24 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 11 ހިޔަވިހާ
19 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:38
މެންދުރު 12:23
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:05

ހެވި ކަމުގެ ހަރަކާތްތައް

ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެމްއެންޑީއެފްގެ ހެވި ކަމުގެ ހަރަކާތްތައް ދައްކާލައިފި

  • މި ޑްރިލް ޑިސްޕްލޭ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ހއ އުތީމުގައި
  • މާދަމާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ވެސް ޑްރިލް ޑިސްޕްލޭ ކުރިއަށްދާނެ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 9 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު 21:31 | |

މަގުބޫލް

  1. ވަގު ހިފަން ދަންތުރަޖެހުން: ބޮޑު ކުށެއް!
  2. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
  3. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
  4. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
  5. ކޯޓު އަމުރު އެހެން އޮއްވާ ފުލުހުނަށް ރައީސް ޔާމިން ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެ: އަބްދުއްރަހީމް
  6. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
  7. ވިހަ ބަނގުރަލެއް ބޮއެގެން އައްސާމުގައި 50އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ
  8. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި


އެމްއެންޑީއެފް އިން ބޭއްވި ޑްރިލް ޑިސްޕްލޭގެ ތެރެއިން -- އެމްއެންޑީއެފް

ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާއި ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފްގެ ހެވި ކަމުގެ ހަރަކާތްތައް ހއ. އުތީމުގައި ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ޑްރިލް ޑިސްޕްލޭގެ ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު އުތީމު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޤައުމީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ވެސް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:30 ގައި، އެ ރަށު ޒޯން ސްޓޭޑިއަމް ސަރަޙައްދުގައި، އެމްއެންޑީއެފްގެ ޑްރިލް ޑިސްޕްލޭގެ ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ހއ.އުތީމުގައި ބޭއްވި ޑްރިލް ޑިސްޕްލޭ ބަލާލުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޒިޔާރަތް ކުރި ކަމަށާއި އާންމުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ޑްރިލް ޑިސްޕްލޭއަށް ލިބުނު ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުންޏެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި އެމްއެންޑީއެފްގެ ޑްރިލް ޑިސްޕްލޭ މީގެ ކުރިން ވެސް ވަނީ ހުށަހަޅައިދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް