25 މާރޗް 2019 | ހޯމަ | 14 ފަސްބަދުރުވަ
18 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:29
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:18
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:07
ފަތިސް 04:56

ފިލިޕިންސްގެ ކުރީގެ ރައީސް

ފިލިޕީންސްގެ ކުރީގެ ރައީސްގެ އަނބިކަބަލުން ހައްޔަރުކުރަން އަމުރު ނެރެފި

  • ހިޔާނާތުގެ ހަތް މައްސަލައެއް ވަނީ ސާބިތު ވެފައި

| 9 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު 13:38 | |

މަގުބޫލް

  1. ފޭރުުމުގެ 2 މައްސަލައެއްގައި 8 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  2. ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑިޕާރޓްމަންޓެއް އައިޖީޢެމްއެޗުގައި މާދަމާ ހުޅުވަނީ
  3. އެފްއޭއެމް އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް: ވިކްޓްރީގެ ވަރުގަދަ ހުށަހެޅުންތަކެއް
  4. ހީނާ ޚާން އަދިވެސް ކަސޯޓީ ޒިންދަގީކީ 2 އިން ފެނިދާނެތަ؟
  5. ފެންކުންފުނިން ސަރުކާރަށް 400 މިލިއަން ރުފިޔާ ދަރާފައި!
  6. މިލިއަނަރުން މަޖިލީހަށް އައްޔަންކޮށްފިނަމަ މިނިމަމްވޭޖް ކަނޑައެޅިގެން ނުދާނެ: ނަޝީދު
  7. ފެން ކުންފުނީގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ދިވެހި މުއައްޒަފު ނިޔާވެއްޖެ
  8. ރިންގް ރޯޑްގައި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި


ފިލިޕީންސްގެ ކުރީގެ ރައީސްގެ އަނބިކަބަލުން އިމެލްޑާ މާކޮސް -- އޭޕީ

ފިލިޕީންސްގެ ކުރީގެ ރައީސް ފާޑިނެންޑް މާކޮސްގެ އަނބިކަބަލުން އިމެލްޑާ މާކޮސަ ހައްޔަރުކުރުމަށް އެގައުމުގެ އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޯޓުން އަމުރު ނެރެފިއެވެ.

އުމުރުން 89 އަހަރުގެ އިމެލްޑާ ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރުނެރެފައި ވަނީ މެނީލާގެ ގަވަރުނަރުކަމުގެ މަގާމުގައި ހުރި ދުވަސްވަރު ނަހަމަ ގޮތުގައި އަމިއްލަ ފާއިދާއަށްޓަކައި 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޭންކް ޓްރާންސްފާގެ އިތުރުން ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަތަކެއް އެކަމަނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައި ވާތީއެވެ.

ކޮރަޕްޝަންގެ އެ އަމަލުތައް ހިންގާފައި ވަނީ އެކަމަނާގެ އަވަހާރަވެފައިވާ ފިރިކަލުން ފާޑިނެންޑް މާކޯސްގެ ވެރިކަމުގައި 1970 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

އެކަމަނާގެ މައްޗަށް ހަތް މައްސަލައެއްގައި ހުކުމްކޮށްފައިވާއިރު، މިއިން ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައި ހަ އަހަރާއި 11 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށް ލުމަށް ވަނީ ހުކުމް ކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފަށް ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަދިވެސް އެބައޮތް ކަމަށް އެސިސްޓެންޓް ޕޮރްސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތުގެ ފުރަތަމަ ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި އިމެލްޑާގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ކޯޓަށް ހާޒިރެއް ނުވެއެވެ. 

މުއްސަނދި ދިރިއުޅުމަށް ލޯބިކުރައްވާ އިމެލްޑާގެ މިލްކިއްޔާތުގައި 10 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމަށް ދަ ގާޑިއަން ނިއުސްއިން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައިއެވެ.   

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް