26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ބަޙްރެއިންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބު

ބަޙްުރޭނުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ރެކޯޑް އަދަދަކަށް އަންހެން މެމްބަރުން

  • ބަޙްރެއިނުގައި އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް މީހުން ވޯޓުލީ މިފަހަރު
އަމަން ހަލީމް | soupized

| 3 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޯމަ 15:12 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. ލަންކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  4. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  5. ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް!
  6. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހެކީންގެ ގޮތުގައި އަދީބާއި ޒިޔާތާއި ލުތުފީ


ބަޙްރެއިނުގައި އަންހެނުންތަކެއް ވޯޓު ލަނީ -- ރޮއިޓަރސް

ބަޙްރޭނުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިރި ގެއަށް، ހަ ކަނބަލަކު ހޮވިވަޑައިގެން އާ ރެކޯޑެއް ގާއިމްކޮށްފިއެވެ.

އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި މިހާރު ތިން ކަނބަލުން ތިއްބަވާއިރު، މި އަދަދު ހަޔަކަށް އިތުރު ވެގެން ދިޔުން މިއީ އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރަން ކުރާ މަސައްކަތަށް ލިބުނު ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއްގެ ގޮތުގައި އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ސިފަކޮށްފައެވެ.

ބަޙްރޭނުގެ ގާނޫނުތަކުގައި ވަކި އަދަދަކަށް މަޖިލީހުގައި އަންހެން މެމްބަރުން ހިމަނާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި ނެތުން މިއީ މެމްބަރުކަމަށް އައުމަށް އޮތް ހުރަހެއް ނޫންކަން ހާމަވެއްޖެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާގެ އިސް ފަރާތެއް ކަމުގައިވާ އަހްލަމް ޖަނާހީ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިފަހަރުގެ އިންތިހާބު މިއީ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ވޯޓުލީ އިންތިހާބު ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ މި އިންތިހާބަކީ އެއްވެސް އިންސާފްވެރިކަމެއް ނެތް ބޮޑު އޮޅުވާލުމެއް ކަމަށް ބުނެ އިންތިހާބު ބޮއިކޮޓް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް