25 މާރޗް 2019 | ހޯމަ | 14 ފަސްބަދުރުވަ
18 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:56
އިރުއަރާ 06:07
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:18
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29

މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ

ރާޖަޕަކްސައަކީ ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް ބަލައިގަތުމަށް ލަންކާ ޕާލަމެންޓްގެ ރައީސް ދެކޮޅު

  • ބޮޑުވަޒީރުކަމުން ރަނިލް ވަކިކުރެއްވުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފް ކަމެއް ކަަމަށް ކަރޫ ޖަޔަސޫރިޔާ ވިދާޅުވި
އާމިނަތު ނުޒުހާ | nuzu8121

| 6 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ 02:40 | |

މަގުބޫލް

  1. ފޭރުުމުގެ 2 މައްސަލައެއްގައި 8 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  2. ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑިޕާރޓްމަންޓެއް އައިޖީޢެމްއެޗުގައި މާދަމާ ހުޅުވަނީ
  3. އެފްއޭއެމް އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް: ވިކްޓްރީގެ ވަރުގަދަ ހުށަހެޅުންތަކެއް
  4. ހީނާ ޚާން އަދިވެސް ކަސޯޓީ ޒިންދަގީކީ 2 އިން ފެނިދާނެތަ؟
  5. ފެންކުންފުނިން ސަރުކާރަށް 400 މިލިއަން ރުފިޔާ ދަރާފައި!
  6. މިލިއަނަރުން މަޖިލީހަށް އައްޔަންކޮށްފިނަމަ މިނިމަމްވޭޖް ކަނޑައެޅިގެން ނުދާނެ: ނަޝީދު
  7. ފެން ކުންފުނީގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ދިވެހި މުއައްޒަފު ނިޔާވެއްޖެ
  8. ރިންގް ރޯޑްގައި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި


ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ -- ޑެއިލީ މިރޯ

މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސައަކީ ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގައި ބަލައިގަތުމަށް ސްރީލަންކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަރޫ ޖަޔަސޫރިޔާ އިންކާރު ކުރައްވައިފިއެވެ.
ހޯމަ ދުވަހު ކަރޫ ޖަޔަސޫރިޔާ ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ، ޕާލަމެންޓްގެ ތެރެއަށް ގެނެވުނު ބަދަލަކީ ނުވަތަ ބޮޑުވަޒީރުކަމުން ރަނިލް ވަކިކުރެއްވުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފް އަދި ޒަމާނުއްސުރެ ސްރީ ލަންކާގައި އަމަލު ކުރަމުން އައި ގޮތާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ގިނަ މެމްބަރުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.
 225މެމްބަރުން ހިމެނޭ ޕާލަމެންޓްގައި ބޮޑު ވަޒީރުކަމުން ވަކިކުރެވުނު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީގެ 106 މެމްބަރުން ކުރިން ތިއްބެވި ނަމަވެސް، އޭގެ ތެރެއިން އަށް މެމްބަރުން މިހާރުވަނީ ޕާޓީން ވަކިވެވަޑައިގެން މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ އެކުލަވާލައްވަމުން ގެންދަވާ ކެބިނެޓްގެ މަގާމުތައް ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވާފައެވެ.
މަހިންދަ ރާޖަޕްސައާއި، ރައީސް ސިރިސޭނާގެ ކޯލިޝަން ކަމަށްވާ ޔުނައިޓެޑް ޕީޕަލްސް ފްރީޑަމް އެލަޔަންސަށް ކުރިން ލިބިފައިވަނީ 95 ގޮނޑި ނަމަވެސް، ޔޫޢެންޕީން އައި އަށް މެމްބަރުންނާއި އަދި ތަމަޅަ ޕާޓީއެއްގެ މެމްބަރަކުވެސް އެ އިއްތިހާދާ ގުޅިފައިވުމުން ރާޖަޕަކްސައާއި، ސިރިސޭނާގެ އިއްތިހާދަށް ލިބިފައިވަނީ ގޮނޑީގެ މިހާރުގެ ކަށަވަރު އަދަދަކީ 104 އެކެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ޕާލަމެންޓް ޖަލްސާތައް މިމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ފަށާއިރު އެ އަދަދު އިތުރުވާނެއެވެ.
އަނެއްކޮޅުން، މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސައަށް ތާއީދުކޮށް ކޮޅުނބުގެ މަގުތަކަށް ހޯމަދުވަހު އެތައްހާސް ބަޔަކު ނުކުމެ އަޑުއުފުލާފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް