11 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 02 މުލަ
04 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15

ބޮލީވުޑް

ހީނާ ޚާން ރާއްޖޭގައި

  • ހީނާ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަނީ ޖުމެއިރާ ވިޓަލެވި ރިސޯޓްގައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 5 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ 22:41 | |

މަގުބޫލް

  1. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  2. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
  3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  5. ގާސިމް، މަސީހު ހިންގެވި މަގަށް، އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ވަރިހަމަ!؟
  6. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  7. މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައި އޮތް ވަޅުގަނޑު ދައްކާލައިފި
  8. މިސްރުގެ އަހުރާމެއްގެ މަތީގައި ބަރަހަނާ ފޮޓޯނެގި ދެމަފިރިއެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ


ހީނާ ޚާން -- އާކައިވް

ޓީވީ ތަރި ހީނާ ޚާން ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

"ކަސައުޓީ ޒިންދަގީކީ 2" ގައި ކޮމޯލިކާގެ ރޯލް އަދާކުރަމުންދާ ބަތަލާ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަނީ ޖުމެއިރާ ވިޓަލެވި ރިސޯޓްގައިއެވެ.

އެ ރިސޯޓްގައި ނަގާފައިވާ ގިނަ ފޮޓޯތައް ހީނާ ވަނީ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ހީނާ މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ރޮކީ ޖެއިސްވާލްއާ އެކުގައެވެ.

 ހީނާ ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި މަގްބޫލުކަން ހޯދާފައި ވަނީ ސްޓާ ޕްލަސް އިން ދެއްކަމުންދާ ޑްރާމާ ސީރިއަލް "ޔޭރިޝްތާ ކިޔާ ކެހެލާތާހޭ"ގެ އަކްޝަރާގެ ރޯލުންނެވެ.

 އެ އަށް ފަހު ހީނާ ވަނީ ސަލްމާން ޚާން ހޯސްޓްކުރާ "ބިގް ބޮސް" އިން ވެސް ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް