިސްތާން މުސްލިމް ލީގް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާހަކަދެއްކެވި މަރިޔަމް އައުރަންގްޒެބް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ފުލުހުން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންގެ ގައިގައި މުގުރުން ތަޅަން ފެށީ ސުލްހަވެރި ކަމާއިއެކު މުޒާހަރާ ކުރިޔަށް ގެންދަނިކޮށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ ބާރުގެ ބޭނުންކުރަން ޖެހުނީ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ކޯޓު ސަރަހައްދަށް ވަދެގަންނަން އުޅުމުން ކަމަށެވެ.

ޝަރީފް ހުންނެވީ އޮކްޓޫބަރު މަހުން ފެށިގެން ޕާކިސްތާނުގެ ނެޝަނަލް އެކައުންޓަބިލިޓީ ބިއުރޯގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި، ބަންދުގައެވެ. ޝަރީފްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވެނީ އޭނާގެ މަސްލަހަތު އޮތް ކުންފުންޏަކަށް ނުފޫޒުގެ ބޭނުން ކޮށްގެން ކޮންޓްރެކްޓްތަކެއް ހޯދަން އުޅުނު ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް