16 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 11 އުތުރަހަޅަ
10 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:16
ފަތިސް 05:01

ގައުމީ ދުވަސް

ޖީލުތަކަށް ރާއްޖެ ވާސިލުކޮށްދިނުމަކީ ޒިންމާއެއް: ރައީސް ސޯލިހު

 • އެހެން ވިދާޅުވީ ގައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި
 • ބޮޑު ތަކުރުފާނުގެ މަސައްކަތް ބަލައިގަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވި
 • ގައުމީ ދުވަހަކީ ޕޯޗުކީޒުންގެ ކިބައިން މިނިވަންވި ދުވަސް
ޙުސައިން ޙަސަން | hucenhassan

| 9 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު 13:50 | |

މަގުބޫލް

 1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
 2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
 3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
 4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
 5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
 6. ކުރީގެ ރައީސުންނަށް މަޖިލީހަށް ވާދަނުކުރެވޭގޮތަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި
 7. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
 8. ފޭރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފަ ހުރި މީހަކު މަރުވެއްޖެ


އިންތިހާބީ ރައީސް ކުޑަކުދިންނާ ސަލާމްކުރައްވަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ރާއްޖެ ވާސިލުކޮށްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށް އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އުމްރާއަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ވަޑައިގެން ހުންނެވި ރައީސް ސޯލިހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ގައުމީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވަމުން ވިދާޅުވީ ދިވެހި ގައުމިއްޔަތާއި މިނިވަންކަމުގެ ދިފާއުގައި ބޮޑުތަކުރުފާނު ކުރެއްވި އަގުހުރި މަސައްކަތް މިއަދު ހަނދާންކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަބީއުލް އައްވަލް މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަސް ގައުމީ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރަނީ ޕޯޗްގީޒުންގެ އަތް ދަށުން ބޮޑު ތަކުރުފާނު ރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރެއްވި ޒިކުރާ އާކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ޕޯޗުކީޒުންގެ އަޅުވެތިކަމުގައި 15 އަހަރާއި ހަ މަސް ވަންދެން، ރާއްޖެ އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނައީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ޙުސައިން ތަކުރުފާނުގެ ދަރިކަލުން ޣާޒީ މުޙަންމަދު ތަކުރުފާނު ނުވަތަ ބޮޑު ތަކުރުފާނެވެ. ޕޯޗުކީޒުންގެ އަތްދަށުން ރާއްޖެ މިނިވަންވީ 981 ވަނަ އަހަރުގެ ރަބީޢުލްއައްވަލް މަހުގެ 1 ވަނަ ވިލޭރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް