20 ޖެނުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 03 ހުވަން
14 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:16
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަ ސުރުހީ

މިފްކޯއާއިގެން އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް، އުޅެންވީ މަސްވެރިންނާއިގެން: އާދިލް

  • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަމުގައި ދިވެހި މަސްވެރިކަން ދެން އަރާނީ މާއުހަށްކަމަށް ވިދާޅުވި
އާމިނަތު ނުޒުހާ | nuzu8121

| 8 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި 23:55 | |

މަގުބޫލް

  1. ފަސް މެމްބަރަކަށް މަޖިލީހަށް ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ
  2. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުން ވީހާ ވެސް އަވަހަށް އަޅުގަނޑާ ގުޅުއްވުން އެދެން: ނަޝީދު
  3. ޑރ އިޔާޒްގެ ހޫނު ރައްދެއް ނާޒިމްއަށް
  4. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި ނަމޫނާއެއް!
  5. ރޮޒެއިނާ އާއި ހިސާންގެ ދެމަފިރިކަނބަލުން ވެސް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު!
  6. އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް
  7. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޖީހާން ކާމިޔާބުކޮށްފި
  8. މިހާރުގެ އަށް މެމްބަރަކު އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު ކުރައްވައިފި


މިފްކޯގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އާދިލް ސަލީމް -- ރާއްޖެއެމްވީ

ސަރުކާރުގެ މަސް ކުންފުނި މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ (މިފްކޯ) އާއިގެން އުޅޭނެކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި، އުޅެންވީ މަސްވެރިންނާއިގެން ކަމަށް މިފްކޯގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަދި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގައި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރުކަންވެސް ކުރައްވާފައިވާ އާދިލް ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އާދިލް ވިދާޅުވީ މަސްވެރިން ބާނާ މަސް ކިރުވައި ވަގުތުން ފައިސާވެސް ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް އާ ވެރިކަމުގައި ހަމަޖެހިގެންދާނެކަމަށެވެ.

ދިވެހި މަސްވެރިޔާގެ ދޯނީގައި މަސް ފުރިހަމައަށް ރައްކާ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސޭނެ ގޮތް ހެދޭނެ ގޮތެއް އެއީ މަސްވެރިންނަށް މިވަގުތުން މިވަގުތައްވެސް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއްކަމަށާއި، މަސްވެރިކަން ޕްރައިވްޓް ސެކްޓަރގެ ތެރެއިން ކުރިއެރުވޭނެ ކަމަށެވެ.

އާ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަމުގައި ދިވެހި މަސްވެރިކަން ދެން އަރާނީ މާ އުހަށްކަމަށާއި މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް ހަމަ އަގު ރައީސް ސޯލިޙްގެ ވެރިކަމުގައި ހޯދައި ދެއްވާނެކަމަށް އާދިލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދިވެހި މަސްރިޔާ އާއިލާއާއި އެކު ހިންދެމިލާތަން ދެކެން ބޭނުންވާ ކަމަަށާއި، ކޯލިޝަންގެ މެނިފެސްޓޯގައި މަސްވެރިންނަށް ކަންކަން ބައްޓަން ކުރެވިފައި ހުންނާނީ އެގޮތަށްކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، މަސްވަރިކަން ކުރިއެރުވިދާނެ މީހުން މިހާރުވެސް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގައި އެބަތިބި ކަމަށާއި މިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ އަކީވެސް ވަރަށް ގާބިލު ބޭފުޅެއް ކަމަށެެވެ. އަދި އެ މިނިސްޓްރީގައިވެސް އާ ވެރިކަމުގައިވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ވަރަށް ފުންނާބު އުސް ފަންނީ ބޭފުޅުން މިހާރުވެސް އެބަ ތިއްބެވިކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް