15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 02 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

އެފްއޭ ކަޕް

އެފްއޭކަޕް ވެސް ނު ބޭއްވިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބަ އޮތް: ބައްސާމް

  • ގަލޮޅު ދަނޑު ހަރަކާތްތަކަށް ދޫކުރަން ޖެހުމުން ދަތިވި
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 6 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ 20:11 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  7. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި
  8. ސީލައިފްއިން އޮޅުވާލައިގެން ފްލެޓް ވިއްކި 191 މީހެއްގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި


އެފްއޭއެމްގެ ރައީށް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލު -- މިހާރު

އެފްއޭއެކަޕް ވެސް ނު ބޭއްވިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބަ އޮތް ކަމަށް ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޓީވީ ޗެނަލްއަކުން ގެނެސްދިން ޕްރޮގްރާމަކަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ބައްސާމް ވިދާޅުވީ، މި ސީޒަނުގައި ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމާ ހުރެ ސީޒަން ލަސްވެގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި، އެފްއޭ ކަޕް ވެސް މި ސީޒަނުގައި ނު ބޭއްވިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ބައްސާމް ވިދާޅުވީ، އެފްއޭކަޕް ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އެކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ބައްސާމް ވިދާޅުވީ، ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ވެސް ކެންސަލް ކުރަން ޖެހުނީ ގަލޮޅު ދަނޑު ހަރަކާތްތަކަށް ދޫކުރަން ޖެހުމުން ކަމަށާއި، ދަނޑު ދޫކުރަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ބައްސާމް ވިދާޅުވީ، ހުރިހާ ބޮޑެތި ހަރަކާތެއް ހިންގަން މިހާރު އޮތް ހަމައެކަނި ތަނަކީ ގަލޮޅު ދަނޑު ކަމަށާއި، ގަލޮޅު ދަނޑު ފިޔަވައި އެހެން ދަނޑެއް މިހާރު މުހިންމު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފީފާގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ވިޔަސް ދަނޑެއް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ބައްސާމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

No need

1 ހަފްތާކުރިން

No need as nobody watches these matches

0
0