16 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 11 އުތުރަހަޅަ
10 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:16
ފަތިސް 05:01

ޕައުލް ޕޮގްބާ

ފެން ފޮދެއް ބޯހާ ފަސޭހައިން ރޮނާލްޑޯ ލަނޑު ޖަހާ: ޕޮގްބާ

  • ރޮނާލްޑޯ ހުރުމުން ޔުވަންޓަސް އަށް ފަސޭހަވާނެ
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 7 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ 15:34 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
  3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
  6. ކުރީގެ ރައީސުންނަށް މަޖިލީހަށް ވާދަނުކުރެވޭގޮތަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި
  7. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
  8. ފޭރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފަ ހުރި މީހަކު މަރުވެއްޖެ


ރޮނާލްޑޯ (ކ) އާއި ޕޮގްބާ (ވ) -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޔުވަންޓަސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ފެން ފޮދެއް ބޯހާ ފަސޭހައިން ލަނޑު ޖަހާ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ މިޑްފިލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ ބުނެފިއެވެ.

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ޔުވަންޓަސް އަދި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑު ބައްދަލުކުރާ މެޗުގެ ކުރިން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ޕޮގްބާ ބުނީ ޔުވަންޓަސްގައި ރޮނާލްޑޯ ހުރުމުން އެ ކްލަބަށް ފައިދާ ވާނެ ކަމަށާއި، ރޮނާލްޑޯއަކީ ފެން ފޮދެއް ބޯހާ ފަސޭހައިން ލަނޑު ޖަހާ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށެވެ.

ޕޮގްބާ ބުނީ ރޮނާލްޑޯ ފަދަ ކުޅުންތެރިޔަކު ޔުވަންޓަސްގައި ހުރުމަކީ އެ ކްލަބަކަށް ލިބޭނެ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކަމަށާއި، ރޮނާލްޑޯ ފަދަ ކުޅުންތެރިޔަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ލިބުމަކީ ވެސް ޝަރަފެއް ކަމަށެވެ.

ރެއާލް މެޑްރިޑާއެކު ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދުމަށް ފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވަންޓަސް އަށް ބަދަލުވީ މި ސީޒަނުގައެވެ. އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް އެޓީމަށް ކުޅުނު 13 މެޗުގައި ހަތް ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ ހަ ލަނޑު ޖެހުމަށް އެހީތެރި ވެސް ވެދީފައެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ޔުވަންޓަސް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ނިކުންނައިރު، ޔުވަންޓަސް އިން ވަނީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ޔުނައިޓެޑު ދަނޑުގައި އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗު 0-2 ގެ ނަތީޖާއިން ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ޔުވަންޓަސް އަދި ޔުނައިޓެޑު ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށާނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 01:00 ޖަހާއިރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް