25 މާރޗް 2019 | ހޯމަ | 14 ފަސްބަދުރުވަ
18 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:56
އިރުއަރާ 06:07
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:18
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29

ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓް

ބުރިޖުން އިދިކޮޅަށް ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް އެކްސިޑެންޓްވެ ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

  • މި ހާދިސާގައި ދެ މީހުނަށް ވަނީ އަނިޔާވެފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 9 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު 12:01 | |

މަގުބޫލް

  1. ފޭރުުމުގެ 2 މައްސަލައެއްގައި 8 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  2. ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑިޕާރޓްމަންޓެއް އައިޖީޢެމްއެޗުގައި މާދަމާ ހުޅުވަނީ
  3. އެފްއޭއެމް އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް: ވިކްޓްރީގެ ވަރުގަދަ ހުށަހެޅުންތަކެއް
  4. ހީނާ ޚާން އަދިވެސް ކަސޯޓީ ޒިންދަގީކީ 2 އިން ފެނިދާނެތަ؟
  5. ފެންކުންފުނިން ސަރުކާރަށް 400 މިލިއަން ރުފިޔާ ދަރާފައި!
  6. މިލިއަނަރުން މަޖިލީހަށް އައްޔަންކޮށްފިނަމަ މިނިމަމްވޭޖް ކަނޑައެޅިގެން ނުދާނެ: ނަޝީދު
  7. ފެން ކުންފުނީގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ދިވެހި މުއައްޒަފު ނިޔާވެއްޖެ
  8. ރިންގް ރޯޑްގައި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި


ސިނަމާލެ ބްރިޖް -- ޓްވިޓަރ

ހުޅުމާޅެ އިން މާލެއަށް ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް އެކްސިޑެންޓް ވެއްޖެއެވެ.

 ފުލުހުން ބުނީ މި ނުރައްކާތެރި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ހުޅުލެ ކައިރިން ދެ ލޭން ވަކިކުރަން ވައިޓް ފެންސް ޖަހާފައިވާ ހިސާބުން ވަންވޭއާ އިދިކޮޅަށް މާލެއިން ހުޅުމާލެއަށްދާ ލޭނުން ދުއްވާފައި ދަނިކޮށް ސައިކަލް ކަހާލައިގެން ވެއްޓިގެން ކަމަށެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓްގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު 07:30 ހާއިރު ކަމަށާއި ސައިކަލް ދުއްވަން އިން 23 އަހަރުގެ މީހާ އަށާއި ފަހަތުގައި އިން 17 އަހަރުގެ ކުއްޖާއަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ދެ މީހުނަށް ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގާ އާސަންދަ ކުންފުނިން ބުނީ އެ ދެ މީހުންނަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ދެމުންދާ ކަމަށާއި  ދެމީހުންގެ ހާލު ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދުވުނު 17 އހަރުގެ ކުއްޖާއަކީ މާލޭ ކުއްޖެއް ކަމަށާއި އޭނާގެ ފައިގައި ރެނދުލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި 23 އަހަރުގެ މީހާއަކީ ބ. ތުޅާދޫ މީހެއް ކަމަށާއި އޭނާގެ ބޮލަށް ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް