26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ބޮލީވުޑް

ޕްރިޔަންކާގެ ކައިވެނި ހިންދީ ސަގާފަތާ އެއްގޮތަށް ކޮށްފި

  • އުމުރުން 36 އަހަރުގެ ޕްރިޔަންކާ އާއި 26 އަހަރުގެ ނިކް ކައިވެނި ކޮށްފައި މިވަނީ އެންގޭޖް ކުރިތާ ހަތަރު މަސް ފަހުން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 2 ޑިސެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ 23:21 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. ލަންކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  4. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  5. ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް!
  6. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހެކީންގެ ގޮތުގައި އަދީބާއި ޒިޔާތާއި ލުތުފީ


ނިކް ޖޯނަސް އާއި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އާއި އިނގިރޭސި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސްގެ ކައިވެނި ހިންދީ ސާގާފަތާއި އެއްގޮތަށް ވެސް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން މި ޖޯޑުގެ ކައިވެނި ޖޯދްޕޫރުގެ އުމެއިދް ބާވަން ޕެލެސްގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ކްރިސްޓިއަން ސަގާފަތާއި އެއްގޮތަށް ކުރުމަށްފަހު އާދިއްތަ ދުވަހު ވަނީ ހިންދީ ސަގާފަތާއި އެއްގޮތަށް ކޮށްފައެވެ.

މި ދެމީހުންގެ ކައިވެނީގެ ފޮޓޯއެއް މިހާތަނަށް ހިއްސާކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް އެމީހުންގެ މެހެދީ އަދި ހަލްދީ ސެރެމްނީގެ ފޮޓޯތައް ވަނީ ޕްރިޔަންކާ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

ކައިވެނީގެ ފޮޓޯތައް ހިއްސާ ނުކުރިނަމަވެސް އެދެމަފިރިންގެ ހެދުން ފަރުމާ ކޮށްފައިވަނީ ރަލްޕް ލޯރެން އެވެ.

އުމުރުން 36 އަހަރުގެ ޕްރިޔަންކާ އާއި 26 އަހަރުގެ ނިކް ކައިވެނި ކޮށްފައި މިވަނީ އެންގޭޖް ކުރިތާ ހަތަރު މަސް ފަހުންނެވެ.

 އެ ދެ މީހުން ފުރަތަމަ މެސެޖުން ވާހަކަ ދައްކަން ފަށާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު ގައެވެ.

މި ދެމީހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެކުގައި ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރު މެއި މަހު މެޓް ގާލާ އިން ރަލްފް ލޯރެން ހެދުމެއްގައެވެ.

 ނަމަވެސް މިދެމީހުންގެ ގުޅުމުގެ ވާހަކަ ދެކެވެން ފަށާފައިވަނީ އޭގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުންނެވެ.

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް