11 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 02 މުލަ
04 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:23
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 06:00
ފަތިސް 04:44

ހެވި ކަމުގެ ހަރަކާތްތައް

ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެމްއެންޑީއެފްގެ ހެވި ކަމުގެ ހަރަކާތްތައް ދައްކާލައިފި

  • މި ޑްރިލް ޑިސްޕްލޭ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ހއ އުތީމުގައި
  • މާދަމާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ވެސް ޑްރިލް ޑިސްޕްލޭ ކުރިއަށްދާނެ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 9 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު 21:31 | |

މަގުބޫލް

  1. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  2. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
  3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  5. ގާސިމް، މަސީހު ހިންގެވި މަގަށް، އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ވަރިހަމަ!؟
  6. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  7. މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައި އޮތް ވަޅުގަނޑު ދައްކާލައިފި
  8. މިސްރުގެ އަހުރާމެއްގެ މަތީގައި ބަރަހަނާ ފޮޓޯނެގި ދެމަފިރިއެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ


އެމްއެންޑީއެފް އިން ބޭއްވި ޑްރިލް ޑިސްޕްލޭގެ ތެރެއިން -- އެމްއެންޑީއެފް

ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާއި ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފްގެ ހެވި ކަމުގެ ހަރަކާތްތައް ހއ. އުތީމުގައި ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ޑްރިލް ޑިސްޕްލޭގެ ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު އުތީމު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޤައުމީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ވެސް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:30 ގައި، އެ ރަށު ޒޯން ސްޓޭޑިއަމް ސަރަޙައްދުގައި، އެމްއެންޑީއެފްގެ ޑްރިލް ޑިސްޕްލޭގެ ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ހއ.އުތީމުގައި ބޭއްވި ޑްރިލް ޑިސްޕްލޭ ބަލާލުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޒިޔާރަތް ކުރި ކަމަށާއި އާންމުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ޑްރިލް ޑިސްޕްލޭއަށް ލިބުނު ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުންޏެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި އެމްއެންޑީއެފްގެ ޑްރިލް ޑިސްޕްލޭ މީގެ ކުރިން ވެސް ވަނީ ހުށަހަޅައިދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް