25 މާރޗް 2019 | ހޯމަ | 14 ފަސްބަދުރުވަ
18 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:29
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:18
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:07
ފަތިސް 04:56

ގައުމީ ދުވަސް

ޖީލުތަކަށް ރާއްޖެ ވާސިލުކޮށްދިނުމަކީ ޒިންމާއެއް: ރައީސް ސޯލިހު

 • އެހެން ވިދާޅުވީ ގައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި
 • ބޮޑު ތަކުރުފާނުގެ މަސައްކަތް ބަލައިގަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވި
 • ގައުމީ ދުވަހަކީ ޕޯޗުކީޒުންގެ ކިބައިން މިނިވަންވި ދުވަސް
ޙުސައިން ޙަސަން | hucenhassan

| 9 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު 13:50 | |

މަގުބޫލް

 1. ފޭރުުމުގެ 2 މައްސަލައެއްގައި 8 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
 2. ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑިޕާރޓްމަންޓެއް އައިޖީޢެމްއެޗުގައި މާދަމާ ހުޅުވަނީ
 3. އެފްއޭއެމް އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް: ވިކްޓްރީގެ ވަރުގަދަ ހުށަހެޅުންތަކެއް
 4. ހީނާ ޚާން އަދިވެސް ކަސޯޓީ ޒިންދަގީކީ 2 އިން ފެނިދާނެތަ؟
 5. ފެންކުންފުނިން ސަރުކާރަށް 400 މިލިއަން ރުފިޔާ ދަރާފައި!
 6. މިލިއަނަރުން މަޖިލީހަށް އައްޔަންކޮށްފިނަމަ މިނިމަމްވޭޖް ކަނޑައެޅިގެން ނުދާނެ: ނަޝީދު
 7. ފެން ކުންފުނީގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ދިވެހި މުއައްޒަފު ނިޔާވެއްޖެ
 8. ރިންގް ރޯޑްގައި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި


އިންތިހާބީ ރައީސް ކުޑަކުދިންނާ ސަލާމްކުރައްވަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ރާއްޖެ ވާސިލުކޮށްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށް އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އުމްރާއަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ވަޑައިގެން ހުންނެވި ރައީސް ސޯލިހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ގައުމީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވަމުން ވިދާޅުވީ ދިވެހި ގައުމިއްޔަތާއި މިނިވަންކަމުގެ ދިފާއުގައި ބޮޑުތަކުރުފާނު ކުރެއްވި އަގުހުރި މަސައްކަތް މިއަދު ހަނދާންކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަބީއުލް އައްވަލް މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަސް ގައުމީ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރަނީ ޕޯޗްގީޒުންގެ އަތް ދަށުން ބޮޑު ތަކުރުފާނު ރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރެއްވި ޒިކުރާ އާކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ޕޯޗުކީޒުންގެ އަޅުވެތިކަމުގައި 15 އަހަރާއި ހަ މަސް ވަންދެން، ރާއްޖެ އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނައީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ޙުސައިން ތަކުރުފާނުގެ ދަރިކަލުން ޣާޒީ މުޙަންމަދު ތަކުރުފާނު ނުވަތަ ބޮޑު ތަކުރުފާނެވެ. ޕޯޗުކީޒުންގެ އަތްދަށުން ރާއްޖެ މިނިވަންވީ 981 ވަނަ އަހަރުގެ ރަބީޢުލްއައްވަލް މަހުގެ 1 ވަނަ ވިލޭރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް