10 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 01 މުލަ
03 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 17:57
އިޝާ 19:14

ބަޙްރެއިންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބު

ބަޙްުރޭނުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ރެކޯޑް އަދަދަކަށް އަންހެން މެމްބަރުން

  • ބަޙްރެއިނުގައި އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް މީހުން ވޯޓުލީ މިފަހަރު
އަމަން ހަލީމް | soupized

| 3 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޯމަ 15:12 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
  2. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  3. ކެޑޭޓުގައި އުޅުމަކީ މުހިންމު ވަޒީފާތަކަށް ހުޅުވޭ ދޮރެއް: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ
  4. މިސްރުގެ އަހުރާމެއްގެ މަތީގައި ބަރަހަނާ ފޮޓޯނެގި ދެމަފިރިއެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ
  5. އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކުއްޔަށް ދިން ރަށްތަކުގެ އެގްރިމެންޓް ފައިނަލް ކުރައްވަނީ ރައީސް ޔާމިން: ޒިޔަތު
  6. މަހުލޫފް ރާޅާއެޅުންތެރިންނާއި ބައްދަލުކުރަން ރާޅުގަނޑަށް!
  7. ޔޫއެންޕީގެ ލީޑަރުކަމުން ރަނިލް އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ގޮވާލައިފި
  8. އިންޓަނެޓްގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަނީ


ބަޙްރެއިނުގައި އަންހެނުންތަކެއް ވޯޓު ލަނީ -- ރޮއިޓަރސް

ބަޙްރޭނުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިރި ގެއަށް، ހަ ކަނބަލަކު ހޮވިވަޑައިގެން އާ ރެކޯޑެއް ގާއިމްކޮށްފިއެވެ.

އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި މިހާރު ތިން ކަނބަލުން ތިއްބަވާއިރު، މި އަދަދު ހަޔަކަށް އިތުރު ވެގެން ދިޔުން މިއީ އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރަން ކުރާ މަސައްކަތަށް ލިބުނު ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއްގެ ގޮތުގައި އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ސިފަކޮށްފައެވެ.

ބަޙްރޭނުގެ ގާނޫނުތަކުގައި ވަކި އަދަދަކަށް މަޖިލީހުގައި އަންހެން މެމްބަރުން ހިމަނާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި ނެތުން މިއީ މެމްބަރުކަމަށް އައުމަށް އޮތް ހުރަހެއް ނޫންކަން ހާމަވެއްޖެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާގެ އިސް ފަރާތެއް ކަމުގައިވާ އަހްލަމް ޖަނާހީ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިފަހަރުގެ އިންތިހާބު މިއީ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ވޯޓުލީ އިންތިހާބު ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ މި އިންތިހާބަކީ އެއްވެސް އިންސާފްވެރިކަމެއް ނެތް ބޮޑު އޮޅުވާލުމެއް ކަމަށް ބުނެ އިންތިހާބު ބޮއިކޮޓް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް