11 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 02 މުލަ
04 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15

އިޑްރިސް އެލްބާ

2018 ވަނަ އަހަރުގެ 'ސެކްސިއެސްޓް މޭން އަލައިވް'އަށް އިޑްރިސް އެލްބާ!

  • 46 އަހަރުގެ އިޑްރިސްއަކީ އިނގިރޭސިވިލާތަށް ނިސްބަތްވާ ފިލްމީ ތަރިއެއް
އައިޝަތު ޝާނީ | Shaaknee

| 6 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ 11:48 | |

މަގުބޫލް

  1. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  2. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
  3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  5. ގާސިމް، މަސީހު ހިންގެވި މަގަށް، އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ވަރިހަމަ!؟
  6. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  7. މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައި އޮތް ވަޅުގަނޑު ދައްކާލައިފި
  8. މިސްރުގެ އަހުރާމެއްގެ މަތީގައި ބަރަހަނާ ފޮޓޯނެގި ދެމަފިރިއެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ


އިޑްރިސް އެލްބާ -- ގޫގުލް

"ޕީޕަލް" މެގަޒިންއިން ކޮންމެ އަހަރަކު ހޮވާ "ސެކްސިއަސްޓް މޭން އަލައިވް"އަށް މި އަހަރު ހޮވިފައި ވަނީ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި، އިޑްރިސް އެލްބާއެވެ.

މި އަހަރު އެ ލަގަބު ލިބުނު ފަރާތް ހޯމަ ދުވަހު އިއުލާން ކޮށްފައިވަނީ "ދަ ޓުނައިޓް ޝޯވ ސްޓާރިންގ ޖިމީ ފެލަން" މެދިވެރިކޮށެވެ.

ޝޯވގައި ސެޓެލައިޓް މެދުވެރިކޮށް ވާހަކަ ދައްކަމުން ޕީޕަލް މެގަޒިންއަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރަމުން އިޑްރިސް ބުނީ، "އަހަރެންގެ މަންމަ ވަރަށް ފަހުރުވެރި ވާނެ"ކަމަށެވެ.

މިއީ 46 އަހަރުގެ އިނގިރޭސިވިލާތަށް ނިސްބަތްވާ އިޑްރިސްއަށް މި ލަގަބު ލިބިގެން ދިޔަ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

"ތޯރ"، "އެވެންޖަރސް"، "ދަ ޖަންގަލް ބުކް"، "ޕެސިފިކް ރިމް" އަދި "މަންޑޭލާ: ލޯންގް ވޯކް ޓު ފްރީޑަމް" ފަދަ ފިލްމްތަކުން ފެނިގެން ދިޔަ އިޑްރިސްއަށް މި ލަގަބު ލިބިފައި މިވަނީ އޭނާއަކީ "ޖޭމްސް ބޮންޑް"ގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާނެ ހަތްވަނަ އެކްޓަރު ކަމަށް އަޑުތައް ފެތުރިފައިވަނިކޮށެވެ.

އެއްވެސް ފަރާތަކުން މިކަންތައް ޔަގީންކޮށް ދީފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ހަގީގަތަކަށް ވެއްޖެނަމަ، އިޑްރިސް ވެގެންދާނީ ބޮންޑްގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާ ފުރަތަމަ ކަޅު ނަސްލުގެ އެކްޓަރަށެވެ.

1985 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާ "ސެކްސިއަސްޓް މޭން އަލައިވް" މަގާމަށް ކުރިން ހޮވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ރަޔަން ރެނޮލްޑްސް، ބްރޭޑްލީ ކޫޕަރ، ޗެނިންގ ޓޭޓަމް، ބްރެޑް ޕިޓް، ޖޯޖް ކްލޫނީ، ޑޭވިޑް ބެކަމް އަދި ކްރިސް ހެމްސްވޯތު ހިމެނެއެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރު މި ލަގަބު ލިބިފައިވަނީ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކަންޓްރީ މިއުޒިޝަން، ބްލޭކް ޝެލްޓަންއަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް