24 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 11 ހިޔަވިހާ
19 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:38
މެންދުރު 12:23
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:05

ރައީސް ނަޝިދު

ރައީސް ނަޝީދުގެ ޝަރަފުގައި ދިއްދޫ އިން ހާއްސަ ޖާފަތެއް

  • ދިއްދޫގެ އަންހެނުންގެ ފަރާތުން ހަނދާނީ ފިލައެއް އެރުވި
މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް | Murshidhu

| 9 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު 23:26 | |

މަގުބޫލް

  1. ވަގު ހިފަން ދަންތުރަޖެހުން: ބޮޑު ކުށެއް!
  2. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
  3. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
  4. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
  5. ކޯޓު އަމުރު އެހެން އޮއްވާ ފުލުހުނަށް ރައީސް ޔާމިން ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެ: އަބްދުއްރަހީމް
  6. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
  7. ވިހަ ބަނގުރަލެއް ބޮއެގެން އައްސާމުގައި 50އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ
  8. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި


ރައީސް ނަޝީދުގެ ޝަރަފުގައި ބޭއްވި ޖާފަތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ޝަރަފުގައި ހއ. ދިއްދޫ އިން ބޮޑު ޖާފަތެއް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވައިފި އެވެ. 

މިއީ ދިއްދޫގެ ވިޔަފާރީވެރިންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު އިސްނަގައިގެން ބޭއްވި ހާއްސަ ޖާފަތެކެވެ. ދިއްދޫ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ޖާފަތުގައި އެރަށުގައި ތިބި ނަޝީދަށް ތާއިދުކުރާ އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. 

މިކަން އިންތިޒާމްކުރި ދިއްދޫގެ ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނީ މިއީ ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް އިއްވުނު ޖަލު ހުކުމަށް ފަހު އެމަނިކުފާނު އެރަށަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން އެކަމުގެ އުފަލުގައި ދިން ހާއްސަ ޖާފަތެއް ކަމަށެވެ.

ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ފަރާތުން ރައީސް ނަޝީދަށް ހަނދާނީ ފިލައެއް އަރުވަނީ:-

މި ޖާފާތް ކުރިއަށް ދިޔައިރު ބޮޑު ބެރުގެ ހަރަކާތް ވެސް ކުރިއަށް ދިޔައެވެ. އަދި ރަށުގެ އަންހެން ވެރިންގެ ފަރާތުން އަދި ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ފަރާތުން ވެސް ރައީސް ނަޝީދަށް ހާއްސަ ފިލައެއް އަރުވާފައިވެ އެވެ. 

ދިއްދުއަށް ރައީސް ނަޝީދު ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ވަޑައިގެންނެވި ވަގުތު އެމަނިކުފާނަށް އެރަށުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވާފައިވެ އެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް