16 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 11 އުތުރަހަޅަ
10 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:16
ފަތިސް 05:01

ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ

ލޯންޗެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިގެން ފުލުހުން އެހީތެރިވާން ފަށައިފި

  • ފުލުހުން ދަނީ ލޯންޗު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 9 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު 11:05 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
  3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
  6. ކުރީގެ ރައީސުންނަށް މަޖިލީހަށް ވާދަނުކުރެވޭގޮތަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި
  7. ފޭރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފަ ހުރި މީހަކު މަރުވެއްޖެ
  8. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި


ބަންޑުން ޖަހައިލި ލޯންޗަށް ފުލުހުން އެހީތެރިވަނީ -- ޕޮލިސް

ނ. ރޮބިންސަން ރިސޯޓުން ފުރައިގެން ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ލޯންޗެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިގެން ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި ހާދިސާގެ މައުލޫމަތު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު ކަމަށާއި އެވަގުތު ލޯންޗުގައި ތިބީ ތިން މީހުން ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ލޯންޗްގައި ތިބި ތިން މީހުން އެ ސަރަހައްދުން ދިޔަ އެހެން ލޯންޗަކުން ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި ތިން މީހުންގެ ހާލު ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށެވެ. 

މި ލޯންޗު ބަންޑުން ޖަހާލާފައި ވަނީ ނ. ފޮއްދޫ އާއި ރ. އުނގޫފާރާ ދޭތެރެއަށް ކަމަށާއި ލޯންޗު ކަފުޖަހައިގެން ރ. އަތޮޅަށް ގެންދިއމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް