19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓް

ބުރިޖުން އިދިކޮޅަށް ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް އެކްސިޑެންޓްވެ ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

  • މި ހާދިސާގައި ދެ މީހުނަށް ވަނީ އަނިޔާވެފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 9 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު 12:01 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  3. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  4. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  5. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ
  8. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!


ސިނަމާލެ ބްރިޖް -- ޓްވިޓަރ

ހުޅުމާޅެ އިން މާލެއަށް ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް އެކްސިޑެންޓް ވެއްޖެއެވެ.

 ފުލުހުން ބުނީ މި ނުރައްކާތެރި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ހުޅުލެ ކައިރިން ދެ ލޭން ވަކިކުރަން ވައިޓް ފެންސް ޖަހާފައިވާ ހިސާބުން ވަންވޭއާ އިދިކޮޅަށް މާލެއިން ހުޅުމާލެއަށްދާ ލޭނުން ދުއްވާފައި ދަނިކޮށް ސައިކަލް ކަހާލައިގެން ވެއްޓިގެން ކަމަށެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓްގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު 07:30 ހާއިރު ކަމަށާއި ސައިކަލް ދުއްވަން އިން 23 އަހަރުގެ މީހާ އަށާއި ފަހަތުގައި އިން 17 އަހަރުގެ ކުއްޖާއަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ދެ މީހުނަށް ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގާ އާސަންދަ ކުންފުނިން ބުނީ އެ ދެ މީހުންނަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ދެމުންދާ ކަމަށާއި  ދެމީހުންގެ ހާލު ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދުވުނު 17 އހަރުގެ ކުއްޖާއަކީ މާލޭ ކުއްޖެއް ކަމަށާއި އޭނާގެ ފައިގައި ރެނދުލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި 23 އަހަރުގެ މީހާއަކީ ބ. ތުޅާދޫ މީހެއް ކަމަށާއި އޭނާގެ ބޮލަށް ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް