19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ރައީސް ނަޝީދު

އިބޫ ހޯއްދެވި ކާމިޔާބީގެ ސިއްރަކީ ރައްޔިތުން: ނަޝީދު

  • 23 ސެޕްޓެމްބަރުގައި ދިވެހިންގެ ސާބިތުކަމާއި އެކު މުޅި ދުނިޔެ ސިއްސުވާލިކަމަށް ވިދާޅުވި
އާމިނަތު ނުޒުހާ | nuzu8121

| 9 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު 19:38 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  3. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  4. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  5. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ
  8. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!


ރައީސް ނަޝީދާއި އިންތިޚާބީ ރައީސް ސޯލިހު ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ކޯލިޝަންގެ ކެޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ހޯއްދެވި ކާމިޔާބީގެ ސިއްރަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގެ ދިއްދޫއަށް ހުކުރު ދުވަހު ވަޑައިގެން އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، 23 ސެޕްޓެމްބަރުގައި ދިވެހިންގެ ސާބިތުކަމާއި އެކީގައި މުޅި ދުނިޔެ ސިއްސުވާލި ކަމަށެވެ.

"އެ ރައްޔިތުން އެއް އަޑަކުން ނޫނެކޭ ބުނީ އަނިޔާވެރިކަމަށް. ނޫނެކޭ ބުނީ ވައްކަމަށް. ނޫނެކޭ ބުނީ ޖާހިލުކަމަށް. ދިވެހިން އެދެނީ ރިވެތި ދިރިއުޅުމެއް. ދިވެހިން އެދެނީ ތަނަވަސްކަމާއި އެކު ހާސްކަމެއް ނެތި ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތެއް" ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ވެރިކަން ބަދަލުކޮށް ރާއްޖެ އަނބުރާ ނުލެވޭނެ ކަމަށް ބޭރުގެ ރިޕޯޓަރުންނާއި ބޭރުގެ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ވެސް ބުނަމުން އައި ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް ދިވެހިން އެ ދުވަހު ދައްކުވައި ދިނީ ދިވެހިން އެމީހުންނަށް ހައްގު މިންވަރު ބޭނުންވާކަން ކަމަަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެ ބަދަލުކޮށްލުމަށް ދިވެހިން ދިން ވޯޓަަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، އެ އިންތިޚާބު ނުލިބުނުނަމަ އެމަނިކުފަނު މިއަދު ދިއްދޫގެ ރައްޔިތުންގެ ގާތުގައި ނުހުންނެވުނީސް ކަމަށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނަށް އެމަނިކުފަނުގެ އާއިލާގެ ގާތަށް، ގައުމަށް އެނބުރި ވަޑައިގެންނެވުމުގައި ދިވެހިން ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ތަރައްގީގެ މަސައްކަތުގައި ހުއްޓުމެއް ނެތި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމުގައި ދެމިހުންނަވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް