24 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 11 ހިޔަވިހާ
19 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ބޮލީވުޑް

ހީނާ ޚާން ރާއްޖޭގައި

  • ހީނާ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަނީ ޖުމެއިރާ ވިޓަލެވި ރިސޯޓްގައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 5 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ 22:41 | |

މަގުބޫލް

  1. ވަގު ހިފަން ދަންތުރަޖެހުން: ބޮޑު ކުށެއް!
  2. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
  3. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
  4. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
  5. ކޯޓު އަމުރު އެހެން އޮއްވާ ފުލުހުނަށް ރައީސް ޔާމިން ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެ: އަބްދުއްރަހީމް
  6. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
  7. ވިހަ ބަނގުރަލެއް ބޮއެގެން އައްސާމުގައި 50އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ
  8. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި


ހީނާ ޚާން -- އާކައިވް

ޓީވީ ތަރި ހީނާ ޚާން ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

"ކަސައުޓީ ޒިންދަގީކީ 2" ގައި ކޮމޯލިކާގެ ރޯލް އަދާކުރަމުންދާ ބަތަލާ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަނީ ޖުމެއިރާ ވިޓަލެވި ރިސޯޓްގައިއެވެ.

އެ ރިސޯޓްގައި ނަގާފައިވާ ގިނަ ފޮޓޯތައް ހީނާ ވަނީ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ހީނާ މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ރޮކީ ޖެއިސްވާލްއާ އެކުގައެވެ.

 ހީނާ ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި މަގްބޫލުކަން ހޯދާފައި ވަނީ ސްޓާ ޕްލަސް އިން ދެއްކަމުންދާ ޑްރާމާ ސީރިއަލް "ޔޭރިޝްތާ ކިޔާ ކެހެލާތާހޭ"ގެ އަކްޝަރާގެ ރޯލުންނެވެ.

 އެ އަށް ފަހު ހީނާ ވަނީ ސަލްމާން ޚާން ހޯސްޓްކުރާ "ބިގް ބޮސް" އިން ވެސް ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް