15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 03 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ރައީސް ނަޝީދު

އައްޑޫ ސިޓީއަށް ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި

 • އެމަނިކުފާނު އައްޑޫއަށް ވަޑައިގެންނެވީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު
 • ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް އައްޑޫ ސިޓީން ވަނީ ކިޔާފައި
 • މިދަތުރުފުޅުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ހުރިހާ ރަށަކަށް ވަޑައިގެންނެވި
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 8 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި 21:44 | |

މަގުބޫލް

 1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
 2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
 3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
 4. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
 5. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
 6. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި
 7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
 8. ކައިވެނީގެ ހަފްލާގައި ދިޕިކާ ފެންކަޅިކޮށްލައިފި


ރައީސް ނަޝީދު ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ އައްޑޫ ސިޓީއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވާފައި ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަޕޯޓަށް ފައިބާ ވަޑައިގަންނަވަނީ -- އާކައިވް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އައްޑޫ ސިޓީއަށް މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ މާލެ ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ މިދަތުރުފުޅަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ސާބިތުކޮށް ހުކުމް ކުރިފަހުން އޮތޮޅު ތެރެއަށް ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅެވެ.

މިދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ވަޑައިގެން ސަޕޯޓަރުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާ ވަގުތު ހޭދަ ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ދެ ރަށެއްގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ރައްޔިތުންނާ މުޚާތަބު ކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ މިދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އޮފީހެއް ވަނީ އައްޑޫ ސިޓީގައި ހުޅުވައިދެއްވާފައެވެ. އެއޮފީސް ހުޅުވައިދެއްވުމަށްފަހު އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެއޮފީހުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކުރައްވާނީ ތިމާވެއްޓާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް ކަމަށެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ މިދަތުރުފުޅުގައި ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގައި އައްޑޫގައި ބޭއްވި ސާރކް ސަމިޓަށް ތައްޔާރުކުރި ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގައި މިސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ބައްލަވާލައްވާފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު އައްޑޫ ސިޓީއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން އެމަނިކުފާނަށް ވަނީ އެސިޓީން ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވާފައެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ މިދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގެ ބައެއް ވަޒީރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާއި އެމްޑީޕީ އިސް ސަފުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބައެއް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ލައިލާ އަލީވެސް ވަނީ މި ދަތުރުފުޅުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް