10 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 01 މުލަ
03 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 17:57
އިޝާ 19:14

ފެހިފެހި އާޒާދީ

ސައުތް އޭޝިއަން ޔޫތް ސަމިޓްގައި ވެސް ފެހިފެހި އާޒާދީ

  • މި ސަމިޓްގައި އެލަވަ ކިޔާފައި ވަނީ ސްރީލަންކާގެ ކޮޔާ ގްރޫޕަކުން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 5 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ 12:13 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
  2. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  3. ކެޑޭޓުގައި އުޅުމަކީ މުހިންމު ވަޒީފާތަކަށް ހުޅުވޭ ދޮރެއް: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ
  4. މިސްރުގެ އަހުރާމެއްގެ މަތީގައި ބަރަހަނާ ފޮޓޯނެގި ދެމަފިރިއެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ
  5. އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކުއްޔަށް ދިން ރަށްތަކުގެ އެގްރިމެންޓް ފައިނަލް ކުރައްވަނީ ރައީސް ޔާމިން: ޒިޔަތު
  6. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  7. މަހުލޫފް ރާޅާއެޅުންތެރިންނާއި ބައްދަލުކުރަން ރާޅުގަނޑަށް!
  8. ޔޫއެންޕީގެ ލީޑަރުކަމުން ރަނިލް އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ގޮވާލައިފި


ސައުތް އޭޝިއަން ޔޫތް ސަމިޓްގެ ބައިވެރިން -- އާކައިވް

ސައުތު އޭޝިއަން ޔޫތް ސަމިޓް (ސޭސް)ގައި ދިވެހި ގައުމީ ލަވަ "ފެހިފެހި އާޒާދީ" ކިޔައިފި އެވެ.

ސްރީލަންކާގައި ބޭއްވި މި ސަމިޓްގައި އެލަވަ ކިޔާފައި ވަނީ ސްރީލަންކާގެ ކޮޔާ ގްރޫޕަކުންނެވެ.

މި ލަވަ އެ ސަމިޓްގައި ކިޔާފައިވަނީ ސިންހަޅަ ލިރިކްސްއަކާއި މިކްސް ކޮށްގެންނެވެ. "ފެހިފެހި އާޒާދީ" މި ލަވަ އަކީ އަލްމަރުހޫމް ހޯރަފުށީ އާދަމް ސަލީމް ހައްދަވާފައި ޅެމެކެވެ.

މިލަވައިގެ ވީޑިއޯ ހަދާފައިވަނީ އާމިރު ސަލީމް އެވެ. ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިޙް ހުވާ ކުރެއްވި ދުވަހަށް ރާއްޖެ ޓީވީން ވަނީ މިލަވައިގެ ރީމެކިން ތައްޔާރު ކޮށްފައެވެ. މި ރީމެކިންއަށް ބެލުންތެރިންގެ ފަރާތުން ވަނީ ބޮޑު ތަރުހީމެއް ލިބިފައެވެ.

ސައުތް އޭޝިއަން ޔޫތް ސަމިޓްގައި މި ލަވަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ ދިވެހި ގިނަ ލަވަތަކެއް އަޑު އެހުމަށް ފަހު އެންމެ ކަމުދާ ލަވައަކަށް އެލަވަ ވުމުން ކަމަށް އެ ލަވަ ހުށަހަޅައިދިން ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ލަވަ ކިޔަމުން ދިޔަ އިރު އެ ސަމިޓްގައި ތިބި ދިވެހިން ވަނީ ވަރަށް ފޯރިއާއި އެކު ލަވަ ތަރުހީބު ދީފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް