10 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 01 މުލަ
03 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 17:57
އިޝާ 19:14

ބޮލީވުޑް

ކޮމެޑިއަން ރާޖްޕަލް ޔާދަވް ޖަލަށް ލައިފި

  • އޭނާ ތިން މަހަށް ޖަލަށް ލާފައިވަނީ އޭނާ ނަގާފައިވާ ފަސް ކްރޯޑް ގެ ލޯނެއް ނުދައްކައިގެން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 3 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޯމަ 01:01 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
  2. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  3. ކެޑޭޓުގައި އުޅުމަކީ މުހިންމު ވަޒީފާތަކަށް ހުޅުވޭ ދޮރެއް: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ
  4. މިސްރުގެ އަހުރާމެއްގެ މަތީގައި ބަރަހަނާ ފޮޓޯނެގި ދެމަފިރިއެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ
  5. އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކުއްޔަށް ދިން ރަށްތަކުގެ އެގްރިމެންޓް ފައިނަލް ކުރައްވަނީ ރައީސް ޔާމިން: ޒިޔަތު
  6. މަހުލޫފް ރާޅާއެޅުންތެރިންނާއި ބައްދަލުކުރަން ރާޅުގަނޑަށް!
  7. ޔޫއެންޕީގެ ލީޑަރުކަމުން ރަނިލް އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ގޮވާލައިފި
  8. އިންޓަނެޓްގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަނީ


ރާޖްޕަލް ޔާދަވް -- ހޮލީވުޑް ލައިފް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ކޮމެޑިއަން އެކްޓަރ ރާޖްޕަލް ޔާދަވް ޖަލަށް ލައިފިއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން އޭނާ ތިން މަހަށް ޖަލަށް ލާފައިވަނީ އޭނާ ނަގާފައިވާ ފަސް ކްރޯޑްގެ ލޯނެއް ނުދައްކައިގެންނެވެ.

2010 ވަނަ އަހަރު  އޭނާ އެ ލޯނު ނަގާފައިވަނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ކުންފުނި ކަމަށްވާ "ޝްރީ ނާރަންގް ގޮދާވަރީ އެންޓަޓެއިންމެންޓުން" ފިލްމެއް ޕްރޮޑިއުސް ކުރުމަށެވެ.

2012 ވަނަ އަހަރު ނެރުނު އޭނާ ފުރަތަމަ ޑައިރެކްޝަން ފިލްމް 'އަތާ ޕަތާ ލާޕަތާ' މި ފިލްމް ކާމިޔާބު ފިލްމަކަށް ނުވުމުން އެކުންފުންޏަށް ވަނީ އެލޯނު ދެއްކޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ.

8 އޯގަސްޓް 2012 ގައި ޔާދާވް ވަނީ އިންޓްރެސްޓާއިއެކު 111،060،350 އިންޑިއަން ރުޕީސް  ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވެފައެވެ. 

ރާޖްޕާލް ކުޅެފައިވާ ބައެއް ފިލްމު ތަކުގެ ތެރޭގައި "ހަންގާމާ"، "ޗުޕް ޗުޕް ކޭ"، "ގަރަމް މަސާލާ"، "ޖުޑްވާ 2" ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް