24 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 11 ހިޔަވިހާ
19 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ޑިޓިއުން ބޭންޑް

ކެންސަރު ބައްޔާއި ހަނގުރާމަކުރާ ފަރާތްތަކަށް ތައްޔަރުކުރި 'އާފެށުން' ލަވަޔަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް!

  • މިވީޑިއޯ ލަވަ އާންމުކޮށްފައި މިވަނީ މިއަހަރުގެ ގާލާ ޑިނާގައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 5 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ 23:16 | |

މަގުބޫލް

  1. ވަގު ހިފަން ދަންތުރަޖެހުން: ބޮޑު ކުށެއް!
  2. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
  3. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
  4. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
  5. ކޯޓު އަމުރު އެހެން އޮއްވާ ފުލުހުނަށް ރައީސް ޔާމިން ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެ: އަބްދުއްރަހީމް
  6. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
  7. ވިހަ ބަނގުރަލެއް ބޮއެގެން އައްސާމުގައި 50އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ
  8. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި


ޑިޓިއުން ބޭންޑް -- ފޭސްބުކް

ކެންސަރުގެ ބައްޔާ ހަނގުރާމަ ކުރި ދިވެހި ހިތްވަރުގަދަ ތިން ޒުވާނަކު ފެނިގެން ދާ ލަވަ "އާފެށުން" ގެ ވީޑިއޯ އާންމު ކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ބޭންޑް "ޑިޓިއުން" އިން މިދިޔަ އަހަރު ކެންސަ ސޮސައިޓީގެ ގާލާ ޑިނާގައި އާންމުކުރި "އާފެށުން" ލަވައިގެ ވީޑިއޯ ލަވަ އާންމުކޮށްފައި މިވަނީ މި އަހަރުގެ ގާލާ ޑިނާގައެވެ.

ކެންސަރާ ހަނގުރާމަކުރި މީހުންގެ ހަޔާތުގައި ކުރިމަތިލާންޖެހުނު އުނދަގޫތަކަށް އަލި އަޅުވާލާފައިވާ މި ލަވައަށް އާންމުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުންދާ ކަމަށް "ޑިޓިއުން" އިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މިލަވައިން ލިބޭ އާމްދާނީ ކެންސަރުގެ ބައްޔަށް ހޭލުންތެރިކުރާ ދިވެހި ޖަމިއްޔާ، ކެންސަރ ސޮސައިޓީއަށް ހަދިޔާކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެބޭންޑުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އަދި ކެންސަރު ބަލީގެ ޝިކާރާއަކަށްވެފައިވާ މީހުންނަށް އާ ހިތްވަރެއް މިލަވައިން ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައި ވެއެވެ.

ޑިޓިއުން ބޭންޑުގެ "އާފެށުން" ލަވަ މިހާރު ލަވަފޮށި އެޕުން ވެސް އަޑުއަހާލެވޭނެއެވެ. އަދި ޔޫޓިއުބް މެދުވެރިކޮށް ވީޑިއޯ ލަވަ ބަލާ ވެސް ލެވޭނެއެވެ.

މި ލަވަ ރިލީޒްކުރި ދުވަހު ލަވަ ފޮށީގެ ފަރާތުން ޑޮނޭޝަންގެ ގޮތުގައި 10،000ރ. ހަދިޔާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މީގެ އިތުރުން ސީއެސްއެމް ފިންކް ރަން އަދި ދިރާގު ރޯޑް ރޭހުން ވެސް ފައިސާ ޑޮނޭޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޑިޓިއުން ބޭންޑުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އެކަމަށްޓަކައި ޑިޓިއުން އިން ވަނީ އެފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ޝާނީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް