16 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 11 އުތުރަހަޅަ
10 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:16
ފަތިސް 05:01

ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަން

ވެލިދޫގެ ފަޅުތެރެއަށް ކަޅުބިލަ މަސް އައިނެއް ވަދެއްޖެ

  • މަސްއަ އިން ވަދެފައި ވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު
  • ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ވަނީ މަސްއައިން ބެލުމަށް ޖަމާވެފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 8 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި 12:16 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
  3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
  6. ކުރީގެ ރައީސުންނަށް މަޖިލީހަށް ވާދަނުކުރެވޭގޮތަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި
  7. ފޭރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފަ ހުރި މީހަކު މަރުވެއްޖެ
  8. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި


ވެލިދޫ ފަޅުތެރެއަށް ވަދެފައިވާ ކަޅުބިލަ މަސްއައިނު -- ވެލިދޫ ކައުންސިލް

ނ. ވެލިދޫ ފަޅުތެރެއަށް ކަޅުބިލަ މަސް އައިނެއް ވަދެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަސްމާ ހުސައިން ވިދާޅުވީ އެ މަސްއައިން ފަޅުތެރެއަށް ވަދެފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން މަސްއައިން ބެލުމަށްޓަކައި ބަނަދަރު ސަރަހައްދަށް ޖަމާވި ކަމަށް އަސްމާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ދޮށި ބޭނުންކޮށްގެން މަސްތައް ބޭނުމަށް މަސްވެރިން ގާތްގަނޑަކަށް 4 ގަޑިއިރެއް ހާއިރު ހޭދަކުރި ކަމަށާއި ބޭނި މަސްތައް ވެލިދޫގެ ގޭގެއަށް ބަހާފައިވާ ކަމަށް ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މިއަދު ވެސް އެ މަސް އައިނުގެ ބައެއް މަސްތައް ފަޅުތެރޭގައި ބޭރު ނުވެ އުޅޭ ކަމަށް އަސްމާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ވެލިދޫގެ ފަޅިތެރެއަށް ބޮޑު މަސްއަ އިނެއް ވަދެފައިވއިރު މާކަނޑުގައި އުޅޭ ކަޅުބިލަ މަސް ވަރަށް މަދު ފަހަރެއްގައި ނޫނީ ފަޅުތެރެއަކަށް ނުވަންނާނެއެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް