16 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 11 އުތުރަހަޅަ
10 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31

ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓް

ބުރިޖުން އިދިކޮޅަށް ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް އެކްސިޑެންޓްވެ ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

  • މި ހާދިސާގައި ދެ މީހުނަށް ވަނީ އަނިޔާވެފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 9 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު 12:01 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
  3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
  6. ކުރީގެ ރައީސުންނަށް މަޖިލީހަށް ވާދަނުކުރެވޭގޮތަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި
  7. ފޭރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފަ ހުރި މީހަކު މަރުވެއްޖެ
  8. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި


ސިނަމާލެ ބްރިޖް -- ޓްވިޓަރ

ހުޅުމާޅެ އިން މާލެއަށް ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް އެކްސިޑެންޓް ވެއްޖެއެވެ.

 ފުލުހުން ބުނީ މި ނުރައްކާތެރި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ހުޅުލެ ކައިރިން ދެ ލޭން ވަކިކުރަން ވައިޓް ފެންސް ޖަހާފައިވާ ހިސާބުން ވަންވޭއާ އިދިކޮޅަށް މާލެއިން ހުޅުމާލެއަށްދާ ލޭނުން ދުއްވާފައި ދަނިކޮށް ސައިކަލް ކަހާލައިގެން ވެއްޓިގެން ކަމަށެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓްގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު 07:30 ހާއިރު ކަމަށާއި ސައިކަލް ދުއްވަން އިން 23 އަހަރުގެ މީހާ އަށާއި ފަހަތުގައި އިން 17 އަހަރުގެ ކުއްޖާއަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ދެ މީހުނަށް ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގާ އާސަންދަ ކުންފުނިން ބުނީ އެ ދެ މީހުންނަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ދެމުންދާ ކަމަށާއި  ދެމީހުންގެ ހާލު ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދުވުނު 17 އހަރުގެ ކުއްޖާއަކީ މާލޭ ކުއްޖެއް ކަމަށާއި އޭނާގެ ފައިގައި ރެނދުލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި 23 އަހަރުގެ މީހާއަކީ ބ. ތުޅާދޫ މީހެއް ކަމަށާއި އޭނާގެ ބޮލަށް ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް