11 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 02 މުލަ
04 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15

ބޮމްބާޑިއާ

ބޮމްބާޑިއާގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު މަދުކުރަނީ

  • ބައެއް ވިޔަފާރިތައްވެސް އެކުންފުނިން ދަނީ ވިއްކަމުން
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 9 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު 03:33 | |

މަގުބޫލް

  1. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  2. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
  3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  5. ގާސިމް، މަސީހު ހިންގެވި މަގަށް، އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ވަރިހަމަ!؟
  6. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  7. މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައި އޮތް ވަޅުގަނޑު ދައްކާލައިފި
  8. މިސްރުގެ އަހުރާމެއްގެ މަތީގައި ބަރަހަނާ ފޮޓޯނެގި ދެމަފިރިއެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ


ބޮމްބާޑިއާ ފެކްޓްރީއެއްގެ މަތިން މަތިންދާބޯޓެއް އުދުހިފައި ދަނީ -- ރޮއިޓަރސް

މަތިންދާބޯޓު އުފައްދާ ކެނެޑާގެ ބޮމްބާޑިއާ ކުންފުނިން 5 ހާސް މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނިންމާފައިވާކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ބޮމްބާޑިއާއަކީ މަތިންދާބޯޓުގެ އިތުރުން ރޭލުވެސް އުފައްދާ ކުންފުންޏެކެވެ. އެކުންފުނިން ބުނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނިންމާފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކެނެޑާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންކަމަށެވެ. ބޮމްބާޑިއާއިން ދުނިޔޭގެ 28 ޤައުމެއްގައި 70 ހާހަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ގެންގުޅެއެވެ. 

5 ހާހެއްހާ މުވައްޒަފުން އެއްފަހަރާ ވަކިކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު މަދުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރާއި ދޮޅުއަހަރާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތެއެއްގައެވެ. މިހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ވަކިކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އެގޮތުން މިވަޒީފާތަކުން މީހުން ވަކިކޮށްގެން ކުންފުންޏަށް 250 މިލިއަން ޑޮލަރު ސަލާމަތްކުރެވޭނެކަމަށް ބޮމްބާޑިއާއިން ބުނެއެވެ. 

ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ވަކިކުރިނަމަވެސް މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރގައި ބޮމްބާޑިއާ ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރއާއި އަޅާބަލާއިރު ރަނގަޅު ފައިދާއެއް ނެރެފައެވެ. އެގޮތުން ޓެކްސްއަށް ކެނޑުމުގެ ކުރިން ފައިދާގެ ގޮތުގައި 267 މިލިއަން ޑޮލަރު އެކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވެއެވެ. 

ބޮމްބާޑިއާއިން ވަނީ އެކުންފުނީގެ މައިގަނޑު ވިޔަފާރީގައި ނުހިމެނޭ 2 ވިޔަފާރިއެއް ވިއްކާލަންވެސް ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން 'ކިއު ސީރީޒް'ގެ އެއަރކްރާފްޓް 900 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަދި ޑި ހަވިލަންޑް ޓްރޭޑްމާކް 300 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލަން އެކުންފުނިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 

ބޮމްބާޑިއާއިން ވަނީ ގެއްލުމުގައި ހިންގަން ޖެހުމުން އެކުންފުނީގެ 'ސީ ސީރީޒް'ގެ މަތިންދާބޯޓު ލައިން މިއަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ޔޫރަޕްގެ އެއަރބަސް ކުންފުންޏަށް ވިއްކާލާފައެވެ. އެއަރބަސްއިން މިހާރު އެސީރީޒް ރީބްރޭންޑްކޮށްފައިވަނީ އޭ-220 ގެ ގޮތުގައެވެ. 'ސީ ސީރީޒް' ގެ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ބޮމްބާޑިއާއަށް ގެއްލުންވެ، ހަދާނެ ގޮތެއް ނެތިފައި ތިއްބައި 1 ބިލިއަން ޑޮލަރު ދީގެން އެކުންފުނި ސަލާމަތްކުރީ ކެނެޑާގެ ކިއުބެކްގެ ސަރަހައްދީ ސަރުކާރުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް