16 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 11 އުތުރަހަޅަ
10 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:16
ފަތިސް 05:01

މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ

ރާޖަޕަކްސައަކީ ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް ބަލައިގަތުމަށް ލަންކާ ޕާލަމެންޓްގެ ރައީސް ދެކޮޅު

  • ބޮޑުވަޒީރުކަމުން ރަނިލް ވަކިކުރެއްވުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފް ކަމެއް ކަަމަށް ކަރޫ ޖަޔަސޫރިޔާ ވިދާޅުވި
އާމިނަތު ނުޒުހާ | nuzu8121

| 6 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ 02:40 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
  3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
  6. ކުރީގެ ރައީސުންނަށް މަޖިލީހަށް ވާދަނުކުރެވޭގޮތަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި
  7. ފޭރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފަ ހުރި މީހަކު މަރުވެއްޖެ
  8. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި


ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ -- ޑެއިލީ މިރޯ

މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސައަކީ ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގައި ބަލައިގަތުމަށް ސްރީލަންކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަރޫ ޖަޔަސޫރިޔާ އިންކާރު ކުރައްވައިފިއެވެ.
ހޯމަ ދުވަހު ކަރޫ ޖަޔަސޫރިޔާ ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ، ޕާލަމެންޓްގެ ތެރެއަށް ގެނެވުނު ބަދަލަކީ ނުވަތަ ބޮޑުވަޒީރުކަމުން ރަނިލް ވަކިކުރެއްވުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފް އަދި ޒަމާނުއްސުރެ ސްރީ ލަންކާގައި އަމަލު ކުރަމުން އައި ގޮތާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ގިނަ މެމްބަރުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.
 225މެމްބަރުން ހިމެނޭ ޕާލަމެންޓްގައި ބޮޑު ވަޒީރުކަމުން ވަކިކުރެވުނު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީގެ 106 މެމްބަރުން ކުރިން ތިއްބެވި ނަމަވެސް، އޭގެ ތެރެއިން އަށް މެމްބަރުން މިހާރުވަނީ ޕާޓީން ވަކިވެވަޑައިގެން މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ އެކުލަވާލައްވަމުން ގެންދަވާ ކެބިނެޓްގެ މަގާމުތައް ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވާފައެވެ.
މަހިންދަ ރާޖަޕްސައާއި، ރައީސް ސިރިސޭނާގެ ކޯލިޝަން ކަމަށްވާ ޔުނައިޓެޑް ޕީޕަލްސް ފްރީޑަމް އެލަޔަންސަށް ކުރިން ލިބިފައިވަނީ 95 ގޮނޑި ނަމަވެސް، ޔޫޢެންޕީން އައި އަށް މެމްބަރުންނާއި އަދި ތަމަޅަ ޕާޓީއެއްގެ މެމްބަރަކުވެސް އެ އިއްތިހާދާ ގުޅިފައިވުމުން ރާޖަޕަކްސައާއި، ސިރިސޭނާގެ އިއްތިހާދަށް ލިބިފައިވަނީ ގޮނޑީގެ މިހާރުގެ ކަށަވަރު އަދަދަކީ 104 އެކެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ޕާލަމެންޓް ޖަލްސާތައް މިމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ފަށާއިރު އެ އަދަދު އިތުރުވާނެއެވެ.
އަނެއްކޮޅުން، މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސައަށް ތާއީދުކޮށް ކޮޅުނބުގެ މަގުތަކަށް ހޯމަދުވަހު އެތައްހާސް ބަޔަކު ނުކުމެ އަޑުއުފުލާފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް