19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ފިލިޕިންސްގެ ކުރީގެ ރައީސް

ފިލިޕީންސްގެ ކުރީގެ ރައީސްގެ އަނބިކަބަލުން ހައްޔަރުކުރަން އަމުރު ނެރެފި

  • ހިޔާނާތުގެ ހަތް މައްސަލައެއް ވަނީ ސާބިތު ވެފައި

| 9 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު 13:38 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  3. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  4. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  5. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ
  8. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!


ފިލިޕީންސްގެ ކުރީގެ ރައީސްގެ އަނބިކަބަލުން އިމެލްޑާ މާކޮސް -- އޭޕީ

ފިލިޕީންސްގެ ކުރީގެ ރައީސް ފާޑިނެންޑް މާކޮސްގެ އަނބިކަބަލުން އިމެލްޑާ މާކޮސަ ހައްޔަރުކުރުމަށް އެގައުމުގެ އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޯޓުން އަމުރު ނެރެފިއެވެ.

އުމުރުން 89 އަހަރުގެ އިމެލްޑާ ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރުނެރެފައި ވަނީ މެނީލާގެ ގަވަރުނަރުކަމުގެ މަގާމުގައި ހުރި ދުވަސްވަރު ނަހަމަ ގޮތުގައި އަމިއްލަ ފާއިދާއަށްޓަކައި 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޭންކް ޓްރާންސްފާގެ އިތުރުން ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަތަކެއް އެކަމަނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައި ވާތީއެވެ.

ކޮރަޕްޝަންގެ އެ އަމަލުތައް ހިންގާފައި ވަނީ އެކަމަނާގެ އަވަހާރަވެފައިވާ ފިރިކަލުން ފާޑިނެންޑް މާކޯސްގެ ވެރިކަމުގައި 1970 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

އެކަމަނާގެ މައްޗަށް ހަތް މައްސަލައެއްގައި ހުކުމްކޮށްފައިވާއިރު، މިއިން ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައި ހަ އަހަރާއި 11 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށް ލުމަށް ވަނީ ހުކުމް ކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފަށް ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަދިވެސް އެބައޮތް ކަމަށް އެސިސްޓެންޓް ޕޮރްސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތުގެ ފުރަތަމަ ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި އިމެލްޑާގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ކޯޓަށް ހާޒިރެއް ނުވެއެވެ. 

މުއްސަނދި ދިރިއުޅުމަށް ލޯބިކުރައްވާ އިމެލްޑާގެ މިލްކިއްޔާތުގައި 10 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމަށް ދަ ގާޑިއަން ނިއުސްއިން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައިއެވެ.   

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް