25 މާރޗް 2019 | ހޯމަ | 14 ފަސްބަދުރުވަ
18 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:29
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:18
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:07
ފަތިސް 04:56

ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަން

ވެލިދޫގެ ފަޅުތެރެއަށް ކަޅުބިލަ މަސް އައިނެއް ވަދެއްޖެ

  • މަސްއަ އިން ވަދެފައި ވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު
  • ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ވަނީ މަސްއައިން ބެލުމަށް ޖަމާވެފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 8 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި 12:16 | |

މަގުބޫލް

  1. ފޭރުުމުގެ 2 މައްސަލައެއްގައި 8 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  2. ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑިޕާރޓްމަންޓެއް އައިޖީޢެމްއެޗުގައި މާދަމާ ހުޅުވަނީ
  3. އެފްއޭއެމް އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް: ވިކްޓްރީގެ ވަރުގަދަ ހުށަހެޅުންތަކެއް
  4. ހީނާ ޚާން އަދިވެސް ކަސޯޓީ ޒިންދަގީކީ 2 އިން ފެނިދާނެތަ؟
  5. ފެންކުންފުނިން ސަރުކާރަށް 400 މިލިއަން ރުފިޔާ ދަރާފައި!
  6. މިލިއަނަރުން މަޖިލީހަށް އައްޔަންކޮށްފިނަމަ މިނިމަމްވޭޖް ކަނޑައެޅިގެން ނުދާނެ: ނަޝީދު
  7. ފެން ކުންފުނީގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ދިވެހި މުއައްޒަފު ނިޔާވެއްޖެ
  8. ރިންގް ރޯޑްގައި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި


ވެލިދޫ ފަޅުތެރެއަށް ވަދެފައިވާ ކަޅުބިލަ މަސްއައިނު -- ވެލިދޫ ކައުންސިލް

ނ. ވެލިދޫ ފަޅުތެރެއަށް ކަޅުބިލަ މަސް އައިނެއް ވަދެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަސްމާ ހުސައިން ވިދާޅުވީ އެ މަސްއައިން ފަޅުތެރެއަށް ވަދެފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން މަސްއައިން ބެލުމަށްޓަކައި ބަނަދަރު ސަރަހައްދަށް ޖަމާވި ކަމަށް އަސްމާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ދޮށި ބޭނުންކޮށްގެން މަސްތައް ބޭނުމަށް މަސްވެރިން ގާތްގަނޑަކަށް 4 ގަޑިއިރެއް ހާއިރު ހޭދަކުރި ކަމަށާއި ބޭނި މަސްތައް ވެލިދޫގެ ގޭގެއަށް ބަހާފައިވާ ކަމަށް ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މިއަދު ވެސް އެ މަސް އައިނުގެ ބައެއް މަސްތައް ފަޅުތެރޭގައި ބޭރު ނުވެ އުޅޭ ކަމަށް އަސްމާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ވެލިދޫގެ ފަޅިތެރެއަށް ބޮޑު މަސްއަ އިނެއް ވަދެފައިވއިރު މާކަނޑުގައި އުޅޭ ކަޅުބިލަ މަސް ވަރަށް މަދު ފަހަރެއްގައި ނޫނީ ފަޅުތެރެއަކަށް ނުވަންނާނެއެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް