14 ޑިސެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 06 މުލަ
07 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:16

ރައީސް ނަޝިދު

ރައީސް ނަޝީދުގެ ޝަރަފުގައި ދިއްދޫ އިން ހާއްސަ ޖާފަތެއް

  • ދިއްދޫގެ އަންހެނުންގެ ފަރާތުން ހަނދާނީ ފިލައެއް އެރުވި
މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް | Murshidhu

| 9 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު 23:26 | |

މަގުބޫލް

  1. ޔާމީންގެ ބޭންކު އެކައުންޓުތައް ފްރީޒުކޮށްފި
  2. އަހަރުގެ ޒުވާން ކެޔޮޅު ބުނަނީ މިއަށްވުރެ ހަލާލު މަސައްކަތެއް ނެތް ކަމަށް!
  3. ފައިރޫޝް، ރިޔާޒް އަދި އެސްއޯ ޑީޑީއަށް އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފި
  4. މާލެ-ހުޅުމާލެ ދަތުރު: އޭރުވެސް ތަކުލީފެއް، މިހާރުވެސް ތަކުލީފެއް
  5. އިންޑިއާ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ސޯލިހް ހުންނަވާނީ އިންޑިއާގެ ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅުގައި!
  6. 21 އަހަރު ވަންދެން ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރީ އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު: ހަމްދޫން
  7. ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓް ފޮނުވައިފި
  8. ބްރިޖުގެ ހައިވޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި އެކެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް!


ރައީސް ނަޝީދުގެ ޝަރަފުގައި ބޭއްވި ޖާފަތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ޝަރަފުގައި ހއ. ދިއްދޫ އިން ބޮޑު ޖާފަތެއް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވައިފި އެވެ. 

މިއީ ދިއްދޫގެ ވިޔަފާރީވެރިންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު އިސްނަގައިގެން ބޭއްވި ހާއްސަ ޖާފަތެކެވެ. ދިއްދޫ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ޖާފަތުގައި އެރަށުގައި ތިބި ނަޝީދަށް ތާއިދުކުރާ އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. 

މިކަން އިންތިޒާމްކުރި ދިއްދޫގެ ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނީ މިއީ ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް އިއްވުނު ޖަލު ހުކުމަށް ފަހު އެމަނިކުފާނު އެރަށަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން އެކަމުގެ އުފަލުގައި ދިން ހާއްސަ ޖާފަތެއް ކަމަށެވެ.

ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ފަރާތުން ރައީސް ނަޝީދަށް ހަނދާނީ ފިލައެއް އަރުވަނީ:-

މި ޖާފާތް ކުރިއަށް ދިޔައިރު ބޮޑު ބެރުގެ ހަރަކާތް ވެސް ކުރިއަށް ދިޔައެވެ. އަދި ރަށުގެ އަންހެން ވެރިންގެ ފަރާތުން އަދި ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ފަރާތުން ވެސް ރައީސް ނަޝީދަށް ހާއްސަ ފިލައެއް އަރުވާފައިވެ އެވެ. 

ދިއްދުއަށް ރައީސް ނަޝީދު ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ވަޑައިގެންނެވި ވަގުތު އެމަނިކުފާނަށް އެރަށުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވާފައިވެ އެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް