25 މާރޗް 2019 | ހޯމަ | 14 ފަސްބަދުރުވަ
18 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:29
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:18
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:07
ފަތިސް 04:56

އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ހުސެއިން

ޕާޓީ ބަދަލުކުރިޔަސް ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބެލެން ޖެހޭނެ: ޝައިޚް އިލްޔާސް

  • އެއްވެސް ބަޔަކަށް އިންސާފުން ރެކިގެން ދެވިގެން ނުވާނެ
  • އެހެން ނޫންނަމަ ޤައުމަށް ދުވަހަކުވެސް އަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުމެއް ނުލިބޭނެ
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 9 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު 04:05 | |

މަގުބޫލް

  1. ފޭރުުމުގެ 2 މައްސަލައެއްގައި 8 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  2. ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑިޕާރޓްމަންޓެއް އައިޖީޢެމްއެޗުގައި މާދަމާ ހުޅުވަނީ
  3. އެފްއޭއެމް އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް: ވިކްޓްރީގެ ވަރުގަދަ ހުށަހެޅުންތަކެއް
  4. ހީނާ ޚާން އަދިވެސް ކަސޯޓީ ޒިންދަގީކީ 2 އިން ފެނިދާނެތަ؟
  5. ފެންކުންފުނިން ސަރުކާރަށް 400 މިލިއަން ރުފިޔާ ދަރާފައި!
  6. މިލިއަނަރުން މަޖިލީހަށް އައްޔަންކޮށްފިނަމަ މިނިމަމްވޭޖް ކަނޑައެޅިގެން ނުދާނެ: ނަޝީދު
  7. ފެން ކުންފުނީގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ދިވެހި މުއައްޒަފު ނިޔާވެއްޖެ
  8. ރިންގް ރޯޑްގައި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި


ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ނިންމާލުމުގެ ޖަލްސާގައި އިލްޔާސް ރައީސް އިބޫ އަދި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް އާއިއެކު -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ޕާޓީ ބަދަލުކުރި ކަމުގައިވިޔަސް ކޮރަޕްޝަން އަދި ޚިޔާނާތުގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް އިންސާފުވެރި ގޮތަކަށް ބެލެން ޖެހޭކަމަށް ޝައިޚް އިލްޔާސް ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރި ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަން ކުރައްވާ ޝައިޚް އިލްޔާސް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެއްވެސް ބަޔަކަށް އިންސާފުން ރެކިގެން ދެވިގެން ނުވާނެކަމަށެވެ. އަދި އެހެން ނޫންނަމަ ޤައުމަށް ދުވަހަކުވެސް އަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުމެއް ނުލިބޭނެކަމަށް އިލްޔާސް ވިދާޅުވިއެވެ. 

ޝައިޚް އިލްޔާސް މިމޭރުމުން ޓްވީޓް ކުރައްވާފައި މިވަނީ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ތިބި ބައެއް ފަރާތްތަކުން އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިޙްގެ ސަރުކާރެއްގައިވެސް މަޤާމު ދިފާޢުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ނުވަތަ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތަކުން ބަރީޢަވުމަށް ރައީސް ސޯލިޙަށް ތާޢިދުކުރަމުންދާކަމަށް އަޑުތައް ފެތުރިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރައީސް ސޯލިޙްވެސް އަދި އެމަނިކުފާނު ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ އެމްޑީޕީއާއި ގުޅިފައިވާ އެހެން ޕާޓީތަކުންވެސް ބުނަމުންދަނީ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ އެއްވެސް މީހަކާއި ޑީލެއް ނަހަދާނެކަމަށެވެ. އަދި އަދަބު ލިބެން ޖެހޭ އެންމެންނަށްވެސް އަދަބު ލިބޭނެކަމަށް ކެމްޕޭން ތެރޭގައިވެސް ދިޔައީ ބުނަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް