19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ރައީސް މައުމޫން

ރައީސް މައުމޫން ކާނަލް ނާޒިމާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

  • މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 9 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު 09:38 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  3. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  4. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  5. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ
  8. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!


ރައީސް މައުމޫންގެ ދެކަނބަލުން ކާނަލް ނާޒިމްގެ ދެކަނބަލުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ -- ޓްވިޓަރ

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ކާނަލް ރިޓަޔާޑް މުހައްމަދު ނާޒިމާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރޭގަނޑުގެ ފަރިއްކޮޅަކާ އެކު ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި މި ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި ރައީސް މައުމޫންގެ އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހިމް އާއި ނާޒިމްގެ އަނބިކަނބަލުން އަފާފު މުހައްމަދު ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

ނާޒިމް އާއި ރައީސް މައުމޫނު ވެސް މި ވަގުތު ހުންނެވީ ބޭސް ފަރުވާއަކަށް އާއިލާއާ އެކު މެލޭޝިޔާގައެވެ.

ކާނަލް ނާޒިމް 11 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ކުރި ހުކުމް ރިވިއުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި އެ ކޯޓުން ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އެ ދެބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ޖަލު ހުކުމްތައް ތަންފީޒު ކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން ފަސްކުރުމަށް މިހިނގާ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ އަމުރުކޮށްފައެވެ

ނާޒިމް ދިރިއުޅުއްވާ އެޕާޓްމަންޓުން ފިސްތޯލަ ފެނުނު މައްސަލަ ސާބިތުކޮށް ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލާ ނާޒިމްގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކޮށްފައި ވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ މައްސަލާގައި ނާޒިމްގެ ދިފާއީ ވަކީލުން ބުނެފައި ވަނީ ނާޒިމްގެ މައްޗަށް އެ ހުކުމް ކުރީ އޭނާ ފްރޭމްކޮށްގެން ކަމަށެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް