25 މާރޗް 2019 | ހޯމަ | 14 ފަސްބަދުރުވަ
18 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:29
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:18
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:07
ފަތިސް 04:56

ޕައުލް ޕޮގްބާ

ފެން ފޮދެއް ބޯހާ ފަސޭހައިން ރޮނާލްޑޯ ލަނޑު ޖަހާ: ޕޮގްބާ

  • ރޮނާލްޑޯ ހުރުމުން ޔުވަންޓަސް އަށް ފަސޭހަވާނެ
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 7 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ 15:34 | |

މަގުބޫލް

  1. ފޭރުުމުގެ 2 މައްސަލައެއްގައި 8 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  2. ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑިޕާރޓްމަންޓެއް އައިޖީޢެމްއެޗުގައި މާދަމާ ހުޅުވަނީ
  3. އެފްއޭއެމް އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް: ވިކްޓްރީގެ ވަރުގަދަ ހުށަހެޅުންތަކެއް
  4. ހީނާ ޚާން އަދިވެސް ކަސޯޓީ ޒިންދަގީކީ 2 އިން ފެނިދާނެތަ؟
  5. ފެންކުންފުނިން ސަރުކާރަށް 400 މިލިއަން ރުފިޔާ ދަރާފައި!
  6. މިލިއަނަރުން މަޖިލީހަށް އައްޔަންކޮށްފިނަމަ މިނިމަމްވޭޖް ކަނޑައެޅިގެން ނުދާނެ: ނަޝީދު
  7. ފެން ކުންފުނީގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ދިވެހި މުއައްޒަފު ނިޔާވެއްޖެ
  8. ރިންގް ރޯޑްގައި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި


ރޮނާލްޑޯ (ކ) އާއި ޕޮގްބާ (ވ) -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޔުވަންޓަސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ފެން ފޮދެއް ބޯހާ ފަސޭހައިން ލަނޑު ޖަހާ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ މިޑްފިލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ ބުނެފިއެވެ.

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ޔުވަންޓަސް އަދި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑު ބައްދަލުކުރާ މެޗުގެ ކުރިން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ޕޮގްބާ ބުނީ ޔުވަންޓަސްގައި ރޮނާލްޑޯ ހުރުމުން އެ ކްލަބަށް ފައިދާ ވާނެ ކަމަށާއި، ރޮނާލްޑޯއަކީ ފެން ފޮދެއް ބޯހާ ފަސޭހައިން ލަނޑު ޖަހާ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށެވެ.

ޕޮގްބާ ބުނީ ރޮނާލްޑޯ ފަދަ ކުޅުންތެރިޔަކު ޔުވަންޓަސްގައި ހުރުމަކީ އެ ކްލަބަކަށް ލިބޭނެ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކަމަށާއި، ރޮނާލްޑޯ ފަދަ ކުޅުންތެރިޔަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ލިބުމަކީ ވެސް ޝަރަފެއް ކަމަށެވެ.

ރެއާލް މެޑްރިޑާއެކު ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދުމަށް ފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވަންޓަސް އަށް ބަދަލުވީ މި ސީޒަނުގައެވެ. އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް އެޓީމަށް ކުޅުނު 13 މެޗުގައި ހަތް ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ ހަ ލަނޑު ޖެހުމަށް އެހީތެރި ވެސް ވެދީފައެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ޔުވަންޓަސް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ނިކުންނައިރު، ޔުވަންޓަސް އިން ވަނީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ޔުނައިޓެޑު ދަނޑުގައި އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗު 0-2 ގެ ނަތީޖާއިން ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ޔުވަންޓަސް އަދި ޔުނައިޓެޑު ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށާނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 01:00 ޖަހާއިރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް