16 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 11 އުތުރަހަޅަ
10 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:16
ފަތިސް 05:01

ތައުޒަންޑް އޯކްސް

އެމެރިކާގެ ބާރއަކަށް ވަދެ 12 މީހުން މަރާލީ ކުރީގެ ސިފައިންގެ މީހެއް

  • ޙަމަލާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް އަނިޔާވި
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 9 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު 00:43 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
  3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
  6. ކުރީގެ ރައީސުންނަށް މަޖިލީހަށް ވާދަނުކުރެވޭގޮތަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި
  7. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
  8. ފޭރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފަ ހުރި މީހަކު މަރުވެއްޖެ


ހަމަލާދިން ބާރގެ ބޭރުގައި ފޮރެންސިކް އެކްސްޕަރޓުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ -- އޭޕީ

އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގެ ތައުޒަންޑް އޯކްސް ސަރަހައްދުގައި ހުރި ބާރއަކަށް ވަދެ 12 މީހުން މަރާލާ، އިތުރު އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމް ކޮށްލި މީހަކީ އެމެރިކާގެ މެރީން ސިފައިންގެ ލަޝްކަރުގައި ކުރިން މަސައްކަތްކުރި މީހެއްކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނާ ގޮތުގައި 200 އެއްހާ މީހުން ތިބި ބޯޑަރލައިން ބާރ އެންޑް ގްރިލްއަށްވަދެ ބަޑިން އެތަނުގައި ތިބި މީހުންނަށް ހަމަލާދިން މީހަކީ އުމުރުން 28 އަހަރުގެ އީއަން ޑޭވިޑް ލޯންގްއެވެ. އޭނާއަކީ ނަފްސާނީ ބައްޔަކަށް މިއަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ފަރުވާ ހޯދާފައިވާ މީހެއްކަމަށް ވެއެވެ. 

އޭނާ އެތަނުގެ ތެރެއަށް ވަދެފައިވަނީ އެތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަން ހުރި މީހާއަށް ބަޑިން ހަމަލާ ދިނުމަށްފަހުއެވެ. އަދި ބަޑިން ޖަހަން ފެށުމުގެ ކުރިން އެތަނުގެ ތެރެއަށް ސްމޯކް ގްރެނޭޑެއް އެއްލައި، އެތަނުގެ ތެރޭގައި ތިބި މީހުން އިތުރަށް ހާސްކޮށްލިއެެވެ. 

ބަޑި ހިފައިގެން ބާރއަކަށް ވަދެ މީހަކު ދިން މިހަމަލާގައި ސަލާމަތްވި ބައެއް މީހުންނަކީ މިދިޔަ އަހަރު ލާސް ވެގަސްގައި އޮތް ކޮންސަރޓަކަށް ހަމަ އެގޮތަށް ބަޑި ހިފައިންގެ ދިޔަ މީހަކު ދިން ހަމަލާއިން ސަލާމަތްވި މީހުންނެވެ. ލާސްވެގަސް ޙަމަލާގައިވެސް 58 މީހަކު މަރުވެފައިވެއެވެ. 

ފުލުހުން ވަނީ އެތަނަށް ހަމަލާދޭން ފެށިކަމުގެ ރިޕޯޓް ލިބުނުތަނާ 3 މިނެޓްތެރޭ އެސަރަހައްދަށް ގޮސް ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށާފައެވެ. އަދި އެތަނަށް ވަންނަން މަސައްކަތްކުރި ފުލުސް އޮފިސަރަކަށް ޑޭވިޑް ލޯންގް ވަނީ ހަމަލާދީ އޭނާ ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަޚަމްކޮށްލާފައެވެ. ފަހުން އެފުލުސް އޮފިސަރު ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

މިއީ 2 ހަފްތާ ތެރޭ އެމެރިކާގައި ދިން ބަޑީގެ މިފަދަ 3 ވަނަ ޙަމަލާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް