15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 03 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

މާރާމާރީ ހިންގުން

މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް އަށް ހަމަލާދީފި

  • ޝިހާމްއަށް ހަމަލާ ދިނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ 10:30 ހާއިރު
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 7 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ 23:40 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  5. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  6. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. ކައިވެނީގެ ހަފްލާގައި ދިޕިކާ ފެންކަޅިކޮށްލައިފި


މާމިގިލީގެ ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް ޝިހާމް -- އާކައިވް

އދ. މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް ޝިހާމް މުހައްމަދަށް ބަޔަކު ހަމަލާދީ މާރާމާރި ހިންގައިފިއެވެ.

ޝިހާމްގެ އެކުވެރިޔަކު ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ކިޔައިދިން ގޮތުގައި ޝިހާމްއަށް ހަމަލާ ދިނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ 10:30 ހާއިރު އެވެ. ހަމަލާދިނީ ސައިކަލުގައި ދަނިކޮށް ކަމަށާއި، ބަޔަކު އައިސް ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

"އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ސީރިއެސް އަނިޔާއެއް ނުލިބޭ. ޝިހާމްއަކީ ރަށު މީހެއް ނޫން. ރަށު މީހަކާއި އިނދެގެން އައިސް މިރަށުގައި ދިރިއުޅެނީ. އެކަމު ދެން އެހެން ހަމަލާދީ އިންޒާރު ދެންޏާ ބިރުގަނެ ޖެހިލުންވާނެ،" އެމީހާ ބުންޏެވެ.

ނަން ހާމަ ނުކުރުމަށް ޝަރުތުކޮށް ޝިހާމްގެ އެކުވެރިޔާ ބުނީ ދެތިން މަސް ކުރިން ފެށިގެން ޝިހާމްއަށް ހަމަލާދޭނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އަންނަ ކަމަށާއި، އިންޒާރު ދެމުން އަންނަނީ ޕީޕީއެމްއަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް ކަމަށެވެ.

"ސިޔާސީ ކަންތަކުގައި މައްސަލަ ޖެހިގެން މިއުޅެނީ." އެމީހާ ބުންޏެވެ.

މިމައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވާ ކަމަށް އެމީހާ ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް މިމައްސަލާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ފުލުހުންގެ ބަހެއް ވަނީ ލިބޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް