19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ހުސެއިން

ޕާޓީ ބަދަލުކުރިޔަސް ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބެލެން ޖެހޭނެ: ޝައިޚް އިލްޔާސް

  • އެއްވެސް ބަޔަކަށް އިންސާފުން ރެކިގެން ދެވިގެން ނުވާނެ
  • އެހެން ނޫންނަމަ ޤައުމަށް ދުވަހަކުވެސް އަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުމެއް ނުލިބޭނެ
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 9 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު 04:05 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  3. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  4. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  5. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ
  8. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!


ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ނިންމާލުމުގެ ޖަލްސާގައި އިލްޔާސް ރައީސް އިބޫ އަދި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް އާއިއެކު -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ޕާޓީ ބަދަލުކުރި ކަމުގައިވިޔަސް ކޮރަޕްޝަން އަދި ޚިޔާނާތުގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް އިންސާފުވެރި ގޮތަކަށް ބެލެން ޖެހޭކަމަށް ޝައިޚް އިލްޔާސް ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރި ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަން ކުރައްވާ ޝައިޚް އިލްޔާސް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެއްވެސް ބަޔަކަށް އިންސާފުން ރެކިގެން ދެވިގެން ނުވާނެކަމަށެވެ. އަދި އެހެން ނޫންނަމަ ޤައުމަށް ދުވަހަކުވެސް އަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުމެއް ނުލިބޭނެކަމަށް އިލްޔާސް ވިދާޅުވިއެވެ. 

ޝައިޚް އިލްޔާސް މިމޭރުމުން ޓްވީޓް ކުރައްވާފައި މިވަނީ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ތިބި ބައެއް ފަރާތްތަކުން އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިޙްގެ ސަރުކާރެއްގައިވެސް މަޤާމު ދިފާޢުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ނުވަތަ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތަކުން ބަރީޢަވުމަށް ރައީސް ސޯލިޙަށް ތާޢިދުކުރަމުންދާކަމަށް އަޑުތައް ފެތުރިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރައީސް ސޯލިޙްވެސް އަދި އެމަނިކުފާނު ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ އެމްޑީޕީއާއި ގުޅިފައިވާ އެހެން ޕާޓީތަކުންވެސް ބުނަމުންދަނީ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ އެއްވެސް މީހަކާއި ޑީލެއް ނަހަދާނެކަމަށެވެ. އަދި އަދަބު ލިބެން ޖެހޭ އެންމެންނަށްވެސް އަދަބު ލިބޭނެކަމަށް ކެމްޕޭން ތެރޭގައިވެސް ދިޔައީ ބުނަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް