15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 02 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ޕައުލް ޕޮގްބާ

ފެން ފޮދެއް ބޯހާ ފަސޭހައިން ރޮނާލްޑޯ ލަނޑު ޖަހާ: ޕޮގްބާ

  • ރޮނާލްޑޯ ހުރުމުން ޔުވަންޓަސް އަށް ފަސޭހަވާނެ
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 7 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ 15:34 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  7. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި
  8. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު


ރޮނާލްޑޯ (ކ) އާއި ޕޮގްބާ (ވ) -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޔުވަންޓަސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ފެން ފޮދެއް ބޯހާ ފަސޭހައިން ލަނޑު ޖަހާ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ މިޑްފިލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ ބުނެފިއެވެ.

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ޔުވަންޓަސް އަދި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑު ބައްދަލުކުރާ މެޗުގެ ކުރިން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ޕޮގްބާ ބުނީ ޔުވަންޓަސްގައި ރޮނާލްޑޯ ހުރުމުން އެ ކްލަބަށް ފައިދާ ވާނެ ކަމަށާއި، ރޮނާލްޑޯއަކީ ފެން ފޮދެއް ބޯހާ ފަސޭހައިން ލަނޑު ޖަހާ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށެވެ.

ޕޮގްބާ ބުނީ ރޮނާލްޑޯ ފަދަ ކުޅުންތެރިޔަކު ޔުވަންޓަސްގައި ހުރުމަކީ އެ ކްލަބަކަށް ލިބޭނެ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކަމަށާއި، ރޮނާލްޑޯ ފަދަ ކުޅުންތެރިޔަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ލިބުމަކީ ވެސް ޝަރަފެއް ކަމަށެވެ.

ރެއާލް މެޑްރިޑާއެކު ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދުމަށް ފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވަންޓަސް އަށް ބަދަލުވީ މި ސީޒަނުގައެވެ. އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް އެޓީމަށް ކުޅުނު 13 މެޗުގައި ހަތް ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ ހަ ލަނޑު ޖެހުމަށް އެހީތެރި ވެސް ވެދީފައެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ޔުވަންޓަސް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ނިކުންނައިރު، ޔުވަންޓަސް އިން ވަނީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ޔުނައިޓެޑު ދަނޑުގައި އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗު 0-2 ގެ ނަތީޖާއިން ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ޔުވަންޓަސް އަދި ޔުނައިޓެޑު ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށާނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 01:00 ޖަހާއިރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް