20 ޖެނުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 03 ހުވަން
14 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32

މާލޭ ގްރޭންޑް

މާލެ ގްރޭންޑް ފްލެޓްތަކުގެ މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތް ނުކުރާތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

  • ލިފްޓްގެ މެއިންޓަނަންސްގެ މަސައްކަތް ނުކުރޭ
  • އިމަރާތުގެ ތިރީގައި ހުރި ފެންގަނޑުގައި މަދިރި އާލާވެ އާންމުންނަށް އެކަމުގެ ތަކުލީފުތައް ޖެހިފައި
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 8 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި 22:12 | |

މަގުބޫލް

  1. ފަސް މެމްބަރަކަށް މަޖިލީހަށް ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ
  2. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުން ވީހާ ވެސް އަވަހަށް އަޅުގަނޑާ ގުޅުއްވުން އެދެން: ނަޝީދު
  3. ޑރ އިޔާޒްގެ ހޫނު ރައްދެއް ނާޒިމްއަށް
  4. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި ނަމޫނާއެއް!
  5. ރޮޒެއިނާ އާއި ހިސާންގެ ދެމަފިރިކަނބަލުން ވެސް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު!
  6. އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް
  7. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޖީހާން ކާމިޔާބުކޮށްފި
  8. މިހާރުގެ އަށް މެމްބަރަކު އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު ކުރައްވައިފި


މާލޭ ގްރޭންޑްގައި ފެންއަރުވާ ވަޑާން ހަލާކުވެފައި -- ރާއްޖެއެމްވީ

ކުރިން އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ހުރި ބިމުގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ މާލެ ގްރޭންޑް ފްލެޓްތަކުގެ މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތް ކުރަމުން ނުދާތީ އެތަނުގައި ދިރިއުޅޭ އާންމުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖެ.އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އެފްލެޓްގައި ދިރިއުޅޭ މީހަކު ބުނީ އިމާރާތް ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓަމުންދާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނި ނަމަވެސް އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރާ ކަމަށާއި، ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން އެއިމާރާތުގެ ހާލަތު ބަލާ ނުލާތާ އެތައް ދުވަހެއް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މެއިންޓަނަންސްގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކޮށް އެމީހާ ބުނީ ލިފްޓުން ކަރަންޓު ކެނޑި ހުއްޓުނު ނަމަވެސް ލިފްޓްގެ މެއިންޓަނަންސްގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

އެމީހާ ބުނީ އެއިމަރާތުގެ ތިރީގައި ހުރި ފެންގަނޑުގައި މަދިރި އަޅައި، އެކަމުގެ ތަކުލީފުތައް އެތާގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެނަށް ފޯރާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މާލެ ގްރޭންޑް ގަސް ހައްދާ ބައިވެސް ސާފު ނުކުރާތާ އެތައް ދުވަހެއް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރަށް އެމީހާ ބުނީ އިމާރާތުގައި ހުރި ފަޔަރ އެލާމް ސިސްޓަމް އެއްކޮށް ހަލާކުވެފައިވާ ކަމަށާއި، ހާދިސާއެއް ހިނގި ނަމަވެސް އެކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

"މިއިމާރާތުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ދަންވަރު ގަޑީގައި ހިނގާފިއްޔާ ނޭނގޭނެ. މިހާރު ރައްކާތެރިއެއް ނޫން މިތާނގަ ދިރިއުޅޭކަށް. މެއިންޓަނަންސް ނުބެލެހެއްޓެންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނޭނގެ. އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދެން،" އެމީހާ ބުންޏެވެ.

މާލެ ގްރޭންޑް އިމާރާތުގެ މެއިންޓަނަންސްގެ މަސައްކަތް ނުކުރާތީ ބައެއް މީހުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވާއިރު ލިފްޓު ކުއްލިއަކަށް ހުއްޓި މީހުން ތާށިވެ ބައެއް ހާދިސާތައް ވަނީ ހިނގާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް