19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ރީކޯ މޫސަ

ނަޝީދާއި މައުމޫނާ އެކު މަސައްކަތެއް ނުކުރާނަން: ރީކޯ މޫސާ

  • މައުމޫނާ މެދު ހިތް ސާފު ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • ނަޝީދުގެ ފަރާތުން އިބޫއަށް އުދަނގޫވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި
އަހުމަދު ފައިރޫޒު | Ahmed_Fairoox

| 9 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު 15:35 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  3. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  4. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  5. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ
  8. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!


ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ ނައިބުރައީސް ރީކޯ މޫސާ މަނިކު -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް އަދި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދާ އެކު ސިޔާސީ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާ މަނިކު (ރީކޯ މޫސަ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޮންލައިން ނޫސް "އަވަސް" އިން ގެނެސްދޭ "އަވަސް ހުކުރު" އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި މޫސަ ވިދާޅުވީ އެ ރައީސުން މަސައްކަތްކުރައްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި ވެސް ނުހުންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

މޫސަ ވިދާޅުވީ ރައީސް މައުމޫނާ އެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތެއް ނުކުރެއްވިޔަސް އޭނާގެ ހިތް މިހާރު މައުމޫނާ މެދު ސާފު ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް މައުމޫން ވެސް ޖަލުގެ އަނިޔާ ތަޖްރިބާ ކުރައްވައިފި ކަމަށާއި ގަބޫލު ކުރައްވާ ގޮތުން މައުމޫން ހުންނަވާނީ ތައުބާވެފަ ކަމަށް މޫސަ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީދާ މެދު ވެސް ޒާތީ މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް މޫސަ ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނު ގެންގުޅުއްވާ އުސޫލުތައް ބަލައިނުގަނެވޭތީ އެމަނިކުފާނާއި އެކުވެސް އޭނާ ސިޔާސީ މަސައްކަތެއް ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް މޫސަ ވިދާޅުވިއެވެ.

މޫސަ އާއި ރައީސް ނަޝީދަކީ އެމްޑީޕީގެ ލީޑަޝިޕްގައި ވަރަށް އެކީގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވި ދެ ބޭފުޅުންނެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ހިޔާލު ތަފާތުވެ މިހާރު އެއީ ސިޔާސީ ދެ ވާދަވެރިންނެވެ.

މޫސަ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ނަޝީދު ގެންގުޅުއްވާ "ތިމާ އަމިއްލައަށް އައިއޭމް ދަ މޭން" ވިސްނުމުގެ ސަބަބުން އެމްޑީޕީގެ ތެރެއިން އެތައް ބަޔަކަށް ނުކުންނަން ޖެހުނެވެ.

މިހާރު ވެސް އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، (އިބޫ) އަށް ސަރުކާރެއް އުފެއްދުމަށް އެހީވުމުގެ ބަދަލުގައި އިބޫއަކީ އެމަނިކުފާނުގެ "ބޯއީއެއް" ކަމަށް ދައްކަން ނަޝީދު މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަމަށް މޫސަ ތުހުމަތުކުރެއްވި އެވެ.

"މިއަދު ނަޝީދު ކުރައްވަން ޖެހޭ ކަންތައްތައްތޯ އެ ކުރައްވަނީ، ތަންތަނަށް ވަޑައިގެން އަތް ހޫރުވާ، ދެ ވެރިން އުޅޭ ގޮތަށް މިއުޅެނީ، އެކަމަކު ހޮވިވަޑައިގެންފަ ހުރީ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، މަސައްކަތް އެ ކުރައްވަނީ ސަރުކާރެއް ގާއިމް ކުރަން، އިހަށް ރައީސް ނަޝީދު މަޑުކޮށްލަންވީ ނޫންތޯ ސަރުކާރެއް ގާއިމުވެ ހަމައަކަށް އެޅެންދެން،" މޫސަ ވިދާޅުވިއެވެ.

މޫސަ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އިންތިޚާބީ ރައީސް ސޯލިހަކީ އޭނާގެ ގާތް އެކުވެރިއެކެވެ. ނަމަވެސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމާއިމެދު މޫސަ ސީދާ ޖަވާބެއް ނުދެއްވައެވެ.

މޫސަ ވިދާޅުވިީ ކޯލިޝަންގެ ތެރެއިން، ހާއްސަކޮށް ރައީސް ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ބޮޑެތި އުނދަގޫތައް އިބޫގެ ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އިބޫއަކީ ވަރަށް ސްމާޓް ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ. މިހާރު ރާއްޖޭގައި ހުންނެވި އެންމެ މަޝްހޫރު ބޭފުޅަކީ ވެސް އިބޫ ކަމަށް މޫސަ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ރައްޔިތު

1 ހަފްތާކުރިން

ނަސީދް ރަށްރަށްގޮސް އެއުޅުއްވަނީ އެބޭފުޅާއަށް ތާއީދުކުރާ ެބޭފުލާދެކެ ލޯބިވާ ރައްޔިތުންނާ ބއްދަލްކުރަން

0
0
ޙާ. ފާފު

1 ހަފްތާކުރިން

މޫސަގެ ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާޢީދު ކުރަން

0
2
މުރާސިލު

1 ހަފްތާކުރިން

މޫސަ ތިއުޅެނީ ނުބައިނިޔަތެއް އޮވެގެން ފަނިކުރަން ޝައްކެއްނެތް ބޭނުންހާއެއްޗެއް ދެންވެސް ހަމަ ނުހެދޭނެ!

7
1
މުރާސިލު

1 ހަފްތާކުރިން

މޫސަ ތިއުޅެނީ ނުބައިނިޔަތެއް އޮވެގެން ފަނިކުރަން ޝައްކެއްނެތް ބޭނުންހާއެއްޗެއް ދެންވެސް ހަމަ ނުހެދޭނެ!

5
0
ށ

1 ހަފްތާކުރިން

ހަހާ ރީކޯ އެއުޅުއްވަނީ ހަމަ ޖޭ ވެގެން.ހިތުން އިބޫއާ އައްނި އާ ޖައްސަން

8
0