25 މާރޗް 2019 | ހޯމަ | 14 ފަސްބަދުރުވަ
18 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:56
އިރުއަރާ 06:07
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:18
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29

ރައީސް ނަޝީދު

އިބޫ ހޯއްދެވި ކާމިޔާބީގެ ސިއްރަކީ ރައްޔިތުން: ނަޝީދު

  • 23 ސެޕްޓެމްބަރުގައި ދިވެހިންގެ ސާބިތުކަމާއި އެކު މުޅި ދުނިޔެ ސިއްސުވާލިކަމަށް ވިދާޅުވި
އާމިނަތު ނުޒުހާ | nuzu8121

| 9 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު 19:38 | |

މަގުބޫލް

  1. ފޭރުުމުގެ 2 މައްސަލައެއްގައި 8 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  2. ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑިޕާރޓްމަންޓެއް އައިޖީޢެމްއެޗުގައި މާދަމާ ހުޅުވަނީ
  3. އެފްއޭއެމް އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް: ވިކްޓްރީގެ ވަރުގަދަ ހުށަހެޅުންތަކެއް
  4. ހީނާ ޚާން އަދިވެސް ކަސޯޓީ ޒިންދަގީކީ 2 އިން ފެނިދާނެތަ؟
  5. ފެންކުންފުނިން ސަރުކާރަށް 400 މިލިއަން ރުފިޔާ ދަރާފައި!
  6. މިލިއަނަރުން މަޖިލީހަށް އައްޔަންކޮށްފިނަމަ މިނިމަމްވޭޖް ކަނޑައެޅިގެން ނުދާނެ: ނަޝީދު
  7. ފެން ކުންފުނީގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ދިވެހި މުއައްޒަފު ނިޔާވެއްޖެ
  8. ރިންގް ރޯޑްގައި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި


ރައީސް ނަޝީދާއި އިންތިޚާބީ ރައީސް ސޯލިހު ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ކޯލިޝަންގެ ކެޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ހޯއްދެވި ކާމިޔާބީގެ ސިއްރަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގެ ދިއްދޫއަށް ހުކުރު ދުވަހު ވަޑައިގެން އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، 23 ސެޕްޓެމްބަރުގައި ދިވެހިންގެ ސާބިތުކަމާއި އެކީގައި މުޅި ދުނިޔެ ސިއްސުވާލި ކަމަށެވެ.

"އެ ރައްޔިތުން އެއް އަޑަކުން ނޫނެކޭ ބުނީ އަނިޔާވެރިކަމަށް. ނޫނެކޭ ބުނީ ވައްކަމަށް. ނޫނެކޭ ބުނީ ޖާހިލުކަމަށް. ދިވެހިން އެދެނީ ރިވެތި ދިރިއުޅުމެއް. ދިވެހިން އެދެނީ ތަނަވަސްކަމާއި އެކު ހާސްކަމެއް ނެތި ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތެއް" ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ވެރިކަން ބަދަލުކޮށް ރާއްޖެ އަނބުރާ ނުލެވޭނެ ކަމަށް ބޭރުގެ ރިޕޯޓަރުންނާއި ބޭރުގެ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ވެސް ބުނަމުން އައި ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް ދިވެހިން އެ ދުވަހު ދައްކުވައި ދިނީ ދިވެހިން އެމީހުންނަށް ހައްގު މިންވަރު ބޭނުންވާކަން ކަމަަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެ ބަދަލުކޮށްލުމަށް ދިވެހިން ދިން ވޯޓަަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، އެ އިންތިޚާބު ނުލިބުނުނަމަ އެމަނިކުފަނު މިއަދު ދިއްދޫގެ ރައްޔިތުންގެ ގާތުގައި ނުހުންނެވުނީސް ކަމަށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނަށް އެމަނިކުފަނުގެ އާއިލާގެ ގާތަށް، ގައުމަށް އެނބުރި ވަޑައިގެންނެވުމުގައި ދިވެހިން ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ތަރައްގީގެ މަސައްކަތުގައި ހުއްޓުމެއް ނެތި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމުގައި ދެމިހުންނަވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް