25 މާރޗް 2019 | ހޯމަ | 14 ފަސްބަދުރުވަ
18 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:56
އިރުއަރާ 06:07
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:18
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29

ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ

ލޯންޗެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިގެން ފުލުހުން އެހީތެރިވާން ފަށައިފި

  • ފުލުހުން ދަނީ ލޯންޗު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 9 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު 11:05 | |

މަގުބޫލް

  1. ފޭރުުމުގެ 2 މައްސަލައެއްގައި 8 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  2. ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑިޕާރޓްމަންޓެއް އައިޖީޢެމްއެޗުގައި މާދަމާ ހުޅުވަނީ
  3. އެފްއޭއެމް އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް: ވިކްޓްރީގެ ވަރުގަދަ ހުށަހެޅުންތަކެއް
  4. ހީނާ ޚާން އަދިވެސް ކަސޯޓީ ޒިންދަގީކީ 2 އިން ފެނިދާނެތަ؟
  5. ފެންކުންފުނިން ސަރުކާރަށް 400 މިލިއަން ރުފިޔާ ދަރާފައި!
  6. މިލިއަނަރުން މަޖިލީހަށް އައްޔަންކޮށްފިނަމަ މިނިމަމްވޭޖް ކަނޑައެޅިގެން ނުދާނެ: ނަޝީދު
  7. ފެން ކުންފުނީގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ދިވެހި މުއައްޒަފު ނިޔާވެއްޖެ
  8. ރިންގް ރޯޑްގައި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި


ބަންޑުން ޖަހައިލި ލޯންޗަށް ފުލުހުން އެހީތެރިވަނީ -- ޕޮލިސް

ނ. ރޮބިންސަން ރިސޯޓުން ފުރައިގެން ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ލޯންޗެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިގެން ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި ހާދިސާގެ މައުލޫމަތު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު ކަމަށާއި އެވަގުތު ލޯންޗުގައި ތިބީ ތިން މީހުން ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ލޯންޗްގައި ތިބި ތިން މީހުން އެ ސަރަހައްދުން ދިޔަ އެހެން ލޯންޗަކުން ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި ތިން މީހުންގެ ހާލު ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށެވެ. 

މި ލޯންޗު ބަންޑުން ޖަހާލާފައި ވަނީ ނ. ފޮއްދޫ އާއި ރ. އުނގޫފާރާ ދޭތެރެއަށް ކަމަށާއި ލޯންޗު ކަފުޖަހައިގެން ރ. އަތޮޅަށް ގެންދިއމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް